Từ khóa tìm kiếm: qui định bắt buộc

Thu phí BOT tự động: Doanh nghiệp chậm trễ vì sợ minh bạch?
Thu phí BOT tự động: Doanh nghiệp chậm trễ vì sợ minh bạch?

VOV.VN - Các doanh nghiệp dự án BOT chậm trễ trong triển khai thu phí tự động vì còn lo ngại chính ưu điểm của hình thức này là sự minh bạch.

Thu phí BOT tự động: Doanh nghiệp chậm trễ vì sợ minh bạch?

Thu phí BOT tự động: Doanh nghiệp chậm trễ vì sợ minh bạch?

VOV.VN - Các doanh nghiệp dự án BOT chậm trễ trong triển khai thu phí tự động vì còn lo ngại chính ưu điểm của hình thức này là sự minh bạch.