Từ khóa tìm kiếm: bác sĩ nghỉ việ chàng loạt

Bác sĩ Trung tâm cấp cứu 115 nghỉ việc vì đâu?
Bác sĩ Trung tâm cấp cứu 115 nghỉ việc vì đâu?

VOV.VN - Tiền lương chưa bảo đảm cuộc sống, áp lực lớn cùng với những nguy hiểm phải đối mặt khiến nhiều nhân viên Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội xin nghỉ việc.

Bác sĩ Trung tâm cấp cứu 115 nghỉ việc vì đâu?

Bác sĩ Trung tâm cấp cứu 115 nghỉ việc vì đâu?

VOV.VN - Tiền lương chưa bảo đảm cuộc sống, áp lực lớn cùng với những nguy hiểm phải đối mặt khiến nhiều nhân viên Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội xin nghỉ việc.