Bắt buộc tham gia BHXH với lao động hợp đồng dưới 3 tháng

VOV.VN - Đó là nội dung mới qui định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014 vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8 – QH khóa XIII.

Theo đó, từ ngày 01/01/2018, người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Cũng từ 01/01/2018, Người lao động là công dân nước ngoài vào Việt Nam làm việc có Giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề theo quy định được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Ngoài ra, Luật còn bổ sung một số đối tượng mới phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc từ 01/01/2016.

Luật này thay thế Luật Bảo hiểm xã hội 2006./.

Tin liên quan

Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội: Luật sư phân tích “thiệt, hơn”
Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội: Luật sư phân tích “thiệt, hơn”

VOV.VN -Nếu nghĩ sâu xa và đánh giá khách quan thì quy định này chính là đảm bảo an sinh xã hội cho người dân.

Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội: Luật sư phân tích “thiệt, hơn”

Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội: Luật sư phân tích “thiệt, hơn”

VOV.VN -Nếu nghĩ sâu xa và đánh giá khách quan thì quy định này chính là đảm bảo an sinh xã hội cho người dân.

Điều 60 Luật BHXH: Sao chưa có hiệu lực đã vấp phải phản ứng?
Điều 60 Luật BHXH: Sao chưa có hiệu lực đã vấp phải phản ứng?

VOV.VN -Việc sửa hay không điều này tiếp tục nhận được sự quan tâm đặc biệt và nhận được nhiều luồng ý kiến từ các đại biểu Quốc hội.

Điều 60 Luật BHXH: Sao chưa có hiệu lực đã vấp phải phản ứng?

Điều 60 Luật BHXH: Sao chưa có hiệu lực đã vấp phải phản ứng?

VOV.VN -Việc sửa hay không điều này tiếp tục nhận được sự quan tâm đặc biệt và nhận được nhiều luồng ý kiến từ các đại biểu Quốc hội.

Bảo hiểm xã hội: Người lao động phải làm gì để bảo vệ quyền lợi?
Bảo hiểm xã hội: Người lao động phải làm gì để bảo vệ quyền lợi?

VOV.VN -Nhiều người lao động vẫn chưa chủ động đấu tranh đòi quyền lợi của mình khi tham gia BHXH.

Bảo hiểm xã hội: Người lao động phải làm gì để bảo vệ quyền lợi?

Bảo hiểm xã hội: Người lao động phải làm gì để bảo vệ quyền lợi?

VOV.VN -Nhiều người lao động vẫn chưa chủ động đấu tranh đòi quyền lợi của mình khi tham gia BHXH.

Hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện theo 2 phương án
Hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện theo 2 phương án

VOV.VN -Theo đó, Nhà nước hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người tham gia hoặc hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người lao động ở khu vực nông thôn tham gia. 

Hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện theo 2 phương án

Hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện theo 2 phương án

VOV.VN -Theo đó, Nhà nước hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người tham gia hoặc hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người lao động ở khu vực nông thôn tham gia.