Từ khóa tìm kiếm: cơ cấu đại biểu

95 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII dự kiến tham gia Quốc hội khóa XV
95 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII dự kiến tham gia Quốc hội khóa XV

VOV.VN - Theo cơ cấu, dự kiến sẽ có 95 Ủy viên Trung ương Đảng khoá XIII (trong đó có 12-14 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng) tham gia Quốc hội khóa XV.

95 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII dự kiến tham gia Quốc hội khóa XV

95 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII dự kiến tham gia Quốc hội khóa XV

VOV.VN - Theo cơ cấu, dự kiến sẽ có 95 Ủy viên Trung ương Đảng khoá XIII (trong đó có 12-14 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng) tham gia Quốc hội khóa XV.

Các nữ đại biểu dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng
Các nữ đại biểu dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng

VOV.VN - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội) từ ngày 25/1-2/2/2021 có 1.587 đại biểu, trong đó, đại biểu nữ chiếm 13,99%.

Các nữ đại biểu dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Các nữ đại biểu dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng

VOV.VN - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội) từ ngày 25/1-2/2/2021 có 1.587 đại biểu, trong đó, đại biểu nữ chiếm 13,99%.

Những dự án nghìn tỷ thua lỗ: Phải quy được trách nhiệm
Những dự án nghìn tỷ thua lỗ: Phải quy được trách nhiệm

VOV.VN - Các đại biểu Quốc hội cho rằng, những dự án nghìn tỷ thua lỗ đã làm tiêu hao nguồn lực xã hội và tạo lực cản trong công cuộc tái cơ cấu kinh tế.

Những dự án nghìn tỷ thua lỗ: Phải quy được trách nhiệm

Những dự án nghìn tỷ thua lỗ: Phải quy được trách nhiệm

VOV.VN - Các đại biểu Quốc hội cho rằng, những dự án nghìn tỷ thua lỗ đã làm tiêu hao nguồn lực xã hội và tạo lực cản trong công cuộc tái cơ cấu kinh tế.

“Tự ứng cử Đại biểu Quốc hội của ta dễ dãi quá!”
“Tự ứng cử Đại biểu Quốc hội của ta dễ dãi quá!”

VOV.VN - Theo ông Vũ Mão, việc tự ứng cử ở nước ta dễ dãi quá, không có một điều kiện ràng buộc.

“Tự ứng cử Đại biểu Quốc hội của ta dễ dãi quá!”

“Tự ứng cử Đại biểu Quốc hội của ta dễ dãi quá!”

VOV.VN - Theo ông Vũ Mão, việc tự ứng cử ở nước ta dễ dãi quá, không có một điều kiện ràng buộc.

Cơ cấu ĐBQH là doanh nhân: Bao nhiêu thì hợp lý?
Cơ cấu ĐBQH là doanh nhân: Bao nhiêu thì hợp lý?

VOV.VN - Theo đề xuất cơ cấu, thành phần ĐBQH thì số đại biểu khối doanh nghiệp dự kiến là 7.

Cơ cấu ĐBQH là doanh nhân: Bao nhiêu thì hợp lý?

Cơ cấu ĐBQH là doanh nhân: Bao nhiêu thì hợp lý?

VOV.VN - Theo đề xuất cơ cấu, thành phần ĐBQH thì số đại biểu khối doanh nghiệp dự kiến là 7.