Từ khóa tìm kiếm: Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Lào

Dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Lào
Dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Lào

VOV.VN - Đại diện Lào bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Việt Nam đã dành cho Lào sự giúp đỡ to lớn, quý giá, hiệu quả, kịp thời.

Dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Lào

Dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Lào

VOV.VN - Đại diện Lào bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Việt Nam đã dành cho Lào sự giúp đỡ to lớn, quý giá, hiệu quả, kịp thời.