Không để sinh viên phải bỏ học vì không có tiền đóng học phí

(VOV) - Bộ yêu cầu chủ động tìm kiếm các giải pháp để giúp đỡ học sinh sinh viên khó khăn về kinh tế

Bộ Giáo dục Đào tạo vừa ban hành Chương trình Công tác học sinh, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp giai đoạn 2012-2016.

Theo Chương trình, Bộ yêu cầu các trường ĐH, CĐ phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện các chính sách tín dụng đào tạo; sửa đổi, bổ sung đối tượng học sinh sinh viên được miễn, giảm học phí, học bổng chính sách, trợ cấp xã hội…

Cùng với đó, chủ động tìm kiếm các giải pháp, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, nhà hảo tâm để giúp đỡ học sinh sinh viên khó khăn về kinh tế, không để học sinh sinh viên phải bỏ học vì không có tiền đóng học phí và đảm bảo cuộc sống tối thiểu. Đẩy mạnh công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm; tư vấn, hỗ trợ học sinh sinh viên về phương pháp học tập, kỹ năng xã hội, kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu thực tiễn công việc sau khi tốt nghiệp…

Chương trình cũng quan tâm đến việc tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh sinh viên. Triển khai có hiệu quả, sáng tạo việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh gắn với đặc thù của ngành Giáo dục; Giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho học sinh sinh viên theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh gắn với chuẩn đầu ra của mỗi ngành, nghề đào tạo; Tiếp tục tổ chức thi Olympic các môn lý luận Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng và môn Giáo dục Chính trị cho học sinh các trường trung cấp chuyên nghiệp…

Chương trình Công tác học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp giai đoạn 2012-2016 nhằm góp phần đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế; Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt coi trọng công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, chăm sóc sức khỏe, thể chất, giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, tác phong công nghiệp, ý thức trách nhiệm xã hội của học sinh, sinh viên…/.

Tin liên quan

Học sinh, sinh viên khó khăn được nợ học phí khi nhập học
Học sinh, sinh viên khó khăn được nợ học phí khi nhập học

Gia hạn nợ đối với trường hợp học sinh, sinh viên sau khi ra trường chưa tìm được việc làm, đối tượng vay vốn thật sự khó khăn, chưa thể trả được nợ.

Học sinh, sinh viên khó khăn được nợ học phí khi nhập học

Học sinh, sinh viên khó khăn được nợ học phí khi nhập học

Gia hạn nợ đối với trường hợp học sinh, sinh viên sau khi ra trường chưa tìm được việc làm, đối tượng vay vốn thật sự khó khăn, chưa thể trả được nợ.

Các trường ĐH, CĐ phải công khai học phí
Các trường ĐH, CĐ phải công khai học phí

(VOV) - Bộ GD-ĐT vừa có văn bản yêu cầu công khai học phí hệ chính quy; hệ vừa làm vừa học tại các trường năm học 2012-2013

Các trường ĐH, CĐ phải công khai học phí

Các trường ĐH, CĐ phải công khai học phí

(VOV) - Bộ GD-ĐT vừa có văn bản yêu cầu công khai học phí hệ chính quy; hệ vừa làm vừa học tại các trường năm học 2012-2013

Sinh viên khó khăn chưa phải đóng học phí khi nhập học
Sinh viên khó khăn chưa phải đóng học phí khi nhập học

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo phải có thông báo, công bố rộng rãi về việc này.

Sinh viên khó khăn chưa phải đóng học phí khi nhập học

Sinh viên khó khăn chưa phải đóng học phí khi nhập học

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo phải có thông báo, công bố rộng rãi về việc này.

Giãn thời gian thu học phí đối với sinh viên nghèo
Giãn thời gian thu học phí đối với sinh viên nghèo

(VOV) -Học sinh, sinh viên thuộc diện được giãn thu học phí là những người có hoàn cảnh khó khăn theo học tại các trường ĐH, CĐ…

Giãn thời gian thu học phí đối với sinh viên nghèo

Giãn thời gian thu học phí đối với sinh viên nghèo

(VOV) -Học sinh, sinh viên thuộc diện được giãn thu học phí là những người có hoàn cảnh khó khăn theo học tại các trường ĐH, CĐ…

Miễn giảm học phí cho HS-SV hộ nghèo và cận nghèo
Miễn giảm học phí cho HS-SV hộ nghèo và cận nghèo

TP HCM sẽ hỗ trợ kinh phí học tập cho học sinh, sinh viên, người đi xuất khẩu lao động đối với hộ nghèo và cận nghèo.

Miễn giảm học phí cho HS-SV hộ nghèo và cận nghèo

Miễn giảm học phí cho HS-SV hộ nghèo và cận nghèo

TP HCM sẽ hỗ trợ kinh phí học tập cho học sinh, sinh viên, người đi xuất khẩu lao động đối với hộ nghèo và cận nghèo.

Sẽ miễn học phí cho sinh viên học ngành năng lượng nguyên tử
Sẽ miễn học phí cho sinh viên học ngành năng lượng nguyên tử

(VOV) - Sinh viên xếp loại học lực giỏi trở lên được cấp học bổng có giá trị 15 lần tiền học phí/tháng...

Sẽ miễn học phí cho sinh viên học ngành năng lượng nguyên tử

Sẽ miễn học phí cho sinh viên học ngành năng lượng nguyên tử

(VOV) - Sinh viên xếp loại học lực giỏi trở lên được cấp học bổng có giá trị 15 lần tiền học phí/tháng...