Tăng lương từ nguồn tiết kiệm chi

VOV.VN - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 211 /2014/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể thực hiện cơ chế tài chính tạo nguồn để thực hiện chế độ tiền lương, trợ cấp trong năm 2015 theo Nghị quyết của Quốc hội, Nghị định của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Theo đó, các Bộ, cơ quan Trung ương khi phân bổ và giao dự toán ngân sách cho các đơn vị trực thuộc hướng dẫn các đơn vị chủ động tiết kiệm 10% chi thường xuyên (ngoài lương và các khoản có tính chất lương) dự toán năm 2015 tăng thêm so với dự toán năm 2014, dành một phần nguồn thu được để lại theo chế độ quy định, nguồn cải cách tiền lương còn dư các năm trước chuyển sang năm 2015 (nếu có) để thực hiện tăng lương cho người có thu nhập thấp theo Nghị quyết số 78/2014/QH13 ngày 10/11/2014 của Quốc hội.
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khi phân bổ và giao dự toán ngân sách cho ngân sách cấp dưới phải xác định dành tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2015 (không kể các khoản chi tiền lương, có tính chất lương) đảm bảo không thấp hơn mức Bộ Tài chính đã hướng dẫn.
UBND các cấp địa phương khi phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị trực thuộc không bao gồm 10% tiết kiệm chi thường xuyên năm 2015 (không kể các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tài chính theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP, Nghị định số 115/2005/NĐ-CP, Nghị định 96/2010/NĐ-CP của Chính phủ và cơ quan Nhà nước thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP, Nghị định 117/2013/NĐ-CP), để thực hiện chế độ cải cách tiền lương trong năm 2015, trong đó thực hiện tăng lương cho người có thu nhập thấp theo Nghị quyết số 78 của Quốc hội.
Về nguồn thực hiện cải cách tiền lương, các địa phương phải sử dụng: 50% tăng thu ngân sách địa phương năm 2014 so với dự toán (không kể số tăng thu tiền sử dụng đất) được Thủ tướng Chính phủ giao; 50% tăng thu ngân sách địa phương (không kể tăng thu tiền sử dụng đất) dự toán năm 2015 so dự toán năm 2011 được Thủ tướng Chính phủ giao; Nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2014 chưa sử dụng chuyển sang; 10% tiết kiệm chi thường xuyên (không kể tiền lương, có tính chất lương) dự toán năm 2011 đã được cấp có thẩm quyền giao; 10% tiết kiệm dự toán chi thường xuyên (không kể tiền lương, có tính chất lương) dự toán chi năm 2012 tăng thêm so dự toán chi năm 2011 đã được cấp có thẩm quyền giao; 10% tiết kiệm dự toán chi thường xuyên (không kể tiền lương, có tính chất lương) dự toán chi năm 2013 tăng thêm so dự toán chi năm 2012 đã được cấp có thẩm quyền giao...
Số đã bố trí (nếu có) hỗ trợ từ ngân sách trung ương trong dự toán năm 2015 để thực hiện cải cách tiền lương đến mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng.
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sau khi thực hiện các biện pháp tạo nguồn như trên mà không đủ nguồn thì ngân sách trung ương hỗ trợ để đảm bảo nguồn thực hiện.
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015 và áp dụng đối với năm ngân sách 2015./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Đâu là giải pháp đột phá để tạo nguồn tăng lương?
Đâu là giải pháp đột phá để tạo nguồn tăng lương?

VOV.VN -Đẩy mạnh cơ chế tự chủ và xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công sẽ giúp giảm biên chế, giảm quỹ lương.

Đâu là giải pháp đột phá để tạo nguồn tăng lương?

Đâu là giải pháp đột phá để tạo nguồn tăng lương?

VOV.VN -Đẩy mạnh cơ chế tự chủ và xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công sẽ giúp giảm biên chế, giảm quỹ lương.

Tăng cường thương lượng để tăng lương cho người lao động
Tăng cường thương lượng để tăng lương cho người lao động

VOV.VN -Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Phạm Minh Huân: Đây là điểm mới trong Bộ Luật lao động, tuy nhiên giữa quy định và thực hiện vẫn đang còn khoảng cách.

Tăng cường thương lượng để tăng lương cho người lao động

Tăng cường thương lượng để tăng lương cho người lao động

VOV.VN -Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Phạm Minh Huân: Đây là điểm mới trong Bộ Luật lao động, tuy nhiên giữa quy định và thực hiện vẫn đang còn khoảng cách.

Từ hôm nay, tăng lương tối thiểu theo vùng
Từ hôm nay, tăng lương tối thiểu theo vùng

VOV.VN -Lương tối thiểu vùng sẽ tăng thêm từ 250 - 400 nghìn đồng/tháng kể từ hôm nay 1/1/2015.

Từ hôm nay, tăng lương tối thiểu theo vùng

Từ hôm nay, tăng lương tối thiểu theo vùng

VOV.VN -Lương tối thiểu vùng sẽ tăng thêm từ 250 - 400 nghìn đồng/tháng kể từ hôm nay 1/1/2015.

Được tăng lương, 800 công nhân CariMax Sài Gòn đi làm trở lại
Được tăng lương, 800 công nhân CariMax Sài Gòn đi làm trở lại

VOV.VN - Công ty CariMax sẽ tăng lương đồng loạt cho tất cả công nhân, với mức trung bình 250.000 đồng

Được tăng lương, 800 công nhân CariMax Sài Gòn đi làm trở lại

Được tăng lương, 800 công nhân CariMax Sài Gòn đi làm trở lại

VOV.VN - Công ty CariMax sẽ tăng lương đồng loạt cho tất cả công nhân, với mức trung bình 250.000 đồng