Phó Thủ tướng: Kiên quyết tinh giản biên chế, chấn chỉnh tuyển dụng

VOV.VN - "Kiên quyết thực hiện tinh giản biên chế các cơ quan theo tỷ lệ đã đề ra; Sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế những người làm việc không hiệu quả."

Sáng 15/1, tới dự Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ của ngành Nội vụ năm 2019, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đã nhấn mạnh ngành cần tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức bảo đảm đồng bộ giữa quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; nhất là công tác quy hoạch, bổ nhiệm, đánh giá, kỷ luật cán bộ, chấm dứt tiêu cực, chạy chức. Hội nghị diễn ra sáng nay, trực tuyến tại 63 điểm cầu trong cả nước.

Theo Bộ Nội vụ, thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108 đến năm 2018, đã tinh giản 40.500 người, trong đó số người hưởng chính sách về hưu trước tuổi gần 35.000 người và cho thôi việc ngay 5.483 người; Dự kiến năm 2019, tổng biên chế công chức, sự nghiệp giảm khoảng 44.510 người, trong đó biên chế công chức giảm hơn 5.500 người, biên chế sự nghiệp giảm 39.000 người. Về sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, huyện, Bộ Nội vụ cho biết, nhiều tỉnh thành đã tiến hành hợp nhất, giải thể một số Sở, ban, ngành.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Vietnamnet)

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình đánh giá, công tác sắp xếp, kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn là trong những một sự kiện nổi bật năm qua. Cơ cấu tổ chức các Bộ, cơ quan đã giảm đầu mối, giảm tầng nấc trung gian, đồng thời chủ động rà soát, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền giữa trung ương và địa phương.

Bộ Nội vụ cũng được đánh giá gương mẫu trong việc không tổ chức phòng trong Vụ, giảm số lượng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, điều chỉnh chức năng nhiệm vụ của một số đơn vị để khắc phục chồng chéo, ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử.

Với phương châm năm 2019 của Chính phủ là “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá”, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Nội vụ trước mắt cần kịp thời hoàn thiện các dự án Luật, pháp lệnh, và các đề án trong chương trình công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trong đó đặc biệt chú ý các Luật như Luật cán bộ công chức, Luật Viên chức, Luật tổ chức Chính phủ, Luật tổ chức chính quyền địa phương… Đồng thời trình Chính phủ ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành Luật đảm bảo tiến độ, chấm dứt tình trạng nợ đọng văn bản.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị tiếp tục đôn đốc, kiểm tra, cải cách hành chính Nhà nước. Bộ cần tích cực phối hợp với các Bộ ngành liên quan tham mưu Chính phủ trong xây dựng nền hành chính hiệu quả, hiện đại, chú trọng cải cách chính sách tiền lương và chất lượng các dịch vụ công.

Về công chức công vụ, khắc phục việc chậm thể chế hoá các quy định về quản lý cán bộ công chức viên chức, nhất là công tác quy hoạch, bổ nhiệm, rà soát vướng mắc trong quản lý cán bộ công chức, viên chức. Đặc biệt lưu ý xác định vị trí việc làm đảm bảo khoa học, chính xác, làm cơ sở cho tuyển dụng, bổ nhiệm, cải cách chế độ tiền lương.

Kiên quyết thực hiện tinh giản biên chế các cơ quan theo tỷ lệ đã đề ra, thực hiện đồng bộ với các giải pháp khác để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Bên cạnh đó, cần chấn chỉnh ngay từ khâu tuyển dụng đến đánh giá cán bộ, kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế những người làm việc không có hiệu quả" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu nâng cao công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, kịp thời phát hiện, phòng ngừa vi phạm trong công tác cán bộ, cần có kế hoạch kiểm tra các địa phương có những biểu hiện chưa nghiêm túc trong kỷ luật, kỷ cương hành chính./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Lương mới áp dụng từ 2021 bắt buộc gắn với tinh giản biên chế
Lương mới áp dụng từ 2021 bắt buộc gắn với tinh giản biên chế

VOV.VN - Từ năm 2021 sẽ cải cách toàn diện hệ thống thang, bảng lương. Thang lương tính theo hệ số sẽ được tính bằng lương tuyệt đối.

Lương mới áp dụng từ 2021 bắt buộc gắn với tinh giản biên chế

Lương mới áp dụng từ 2021 bắt buộc gắn với tinh giản biên chế

VOV.VN - Từ năm 2021 sẽ cải cách toàn diện hệ thống thang, bảng lương. Thang lương tính theo hệ số sẽ được tính bằng lương tuyệt đối.

Những trường hợp nào có nguy cơ bị tinh giản biên chế năm 2019?
Những trường hợp nào có nguy cơ bị tinh giản biên chế năm 2019?

VOV.VN -Để hoàn thành mục tiêu giảm 10% biên chế vào năm 2021, các cơ quan Nhà nước sẽ tiếp tục thực hiện tinh giảm biên chế.

Những trường hợp nào có nguy cơ bị tinh giản biên chế năm 2019?

Những trường hợp nào có nguy cơ bị tinh giản biên chế năm 2019?

VOV.VN -Để hoàn thành mục tiêu giảm 10% biên chế vào năm 2021, các cơ quan Nhà nước sẽ tiếp tục thực hiện tinh giảm biên chế.

Tăng lương gắn với tinh giản biên chế: Không nên có công chức suốt đời
Tăng lương gắn với tinh giản biên chế: Không nên có công chức suốt đời

VOV.VN- Việc tăng lương, cải cách tiền lương sẽ gắn với tinh giản biên chế. Theo đó, không nên có công chức suốt đời và cần có tiêu chí cụ thể để tinh giản...

Tăng lương gắn với tinh giản biên chế: Không nên có công chức suốt đời

Tăng lương gắn với tinh giản biên chế: Không nên có công chức suốt đời

VOV.VN- Việc tăng lương, cải cách tiền lương sẽ gắn với tinh giản biên chế. Theo đó, không nên có công chức suốt đời và cần có tiêu chí cụ thể để tinh giản...

Tinh giản biên chế cần đảm bảo quyền lợi người lao động
Tinh giản biên chế cần đảm bảo quyền lợi người lao động

VOV.VN - Cần Thơ tiến tới cắt giảm những bộ phận có chức năng tương tự nhau, sử dụng tối đa nguồn nhân lực và giảm gánh nặng ngân sách nhà nước.

Tinh giản biên chế cần đảm bảo quyền lợi người lao động

Tinh giản biên chế cần đảm bảo quyền lợi người lao động

VOV.VN - Cần Thơ tiến tới cắt giảm những bộ phận có chức năng tương tự nhau, sử dụng tối đa nguồn nhân lực và giảm gánh nặng ngân sách nhà nước.

Giảm 44.510 biên chế năm 2019
Giảm 44.510 biên chế năm 2019

VOV.VN - Dự kiến năm 2019, biên chế công chức giảm hơn 5.500 người, biên chế sự nghiệp giảm 39.000 người.

Giảm 44.510 biên chế năm 2019

Giảm 44.510 biên chế năm 2019

VOV.VN - Dự kiến năm 2019, biên chế công chức giảm hơn 5.500 người, biên chế sự nghiệp giảm 39.000 người.