Từ khóa tìm kiếm: chương trình tự hào hàng Việt

Siêu thị Co.opmart sẽ “tặng không” cho khách hàng nghìn sản phẩm
Siêu thị Co.opmart sẽ “tặng không” cho khách hàng nghìn sản phẩm

VOV.VN - Trong khuôn khổ chương trình “Tự hào hàng Việt 2019, Siêu thị Co.opmart sẽ “tặng không” cho khách hàng nghìn sản phẩm.  

Siêu thị Co.opmart sẽ “tặng không” cho khách hàng nghìn sản phẩm

Siêu thị Co.opmart sẽ “tặng không” cho khách hàng nghìn sản phẩm

VOV.VN - Trong khuôn khổ chương trình “Tự hào hàng Việt 2019, Siêu thị Co.opmart sẽ “tặng không” cho khách hàng nghìn sản phẩm.  

Co.opmart giảm giá mạnh các loại thực phẩm
Co.opmart giảm giá mạnh các loại thực phẩm

VOV.VN - Chương trình “Tự hào hàng Việt 2018” của hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra và Co.op Food áp dụng giảm giá hấp dẫn cho các loại thực phẩm.

Co.opmart giảm giá mạnh các loại thực phẩm

Co.opmart giảm giá mạnh các loại thực phẩm

VOV.VN - Chương trình “Tự hào hàng Việt 2018” của hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra và Co.op Food áp dụng giảm giá hấp dẫn cho các loại thực phẩm.

Siêu thị Co.opmart chi 200 tỉ khuyến mãi chỉ trong 21 ngày
Siêu thị Co.opmart chi 200 tỉ khuyến mãi chỉ trong 21 ngày

VOV.VN-Saigon Co.op bắt tay với 600 nhà sản xuất trong nước giảm giá hàng hóa liên tục trong 3 tuần tại tất cả các siêu thị Co.opmart và Co.opXtra.

Siêu thị Co.opmart chi 200 tỉ khuyến mãi chỉ trong 21 ngày

Siêu thị Co.opmart chi 200 tỉ khuyến mãi chỉ trong 21 ngày

VOV.VN-Saigon Co.op bắt tay với 600 nhà sản xuất trong nước giảm giá hàng hóa liên tục trong 3 tuần tại tất cả các siêu thị Co.opmart và Co.opXtra.