Từ khóa tìm kiếm: sản xuất cao su

Giá trị xuất khẩu cao su 9 tháng giảm mạnh
Giá trị xuất khẩu cao su 9 tháng giảm mạnh

VOV.VN - Đến hết ngày 15/9, lượng cao su xuất khẩu của Việt Nam tăng 7,3% về lượng, nhưng giảm 12,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017.

Giá trị xuất khẩu cao su 9 tháng giảm mạnh

Giá trị xuất khẩu cao su 9 tháng giảm mạnh

VOV.VN - Đến hết ngày 15/9, lượng cao su xuất khẩu của Việt Nam tăng 7,3% về lượng, nhưng giảm 12,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017.

Bridgetone khánh thành nhà máy lốp xe tại Việt Nam
Bridgetone khánh thành nhà máy lốp xe tại Việt Nam

Dự kiến đến cuối năm 2014 Bridgetone Việt Nam sẽ đạt năng lực sản xuất 10.000 lốp xe/ngày.

Bridgetone khánh thành nhà máy lốp xe tại Việt Nam

Bridgetone khánh thành nhà máy lốp xe tại Việt Nam

Dự kiến đến cuối năm 2014 Bridgetone Việt Nam sẽ đạt năng lực sản xuất 10.000 lốp xe/ngày.