1,2 triệu thanh niên sẽ được dạy nghề, giới thiệu việc làm

(VOV) - Cùng với đó, Nghị quyết Đại hội Đoàn cũng đặt ra nhiều chỉ tiêu thực hiện công tác thanh niên nhiệm kỳ 2012-1017

Trong phiên bế mạc sáng nay (14/12), Đại hội toàn quốc lần thứ X đã thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ X (nhiệm kỳ 2012 – 2017).

Theo đó, các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới sẽ tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng, truyền thống, lịch sử dân tộc, văn hoá, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu nhi. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong thanh thiếu nhi, phát huy mạnh mẽ trí tuệ, sức lực, tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tập trung củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh, trọng tâm nâng cao là chất lượng cơ sở, chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn và mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên….

Khẩu hiệu hành động của nhiệm kỳ tới là “Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, đoàn kết, sáng tạo, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Để thực hiện các mục tiêu và nội dung đề ra, Nghị quyết cũng nên các các cấp bộ đoàn tập trung thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp cơ bản, như: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn;  Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp; Xây dựng Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; Phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng;

Nghị quyết cũng nêu rõ một số chương trình, đề án lớn trong nhiệm kỳ tới: Đề án tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay; Đề án đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn; Chương trình Đoàn tham gia phát triển nguồn nhân lực trẻ; Đề án Đoàn tham gia xây dựng nông thôn mới; Đề án hỗ trợ thanh niên công nhân; Đề án Đoàn tham gia bảo đảm an toàn giao thông....

Đại hội cũng đã thông qua Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX, nhiệm kỳ 2007 - 2012; Thông qua toàn văn Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sửa đổi, bổ sung; Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X, Ban Thường vụ Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

Các chỉ tiêu cơ bản sẽ thực hiện trong 5 năm tới, gồm:

100% cán bộ, đoàn viên và 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về các Nghị quyết của Đảng, của Đoàn.

100% Đoàn cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương, đơn vị.

100% tổ chức Đoàn các cấp có công trình, phần việc thanh niên.

100% các Đoàn xã thành lập được ít nhất 01 câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế.

Tư vấn, hướng nghiệp cho 8.000.000 thanh niên, học sinh; tham gia dạy nghề, giới thiệu việc làm cho 1.200.000 thanh niên.

Tham gia xây dựng mới hoặc nâng cấp 2.000 điểm tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ và truy cập internet đạt chuẩn cho thanh niên nông thôn.

100% tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc triển khai được các mô hình trang bị kỹ năng xã hội cho thanh thiếu niên.

100% tổ chức Đoàn xã, phường, thị trấn có mô hình giáo dục, cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến.

 Kết nạp mới 5 triệu đoàn viên; giới thiệu 1,5 triệu đoàn viên ưu tú cho Đảng; trong đó, ít nhất 650.000 đảng viên trẻ được kết nạp từ đoàn viên, thanh niên.

Tin liên quan

Bộ trưởng LĐ-TB&XH: “Tôi trưởng thành từ công tác Đoàn”
Bộ trưởng LĐ-TB&XH: “Tôi trưởng thành từ công tác Đoàn”

(VOV) -Bộ tưởng Bộ LĐ-TB&XH cho rằng, Đoàn là môi trường tốt cho thanh niên phấn đấu, và thực hiện những khả năng của mình.

Bộ trưởng LĐ-TB&XH: “Tôi trưởng thành từ công tác Đoàn”

Bộ trưởng LĐ-TB&XH: “Tôi trưởng thành từ công tác Đoàn”

(VOV) -Bộ tưởng Bộ LĐ-TB&XH cho rằng, Đoàn là môi trường tốt cho thanh niên phấn đấu, và thực hiện những khả năng của mình.

Hãy để thanh niên được “thử lửa”
Hãy để thanh niên được “thử lửa”

(VOV)- Mỗi thanh niên cần phải ra sức học tập, rèn luyện, phấn đấu vươn lên trở thành người vừa có đức, vừa có tài…

Hãy để thanh niên được “thử lửa”

Hãy để thanh niên được “thử lửa”

(VOV)- Mỗi thanh niên cần phải ra sức học tập, rèn luyện, phấn đấu vươn lên trở thành người vừa có đức, vừa có tài…

Thông điệp Đại hội Đoàn toàn quốc gửi tuổi trẻ cả nước
Thông điệp Đại hội Đoàn toàn quốc gửi tuổi trẻ cả nước

(VOV) - “Tuổi trẻ cả nước sẵn sàng dấn thân, đi đến bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì Tổ quốc cần…”

Thông điệp Đại hội Đoàn toàn quốc gửi tuổi trẻ cả nước

Thông điệp Đại hội Đoàn toàn quốc gửi tuổi trẻ cả nước

(VOV) - “Tuổi trẻ cả nước sẵn sàng dấn thân, đi đến bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì Tổ quốc cần…”

Thủ tướng: Đang thiếu “cả thầy lẫn thợ”
Thủ tướng: Đang thiếu “cả thầy lẫn thợ”

(VOV) - “Nếu thanh niên không đủ điều kiện học Đại học thì con đường học trung cấp, học nghề cũng là rất tốt”

Thủ tướng: Đang thiếu “cả thầy lẫn thợ”

Thủ tướng: Đang thiếu “cả thầy lẫn thợ”

(VOV) - “Nếu thanh niên không đủ điều kiện học Đại học thì con đường học trung cấp, học nghề cũng là rất tốt”