Đại học quốc gia có không quá 4 Phó Giám đốc

(VOV) - Phó Giám đốc Đại học quốc gia do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm...

Ngày 21/12, Bộ Giáo dục-Đào tạo vừa có dự thảo Nghị định về Đại học quốc gia.

Theo dự thảo, Đại học quốc gia là cơ sở giáo dục đại học công lập phát triển theo định hướng đại học nghiên cứu; là trung tâm đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, nghiên cứu khoa học cơ bản và chuyển giao công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao, được Nhà nước ưu tiên đầu tư phát triển.

 

 Đại học quốc gia chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của các bộ, ngành khác và Uỷ ban nhân dân các cấp nơi Đại học quốc gia đặt địa điểm, theo quy định của pháp luật.

Cũng theo dự thảo, Giám đốc Đại học quốc gia do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm và là người đại diện cho Đại học quốc gia trước pháp luật, chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động của Đại học quốc gia.

Giám đốc Đại học quốc gia quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ chính sách khác theo quy định của pháp luật đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc.

Dự thảo cũng quy định, Đại học quốc gia có không quá 4 Phó Giám đốc. Phó Giám đốc Đại học quốc gia do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Đại học quốc gia và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

Nghị định này áp dụng đối với Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh; các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến quản lý và hoạt động của Đại học quốc gia./.

Tin liên quan

Đảm bảo chất lượng và công bằng trong giáo dục
Đảm bảo chất lượng và công bằng trong giáo dục

(VOV) - Các chuyên gia bàn về phát triển giáo dục trong bối cảnh toàn cầu hóa và xã hội hóa giáo dục

Đảm bảo chất lượng và công bằng trong giáo dục

Đảm bảo chất lượng và công bằng trong giáo dục

(VOV) - Các chuyên gia bàn về phát triển giáo dục trong bối cảnh toàn cầu hóa và xã hội hóa giáo dục

Bổ nhiệm ông Phạm Mạnh Hùng làm thứ trưởng Bộ GD-ĐT
Bổ nhiệm ông Phạm Mạnh Hùng làm thứ trưởng Bộ GD-ĐT

Ông Phạm Mạnh Hùng trước đây là Cục trưởng Cục Nhà giáo, sau đó được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng Bộ GD-ĐT.

Bổ nhiệm ông Phạm Mạnh Hùng làm thứ trưởng Bộ GD-ĐT

Bổ nhiệm ông Phạm Mạnh Hùng làm thứ trưởng Bộ GD-ĐT

Ông Phạm Mạnh Hùng trước đây là Cục trưởng Cục Nhà giáo, sau đó được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng Bộ GD-ĐT.

Dựa vào kết quả tốt nghiệp phổ thông để bỏ kỳ thi “3 chung”
Dựa vào kết quả tốt nghiệp phổ thông để bỏ kỳ thi “3 chung”

(VOV) - Theo ý kiến chung, những điều chỉnh trong quy chế tuyển sinh 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo khiến việc tuyển sinh rối loạn

Dựa vào kết quả tốt nghiệp phổ thông để bỏ kỳ thi “3 chung”

Dựa vào kết quả tốt nghiệp phổ thông để bỏ kỳ thi “3 chung”

(VOV) - Theo ý kiến chung, những điều chỉnh trong quy chế tuyển sinh 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo khiến việc tuyển sinh rối loạn

Trường có trên 1 vạn học sinh mới được lập phòng Thanh tra
Trường có trên 1 vạn học sinh mới được lập phòng Thanh tra

(VOV) - Thanh tra của trường giúp Giám đốc, Hiệu trưởng, Viện trưởng phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý…

Trường có trên 1 vạn học sinh mới được lập phòng Thanh tra

Trường có trên 1 vạn học sinh mới được lập phòng Thanh tra

(VOV) - Thanh tra của trường giúp Giám đốc, Hiệu trưởng, Viện trưởng phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý…

Đạt giải nhất cấp tỉnh được cộng 2 điểm khi thi vượt cấp
Đạt giải nhất cấp tỉnh được cộng 2 điểm khi thi vượt cấp

(VOV) - Khi tuyển sinh vào PTTH, PTCS, nếu học sinh đạt giải nhất cấp tỉnh: cộng 2,0 điểm; Giải nhì cấp tỉnh: cộng 1,5 điểm…

Đạt giải nhất cấp tỉnh được cộng 2 điểm khi thi vượt cấp

Đạt giải nhất cấp tỉnh được cộng 2 điểm khi thi vượt cấp

(VOV) - Khi tuyển sinh vào PTTH, PTCS, nếu học sinh đạt giải nhất cấp tỉnh: cộng 2,0 điểm; Giải nhì cấp tỉnh: cộng 1,5 điểm…

Học sinh phát triển trí tuệ sớm được "nhảy cóc" lớp học
Học sinh phát triển trí tuệ sớm được "nhảy cóc" lớp học

(VOV) -Học sinh có thể lực tốt và phát triển sớm về trí tuệ có thể được học vượt lớp trong phạm vi cấp học.

Học sinh phát triển trí tuệ sớm được "nhảy cóc" lớp học

Học sinh phát triển trí tuệ sớm được "nhảy cóc" lớp học

(VOV) -Học sinh có thể lực tốt và phát triển sớm về trí tuệ có thể được học vượt lớp trong phạm vi cấp học.