Năm 2020: Hà Nội đề nghị tăng hơn 3.000 biên chế giáo dục, y tế

VOV.VN -UBND thành phố Hà Nội có tờ trình gửi HĐND thành phố về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2020. 

Về quan điểm và căn cứ xây dựng kế hoạch, quán triệt Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, thực hiện tinh giản biên chế đến năm 2021 tối thiểu 10%.

Trong năm 2020, Thực hiện giảm 2% đúng theo số biên chế Bộ Nội vụ giao tại Quyết định số 717/QĐ-BNV ngày 4/9/2019. Biên chế được phân bổ cho các sở ngành, quận, huyện, thị xã trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, đề án vị trí việc làm và khối lượng công việc được giao.

UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình HĐND thành phố về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2020. 

Về biên chế viên chức năm 2020, thực hiện giảm 1.000 biên chế viên chức theo đúng Công văn số 5897/BNV-TCBC ngày 27/11/2019 của Bộ Nội vụ về số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Hà Nội năm 2020.

Đối với các đơn vị thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế, trước mắt giữ nguyên biên chế được giao năm 2019. Số đề nghị tăng 3.048 biên chế giáo dục, y tế theo định mức Thông báo số 9028-CV/VPTW ngày 11/3/2019 về Kết luận của Bộ Chính trị bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế để đảm bảo “có học sinh thì phải có giáo viên đứng lớp”, “có bệnh nhân thì phải có nhân viên y tế”, hiện đã được Bộ Nội vụ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ, sẽ giao bổ sung khi được Thủ tướng Chính phủ đồng ý.

Đối với các đơn vị sự nghiệp ngoài giáo dục, y tế, thực hiện giảm 2% biên chế viên chức giao năm 2015 theo chủ trương tinh giản biên chế.

Tập trung chuyển các đơn vị sự nghiệp sang tự chủ để giảm biên chế hưởng lương ngân sách.

Theo văn bản của UBND TP Hà Nội, đối với số 2.692 biên chế viên chức Bộ Nội vụ cho phép chưa giảm năm nay, giảm bù năm sau để thành phố cân đối biên chế thực hiện công văn số 5378/BNV-CCVC ngày 5/11/2019 của Bộ Nội vụ về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng BHXH từ 2015 trở về trước. Tạm thời đưa vào Quỹ dự phòng biên chế và sẽ báo cáo Thường trực HĐND thành phố cho phép phân bổ trong năm cho các đơn vị trên cơ sở định mức và kết quả thực tế tuyển dụng đối với các giáo viên thuộc đối tượng xét tuyển đặc cách còn tiếp tục phải giải quyết./.

 

 

Nguyễn Trang/VOV.VN

Viết bình luận

Tin liên quan

Hà Nội ra công văn hỏa tốc về xét tuyển đặc cách giáo viên hợp đồng

VOV.VN -UBND TP Hà Nội giao cho Sở Nội vụ Hà Nội tổng hợp, rà soát giáo viên đã  có hợp đồng lao động và đóng Bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước.

Không dừng thi tuyển, Hà Nội xét đặc cách giáo viên hợp đồng kiểu gì?

VOV.VN - Bộ Nội vụ yêu cầu các địa phương rà soát để xét tuyển đặc cách GVHĐ, trường hợp còn chỉ tiêu mới thi tuyển, nhưng Hà Nội vẫn tiến hành song song 2 việc.

Tuyển giáo viên hợp đồng: Hà Nội sáng báo dừng, tối báo thi

VOV.VN -Ngày 15/11, buổi sáng Hà Nội thông báo tạm dừng thi tuyển viên chức giáo dục để xét đặc cách GVHĐ, đến cuối giờ chiều lại thông báo vẫn thi bình thường.

Tin cùng chuyên mục