Từ khóa tìm kiếm: vị Thủ tướng đầu tiên trả lời chất vấn

Phan Văn Khải - Thủ tướng đầu tiên trả lời chất vấn trước Quốc hội
Phan Văn Khải - Thủ tướng đầu tiên trả lời chất vấn trước Quốc hội

VOV.VN- Theo ông Vũ Mão, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải người biết lắng nghe, chịu lắng nghe.

Phan Văn Khải - Thủ tướng đầu tiên trả lời chất vấn trước Quốc hội

Phan Văn Khải - Thủ tướng đầu tiên trả lời chất vấn trước Quốc hội

VOV.VN- Theo ông Vũ Mão, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải người biết lắng nghe, chịu lắng nghe.