Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết hiệu lực, cách nào để thực hiện thủ tục hành chính?

VOV.VN - Bộ Công an hướng dẫn người dân cách thức thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết hiệu lực.

Theo Luật cư trú, từ ngày 1/1/2023, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết hiệu lực. Bộ Công an hướng dẫn, các tổ chức, cá nhân không sử dụng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy mà cần thực hiện các phương thức sau để thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự:

- Dùng thẻ CCCD có gắn chip là giấy tờ pháp lý chứng minh thông tin cá nhân, nơi thường trú

- Công dân khai thác thông tin cá nhân trực tuyến trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư qua cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc cán bộ tra cứu trên hệ thống thông tin kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

- Sử dụng các thông tin hiển thị trên ứng dụng VNeID

- Sử dụng giấy xác nhận thông tin về cư trú

- Sử dụng phiếu thông báo số định danh cá nhân

Cơ quan công an đề nghị người dân chú ý khi thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo đúng quy định./.

Tin liên quan

Bước đầu bỏ sổ hộ khẩu giấy, “kẻ khóc người cười”
Bước đầu bỏ sổ hộ khẩu giấy, “kẻ khóc người cười”

VOV.VN - Việc bỏ sổ hộ khẩu trong bối cảnh chưa thể liên thông, kết nối, chia sẻ dữ liệu thông tin cư trú của công dân đang khiến bộ phận giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính gặp khó.

Bước đầu bỏ sổ hộ khẩu giấy, “kẻ khóc người cười”

Bước đầu bỏ sổ hộ khẩu giấy, “kẻ khóc người cười”

VOV.VN - Việc bỏ sổ hộ khẩu trong bối cảnh chưa thể liên thông, kết nối, chia sẻ dữ liệu thông tin cư trú của công dân đang khiến bộ phận giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính gặp khó.

Bỏ sổ hộ khẩu giấy, người dân lo nghẽn mạng khi thực hiện nhiều thao tác
Bỏ sổ hộ khẩu giấy, người dân lo nghẽn mạng khi thực hiện nhiều thao tác

VOV.VN - Việc bỏ sổ hộ khẩu giấy, tức là bỏ hình thức quản lý dữ liệu cư trú bằng sổ, sách giấy tờ, Nhà nước vẫn duy trì quản lý hộ khẩu chỉ là thay thế hình thức quản lý thông tin sang phần mềm công nghệ thông tin hiện đại, hiệu quả hơn.

Bỏ sổ hộ khẩu giấy, người dân lo nghẽn mạng khi thực hiện nhiều thao tác

Bỏ sổ hộ khẩu giấy, người dân lo nghẽn mạng khi thực hiện nhiều thao tác

VOV.VN - Việc bỏ sổ hộ khẩu giấy, tức là bỏ hình thức quản lý dữ liệu cư trú bằng sổ, sách giấy tờ, Nhà nước vẫn duy trì quản lý hộ khẩu chỉ là thay thế hình thức quản lý thông tin sang phần mềm công nghệ thông tin hiện đại, hiệu quả hơn.

Người dân đồng thuận khi bỏ sổ hộ khẩu giấy từ ngày 1/1/2023
Người dân đồng thuận khi bỏ sổ hộ khẩu giấy từ ngày 1/1/2023

VOV.VN - Từ ngày 1/1/2023, sổ hộ khẩu giấy chính thức hết giá trị sử dụng. Việc làm này được người dân đồng tình ủng hộ, bởi việc bỏ sổ hộ khẩu giấy để chuyển sang quản lý dân cư bằng mã định danh cá nhân.

Người dân đồng thuận khi bỏ sổ hộ khẩu giấy từ ngày 1/1/2023

Người dân đồng thuận khi bỏ sổ hộ khẩu giấy từ ngày 1/1/2023

VOV.VN - Từ ngày 1/1/2023, sổ hộ khẩu giấy chính thức hết giá trị sử dụng. Việc làm này được người dân đồng tình ủng hộ, bởi việc bỏ sổ hộ khẩu giấy để chuyển sang quản lý dân cư bằng mã định danh cá nhân.