Từ khóa tìm kiếm: phòng chống dịch Covid-19

Xử phạt nam thanh niên từ Hải Dương đến Đà Nẵng khai báo không trung thực
Xử phạt nam thanh niên từ Hải Dương đến Đà Nẵng khai báo không trung thực

VOV.VN -  Sáng nay (25/2), UBND quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng ra Quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với nam thanh niên từ Hải Dương đến Đà Nẵng khai báo không trung thực trong phòng, chống dịch Covid-19.

Xử phạt nam thanh niên từ Hải Dương đến Đà Nẵng khai báo không trung thực

Xử phạt nam thanh niên từ Hải Dương đến Đà Nẵng khai báo không trung thực

VOV.VN -  Sáng nay (25/2), UBND quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng ra Quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với nam thanh niên từ Hải Dương đến Đà Nẵng khai báo không trung thực trong phòng, chống dịch Covid-19.