VAMC giam lai suat cac khoan no bang VND và USD

VAMC hạ lãi suất các khoản nợ xấu

Lãi suất các khoản nợ bằng VND giảm từ 10,7% xuống còn 10,3%/năm, bằng USD giảm từ mức 4,8%/năm xuống 4,7%/năm.

Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) vừa thông báo điều chỉnh lãi suất đối với các khoản nợ xấu đã mua.

Theo đó, lãi suất áp dụng với các khoản nợ bằng VND giảm từ mức 10,7% xuống còn 10,3%/năm. Lãi suất các khoản nợ xấu bằng USD cũng được điều chỉnh giảm từ mức 4,8%/năm xuống 4,7%/năm. Riêng lãi suất cho các khoản nợ xấu bằng EUR vẫn được giữ nguyên ở mức 5,7%/năm. Mức lãi suất trên áp dụng đối với các khoản nợ xấu được VAMC chấp thuận điều chỉnh lãi suất trong quý IV/2014 (từ ngày 01/10/2014 đến ngày 31/12/2014).

Đây là lần thứ ba, VAMC công bố điều chỉnh giảm lãi suất áp dụng với các khoản nợ xấu. Lần thứ nhất, VAMC thông báo cụ thể về mức lãi suất cho các khoản nợ xấu đã mua trong quý II/2014 (từ ngày 15/04/2014 đến ngày 30/06/2014) với lãi suất 10,7%/năm đối với loại tiền VND; 5,2% với loại tiền USD và 5,7% với loại tiền EUR.

Lần thứ hai, VAMC giữ nguyên lãi suất các khoản nợ bằng VND nhưng giảm lãi suất các khoản nợ bằng USD và EUR tương ứng là 4,8% và 5,7%, áp dụng đối với các khoản nợ xấu VAMC chấp thuận điều chỉnh lãi suất từ ngày 1/7/2014 đến ngày 30/9/2014./.

GM_PC_ARTICLE_ARTICLE_2

Tin liên quan

Dable_PC_Detail_After_Related

Tin cùng chuyên mục

GM_PC_ARTICLE_BEFORE_TIEU_DIEM
Loading...

Tiêu điểm

TIN MỚI TRÊN VOV.VN

Dable_PC_Footer
GM_PC_ARTICLE_RIGHT_1
Dable_PC_Sidebar_Right_1
GM_PC_ARTICLE_RIGHT_5
GM_PC_ARTICLE_RIGHT_6
GM_PC_ARTICLE_LEFT_FLOATING
GM_PC_ARTICLE_POPUP
Close