Tags :

Tân Phó Chủ tịch Mặt trận MTTQ Việt Nam Trung ương Đoàn; Phùng Khánh Tài chân dung phó Chủ tịch Mặt trận