Thủ tướng đôn đốc chuẩn bị tổ chức các Hội nghị chuyên đề năm 2018

VOV.VN -Thủ tướng đôn đốc nhiều Bộ chuẩn bị các Hội nghị chuyên đề năm 2018, trong đó có Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp lần 3.

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp đôn đốc công tác chuẩn bị các Hội nghị chuyên đề năm 2018.

Trong đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4 năm 2018 về việc tổ chức Hội nghị về giải quyết tình trạng di dân tự do theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1909/VPCP-NN ngày 4/7/2017, trong đó có bổ sung nội dung về quản lý đất đai các nông, lâm trường quốc doanh trên địa bàn Tây Nguyên, dự kiến tổ chức trong tháng 5 tại tỉnh Đắk Lắk. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trực tiếp chỉ đạo. 

Bộ Tài chính chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị thúc đẩy cơ chế một cửa Quốc gia, một cửa Asean và tạo thuận lợi thương mại trong tháng 5 năm 2018. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trực tiếp chỉ đạo.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổ chức Hội nghị về giải pháp thúc đẩy thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn vào tháng 5 tại tỉnh Lâm Đồng theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị về giải pháp tích tụ, tập trung đất đai đáp ứng yêu cầu sản xuất nông nghiệp quy mô lớn trong tháng 5/2018. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trực tiếp chỉ đạo.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì và phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị về giải pháp tổng thể thúc đẩy xuất khẩu dự kiến vào ngày 23/4/2018. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trực tiếp chỉ đạo.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4 năm 2018 về việc tổ chức Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp (lần 3), trong đó có chuyên đề về doanh nghiệp nhà nước và chuyên đề về kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII thay cho Hội nghị về đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, nhất là các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trực tiếp chỉ đạo.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị về phát triển hạ tầng xã hội tại các Khu Công nghiệp, Khu Chế xuất, Cụm Công nghiệp trong tháng 6/2018. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trực tiếp chỉ đạo và chủ trì Hội nghị.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị về giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ trong tháng 6 năm 2018. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trực tiếp chỉ đạo.

Các Bộ được phân công, đặc biệt là các Bộ trưởng phải trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức, bảo đảm chu đáo, hiệu quả, thiết thực. Nội dung Hội nghị phải đạt được tinh thần đổi mới, nhận diện rõ những cơ hội và thách thức, bao quát đầy đủ các mặt, có tính khoa học, có định hướng, kiến nghị, giải pháp cụ thể. Sau Hội nghị phải đề xuất ban hành văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo những vấn đề cụ thể, tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc, tạo được khí thế mới, xu hướng phát triển mới, thúc đẩy sáng tạo, chủ động, phân công, phân cấp mạnh mẽ cho các địa phương, cơ sở./.

Hà Trần/VOV.VN
PC_Article_AfterShare_1
PC_Detail_Footer_470_2
PC_Detail_SponsorLink

Bài liên quan

PC_Detail_Footer_470
Video đang được xem nhiều
U22 Việt Nam và cuộc chiến khó lường ở bảng A giải U22 Đông Nam Á 2019
VOV.VN - U22 Việt Nam và U22 Thái Lan đều phải trải qua rất nhiều khó khăn mới có thể giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân ở giải U22 Đông Nam Á 2019.
GM_PC_ARTICLE_MIDDLE_1
GM_PC_ARTICLE_MIDDLE_2
GM_PC_ARTICLE_TREN_BINH_LUAN
VOV-left-160x600
VOV-right-160x600
VOV_BalloonAds