Tập đoàn Bảo Việt Sau kiểm toán lợi nhuận bốc hơi 16 phần trăm

Tập đoàn Bảo Việt: Sau kiểm toán, lợi nhuận “bốc hơi” 16%

Tập đoàn Bảo Việt (mã BVH) vừa công bố BCTC hợp nhất sau kiểm toán năm 2016 với lợi nhuận sau thuế “bốc hơi” 16% so với trước kiểm toán.
Theo báo cáo sau kiểm toán, năm 2016, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của doanh nghiệp đạt hơn 19 nghìn tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2015.
Trong khi đó, tổng chi trực tiếp hoạt động kinh doanh này cũng tăng 24%, đạt 18.609 tỷ đồng, theo đó, lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm của BVH trong năm 2016 đạt hơn 400 tỷ, tăng 13% so với cùng kỳ.
Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2016 tăng mạnh tới 32% so với năm trước, lên hơn 2.628 tỷ đồng, trong đó, chi phí quản lý doanh nghiệp liên quan trực tiếp đến hoạt động bảo hiểm là 2.222 tỷ đồng, tăng 35%, chi phí quản lý doanh nghiệp liên quan đến các hoạt động khác là hơn 400 tỷ đồng, tăng 17%.
Các hoạt động khác của BVH ghi nhận mức lỗ hơn 379 tỷ đồng, tăng lỗ 26% so với cùng kỳ.
Hoạt động tài chính kỳ này mang về cho BVH tổng doanh thu 4.628 tỷ đồng, tăng 22% so với năm trước. Trong đó, chủ yếu là từ lãi tiền gửi (hơn 1.140 tỷ đồng) và lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu và tín phiếu (hơn 2.844 tỷ đồng). Lợi nhuận mảng này đạt 3.503 tỷ đồng, tăng 19%. 
Các công ty liên doanh liên kết kỳ này mang về cho BVH khoản lợi nhuận 89,4 tỷ đồng, giảm nhẹ 4% so với năm trước.
tap doan bao viet sau kiem toan loi nhuan boc hoi 16 phan tram hinh 1
Tập đoàn Bảo Việt


Theo đó, kết thúc năm 2016, BVH ghi nhận khoản lợi nhuận trước thuế gần 1.399 tỷ đồng, giảm 4,2% so với kết quả đạt được năm 2015 và giảm tới 16,7% so với con số lợi nhuận doanh nghiệp công bố trước đó. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất sau kiểm toán đạt 1.164 tỷ đồng, giảm 16,3% so với con số tự lập.
Giải trình về mức chênh lệch lợi nhuận trước và sau kiểm toán, BVH cho biết, theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước, tập đoàn đã rà soát và điều chỉnh chi phí dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ nên lợi nhuận sau thuế hợp nhất sau kiểm toán giảm so với trước kiểm toán.
Tổng tài sản tăng của BVH tại thời điểm ngày 31/12/2016 tăng 24,8% so với đầu năm, lên hơn 73.078 tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp có khoảng 21.787 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, tăng 27,5% so với đầu năm. Số lượng trái phiếu nắm giữ cũng tăng 21%, lên 35.755 tỷ đồng.
Các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng 28,1% lên 4.485 tỷ đồng.
BVH hiện đang có hơn 2.800 tỷ đồng đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết, tăng 34,2% so với đầu năm trong khi đầu tư góp vốn và đơn vị khác cũng tăng nhẹ lên hơn 600 tỷ đồng./.

GM_PC_ARTICLE_ARTICLE_2

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Video đang được xem nhiều

Tiêu điểm

TIN MỚI TRÊN VOV.VN

GM_PC_ARTICLE_RIGHT_1
GM_PC_ARTICLE_RIGHT_5
GM_PC_ARTICLE_RIGHT_6
GM_PC_ARTICLE_LEFT_FLOATING
GM_PC_ARTICLE_POPUP
Close