Quy định mới, luận án tiến sĩ sẽ được đánh giá thế nào?

VOV.VN - Bộ GD-ĐT vừa ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ, trong đó có nhiều điểm mới về đào tạo, kiểm tra đánh giá.

Theo quy định mới của Bộ GD-ĐT, chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ do cơ sở đào tạo xây dựng, thẩm định và ban hành, đáp ứng yêu cầu của Khung trình độ quốc gia Việt Nam và quy định về chuẩn chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nghiên cứu khoa học là thành phần chính yếu và bắt buộc trong chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ. Thời gian đào tạo tiêu chuẩn của trình độ tiến sĩ từ 3 năm (36 tháng) đến 4 năm (48 tháng) do cơ sở đào tạo quyết định, bảo đảm phần lớn nghiên cứu sinh hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian này.

Về đánh giá, kiểm tra, kết quả kiểm tra, thẩm định đạt yêu cầu trong những trường hợp sau: Hồ sơ quá trình đào tạo do cơ sở đào tạo cung cấp đủ minh chứng bảo đảm việc tuyển sinh, tổ chức và quản lý đào tạo và quy trình tổ chức đánh giá luận án đáp ứng yêu cầu của cơ sở đào tạo được áp dụng cho nghiên cứu sinh theo quy định.

Chất lượng luận án được tối thiểu 2 trong 3 nhà khoa học có chức danh giáo sư hoặc phó giáo sư, có bằng tiến sĩ khoa học hoặc tiến sĩ, với chuyên môn phù hợp, am hiểu đề tài và lĩnh vực nghiên cứu của nghiên cứu sinh thẩm định và có ý kiến đồng ý về chuyên môn.

Kết quả kiểm tra, thẩm định không đạt yêu cầu trong những trường hợp sau: Hồ sơ quá trình đào tạo do cơ sở đào tạo cung cấp không đủ minh chứng đáp ứng những quy định về tuyển sinh, tổ chức và quản lý đào tạo, quy trình tổ chức đánh giá luận án theo Quy chế này và quy chế của cơ sở đào tạo được áp dụng cho nghiên cứu sinh. Chất lượng luận án không được 2 trong 3 nhà khoa học thẩm định đồng ý về chuyên môn.

Đối với những trường hợp hồ sơ kiểm tra quá trình đào tạo chưa đạt yêu cầu, cơ sở đào tạo có trách nhiệm giải trình những vấn đề liên quan, bổ sung minh chứng và đề xuất hướng xử lý với Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định hiện hành.

Đối với những trường hợp chất lượng luận án không đạt yêu cầu, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập Hội đồng thẩm định luận án để xem xét, đánh giá và quyết nghị về chất lượng luận án, uỷ quyền cơ sở đào tạo tổ chức họp Hội đồng thẩm định luận án có sự giám sát của đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hội đồng thẩm định có 7 thành viên, trong đó có tối thiểu 3 thành viên không là phản biện độc lập hoặc thành viên Hội đồng đánh giá luận án; những nhà khoa học thẩm định không tán thành luận án theo quy định.

Luận án không đạt yêu cầu thẩm định khi có từ 2 thành viên Hội đồng thẩm định luận án có mặt trở lên không thông qua. Trong trường hợp này, cơ sở đào tạo tổ chức và chủ trì đối thoại giữa Hội đồng thẩm định luận án và Hội đồng đánh giá luận án có sự tham dự của đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Số lượng thành viên của hai Hội đồng dự họp tối thiểu là 9 người, trong đó chủ tịch, phản biện, thư ký và các thành viên có ý kiến không tán thành của cả hai Hội đồng phải có mặt. Luận án không được thông qua nếu có từ 3 thành viên có mặt tại buổi đối thoại trở lên không tán thành. Kết quả cuộc họp đối thoại là kết quả thẩm định cuối cùng về chất lượng luận án.

Trường hợp quá trình đào tạo và chất lượng luận án vẫn không đạt yêu cầu, cơ sở đào tạo xem xét, quyết định thực hiện theo các phương án sau:

Nếu nghiên cứu sinh chưa được cấp bằng tiến sĩ, cơ sở đào tạo cho phép nghiên cứu sinh bổ sung, hoàn thiện các điều kiện để được cấp bằng (đối với trường hợp kiểm tra quá trình đào tạo) trong thời gian đào tạo ghi tại quyết định công nhận nghiên cứu sinh và bao gồm cả thời gian được phép kéo dài (nếu có), hoặc được đánh giá lại luận án nếu chưa đánh giá lần thứ hai (đối với trường hợp thẩm định chất lượng luận án) trong thời hạn tối đa 6 tháng.

