Từ khóa tìm kiếm: khu vực kinh tế chưa được quan sát

Thống kê thu nhập từ chạy xe ôm, bán bún thế nào để tính vào GDP?
Thống kê thu nhập từ chạy xe ôm, bán bún thế nào để tính vào GDP?

VOV.VN - Năm 2020 sẽ chính thức thống kê khu vực kinh tế ngầm, kinh tế phi chính thức chưa được quan sát vào GDP như xe ôm, trà đá, bún riêu bún ốc...

Thống kê thu nhập từ chạy xe ôm, bán bún thế nào để tính vào GDP?

Thống kê thu nhập từ chạy xe ôm, bán bún thế nào để tính vào GDP?

VOV.VN - Năm 2020 sẽ chính thức thống kê khu vực kinh tế ngầm, kinh tế phi chính thức chưa được quan sát vào GDP như xe ôm, trà đá, bún riêu bún ốc...

Sẽ thống kê thu nhập và đóng góp của nghệ sĩ vào GDP?
Sẽ thống kê thu nhập và đóng góp của nghệ sĩ vào GDP?

VOV.VN - Tổng cục Thống kê sẽ xác định, tính toán thu nhập của những nghệ sĩ có thu nhập cao để phản ánh đúng đóng góp phần lao động của lĩnh vực này vào GDP.

Sẽ thống kê thu nhập và đóng góp của nghệ sĩ vào GDP?

Sẽ thống kê thu nhập và đóng góp của nghệ sĩ vào GDP?

VOV.VN - Tổng cục Thống kê sẽ xác định, tính toán thu nhập của những nghệ sĩ có thu nhập cao để phản ánh đúng đóng góp phần lao động của lĩnh vực này vào GDP.

Thủ tướng phê duyệt Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát
Thủ tướng phê duyệt Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát

VOV.VN - Thủ tướng vừa phê duyệt Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát nhằm phản ánh đầy đủ, toàn diện hơn phạm vi, quy mô của nền kinh tế.

Thủ tướng phê duyệt Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát

Thủ tướng phê duyệt Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát

VOV.VN - Thủ tướng vừa phê duyệt Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát nhằm phản ánh đầy đủ, toàn diện hơn phạm vi, quy mô của nền kinh tế.

Sắp trình Thủ tướng đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát
Sắp trình Thủ tướng đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát

VOV.VN -Ông Nguyễn Thế Phương, Thứ trưởng Bộ KHĐT cho biết, tháng 2/2018 Bộ này sẽ trình Thủ tướng đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát.

Sắp trình Thủ tướng đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát

Sắp trình Thủ tướng đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát

VOV.VN -Ông Nguyễn Thế Phương, Thứ trưởng Bộ KHĐT cho biết, tháng 2/2018 Bộ này sẽ trình Thủ tướng đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát.