Từ khóa tìm kiếm: tái nghiện sau cai nghiện

Có thể coi "nghiện ma túy" là một căn bệnh?
Có thể coi "nghiện ma túy" là một căn bệnh?

VOV.VN - Con số 90% người cai nghiện ma túy tái nghiện chỉ sau thời gian ngắn tái hòa nhập cộng đồng là rất cao nhưng chưa đến mức phải giật mình.

Có thể coi "nghiện ma túy" là một căn bệnh?

Có thể coi "nghiện ma túy" là một căn bệnh?

VOV.VN - Con số 90% người cai nghiện ma túy tái nghiện chỉ sau thời gian ngắn tái hòa nhập cộng đồng là rất cao nhưng chưa đến mức phải giật mình.