Hội thảo khoa học về xây dựng thế trận lòng dân trong thời kỳ mới

VOV.VN - Hội thảo khoa học: Xây dựng thế trận lòng dân-Nền tảng vững chắc xây dựng nền quốc phòng toàn dân thời kỳ mới do Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức

PC_Article_AfterShare_1

Trong 2 ngày 15 và 16/5, tại Hà Nội, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng thế trận lòng dân - Nền tảng vững chắc xây dựng nền quốc phòng toàn dân thời kỳ mới”. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội thảo.

hoi thao khoa hoc ve xay dung the tran long dan trong thoi ky moi hinh 1
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội thảo
Tại hội thảo, các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận, phân tích làm rõ quan điểm mới theo tinh thần Nghị quyết XII của Đảng về “lòng dân”, “thế trận lòng dân”; xây dựng “thế trận lòng dân”, tạo nền tảng vững chắc xây dựng nền quốc phòng toàn dân thời kỳ mới; những vấn đề đặt ra đối với Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và hệ thống chính trị nước ta hiên hiện nay về xây dựng “thế trận lòng dân”; đề xuất các yêu cầu, giải pháp để thực hiện hiệu quả quan điểm của Đảng về xây dựng “thế trận lòng dân”, tạo nền tảng vững chắc xây dựng nền quốc phòng toàn dân thời kỳ mới…

hoi thao khoa hoc ve xay dung the tran long dan trong thoi ky moi hinh 2
Các đại biểu dự Hội thảo
Hội thảo được tổ chức trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang ra sức thi đua đẩy mạnh học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Trung ương (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn sự đẩy lù sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, lý luận và thực tiễn cao, góp phần đưa các Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống./.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER
CTV Minh Tuấn/VOV-Trung tâm Tin
PC_Detail_Footer_470_2
PC_Detail_SponsorLink

Bài liên quan

PC_Detail_Footer_470
GM_PC_ARTICLE_MIDDLE_1
GM_PC_ARTICLE_MIDDLE_2
GM_PC_ARTICLE_TREN_BINH_LUAN
VOV-left-160x600
VOV-right-160x600
VOV_BalloonAds