VAMC hạ lãi suất các khoản nợ xấu

Lãi suất các khoản nợ bằng VND giảm từ 10,7% xuống còn 10,3%/năm, bằng USD giảm từ mức 4,8%/năm xuống 4,7%/năm.

Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) vừa thông báo điều chỉnh lãi suất đối với các khoản nợ xấu đã mua.

Theo đó, lãi suất áp dụng với các khoản nợ bằng VND giảm từ mức 10,7% xuống còn 10,3%/năm. Lãi suất các khoản nợ xấu bằng USD cũng được điều chỉnh giảm từ mức 4,8%/năm xuống 4,7%/năm. Riêng lãi suất cho các khoản nợ xấu bằng EUR vẫn được giữ nguyên ở mức 5,7%/năm. Mức lãi suất trên áp dụng đối với các khoản nợ xấu được VAMC chấp thuận điều chỉnh lãi suất trong quý IV/2014 (từ ngày 01/10/2014 đến ngày 31/12/2014).

Đây là lần thứ ba, VAMC công bố điều chỉnh giảm lãi suất áp dụng với các khoản nợ xấu. Lần thứ nhất, VAMC thông báo cụ thể về mức lãi suất cho các khoản nợ xấu đã mua trong quý II/2014 (từ ngày 15/04/2014 đến ngày 30/06/2014) với lãi suất 10,7%/năm đối với loại tiền VND; 5,2% với loại tiền USD và 5,7% với loại tiền EUR.

Lần thứ hai, VAMC giữ nguyên lãi suất các khoản nợ bằng VND nhưng giảm lãi suất các khoản nợ bằng USD và EUR tương ứng là 4,8% và 5,7%, áp dụng đối với các khoản nợ xấu VAMC chấp thuận điều chỉnh lãi suất từ ngày 1/7/2014 đến ngày 30/9/2014./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Quy định về các khoản thu từ trái phiếu đặc biệt của VAMC
Quy định về các khoản thu từ trái phiếu đặc biệt của VAMC

VOV.VN - VAMC và tổ chức tín dụng bán nợ thực hiện hạch toán việc thanh toán khoản thu, tạm ứng của mình.

Quy định về các khoản thu từ trái phiếu đặc biệt của VAMC

Quy định về các khoản thu từ trái phiếu đặc biệt của VAMC

VOV.VN - VAMC và tổ chức tín dụng bán nợ thực hiện hạch toán việc thanh toán khoản thu, tạm ứng của mình.

VAMC không muốn hay sợ bán nợ xấu
VAMC không muốn hay sợ bán nợ xấu

Thời gian qua, nhiều khoản nợ xấu được VAMC và các ngân hàng đưa ra bán đấu giá  năm, bảy lần, nhưng vẫn thất bại. 

VAMC không muốn hay sợ bán nợ xấu

VAMC không muốn hay sợ bán nợ xấu

Thời gian qua, nhiều khoản nợ xấu được VAMC và các ngân hàng đưa ra bán đấu giá  năm, bảy lần, nhưng vẫn thất bại. 

Năng lực tài chính VAMC rất yếu, dự kiến tăng vốn lên 2.000 tỷ đồng
Năng lực tài chính VAMC rất yếu, dự kiến tăng vốn lên 2.000 tỷ đồng

VOV.VN -Theo Thống đốc NHNN, năng lực tài chính của VAMC hiện rất yếu kém, nếu nhìn 500 tỷ đồng vốn điều lệ so với mức 86.000 tỷ đồng nợ mà VAMC đã mua.

Năng lực tài chính VAMC rất yếu, dự kiến tăng vốn lên 2.000 tỷ đồng

Năng lực tài chính VAMC rất yếu, dự kiến tăng vốn lên 2.000 tỷ đồng

VOV.VN -Theo Thống đốc NHNN, năng lực tài chính của VAMC hiện rất yếu kém, nếu nhìn 500 tỷ đồng vốn điều lệ so với mức 86.000 tỷ đồng nợ mà VAMC đã mua.

Chỉ một người mua, VAMC vẫn được bán nợ
Chỉ một người mua, VAMC vẫn được bán nợ

VOV.VN -Thông tư 18/2014 của Bộ Tư pháp quy định, nếu chỉ một người mua trong cuộc đấu giá mà trả giá ít nhất bằng giá khởi điểm, vẫn được bán cho người đó.

Chỉ một người mua, VAMC vẫn được bán nợ

Chỉ một người mua, VAMC vẫn được bán nợ

VOV.VN -Thông tư 18/2014 của Bộ Tư pháp quy định, nếu chỉ một người mua trong cuộc đấu giá mà trả giá ít nhất bằng giá khởi điểm, vẫn được bán cho người đó.