Nếu nghiên cứu sinh đã được cấp bằng tiến sĩ, việc thu hồi bằng được thực hiện theo quy định hiện hành và trong những trường hợp: hồ sơ quá trình đào tạo được xác nhận có vi phạm, sai sót nghiêm trọng dẫn đến người được cấp bằng không còn bảo đảm đáp ứng đủ điều kiện dự tuyển, công nhận nghiên cứu sinh và duy trì các điều kiện bảo đảm chất lượng trong quá trình học tập và nghiên cứu tại cơ sở đào tạo; sao chép, trích dẫn không đúng quy định trong luận án và bị Hội đồng thẩm định kết luận nếu cắt bỏ những phần sao chép, trích dẫn đó thì luận án không đáp ứng yêu cầu quy định của Quy chế này; luận án của nghiên cứu sinh không được Hội đồng thẩm định thông qua theo quy định.

Trong thời gian tối đa 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kết quả kiểm tra, thẩm định cuối cùng hoặc ngày có kết quả cuộc họp đối thoại, cơ sở đào tạo có văn bản báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xử lý kết quả kiểm tra, thẩm định kèm theo minh chứng./.

Tin liên quan

Sẽ xem xét phương án hỗ trợ học phí, học bổng cho đào tạo tiến sĩ
Sẽ xem xét phương án hỗ trợ học phí, học bổng cho đào tạo tiến sĩ

VOV.VN - Bộ GD-ĐT sẽ xem xét, đề xuất các phương án hỗ trợ học phí, học bổng cho các nghiên cứu sinh trong nước để họ toàn tâm, toàn ý nghiên cứu.

Sẽ xem xét phương án hỗ trợ học phí, học bổng cho đào tạo tiến sĩ

Sẽ xem xét phương án hỗ trợ học phí, học bổng cho đào tạo tiến sĩ

VOV.VN - Bộ GD-ĐT sẽ xem xét, đề xuất các phương án hỗ trợ học phí, học bổng cho các nghiên cứu sinh trong nước để họ toàn tâm, toàn ý nghiên cứu.

Ông Phùng Xuân Nhạ:12.000 tỷ đào tạo 9.000 tiến sĩ với cơ chế rất khác
Ông Phùng Xuân Nhạ:12.000 tỷ đào tạo 9.000 tiến sĩ với cơ chế rất khác

VOV.VN -Bộ GD-ĐT đã làm việc với Bộ Tài chính về định mức hỗ trợ cho tiến sĩ theo hướng dựa trên hỗ trợ mỗi suất đào tạo tiến sĩ ở từng vùng, miền cho phù hợp.

Ông Phùng Xuân Nhạ:12.000 tỷ đào tạo 9.000 tiến sĩ với cơ chế rất khác

Ông Phùng Xuân Nhạ:12.000 tỷ đào tạo 9.000 tiến sĩ với cơ chế rất khác

VOV.VN -Bộ GD-ĐT đã làm việc với Bộ Tài chính về định mức hỗ trợ cho tiến sĩ theo hướng dựa trên hỗ trợ mỗi suất đào tạo tiến sĩ ở từng vùng, miền cho phù hợp.

Đào tạo 9.000 tiến sĩ: Cần đánh giá lại hiệu quả
Đào tạo 9.000 tiến sĩ: Cần đánh giá lại hiệu quả

VOV.VN- Vấn đề đào tạo, thu hút tiến sĩ giảng dạy ở các trường ĐH đạt hiệu quả cao nhất cần được xem xét một cách kỹ lưỡng để không bị “chảy máu” chất xám... 

Đào tạo 9.000 tiến sĩ: Cần đánh giá lại hiệu quả

Đào tạo 9.000 tiến sĩ: Cần đánh giá lại hiệu quả

VOV.VN- Vấn đề đào tạo, thu hút tiến sĩ giảng dạy ở các trường ĐH đạt hiệu quả cao nhất cần được xem xét một cách kỹ lưỡng để không bị “chảy máu” chất xám... 

Quốc hội tán thành duy trì một phần kinh phí đề án 911 để đào tạo tiến sĩ
Quốc hội tán thành duy trì một phần kinh phí đề án 911 để đào tạo tiến sĩ

VOV.VN - Quốc hội tán thành duy trì một phần kinh phí đề án 911 để đào tạo tiến sĩ, tiếp tục đảm bảo kinh phí đào tạo các lưu học sinh đã tham gia nhập học.

Quốc hội tán thành duy trì một phần kinh phí đề án 911 để đào tạo tiến sĩ

Quốc hội tán thành duy trì một phần kinh phí đề án 911 để đào tạo tiến sĩ

VOV.VN - Quốc hội tán thành duy trì một phần kinh phí đề án 911 để đào tạo tiến sĩ, tiếp tục đảm bảo kinh phí đào tạo các lưu học sinh đã tham gia nhập học.

Đào tạo, thu hút 9.000 tiến sĩ: Kinh phí đào tạo ở trong nước quá ít
Đào tạo, thu hút 9.000 tiến sĩ: Kinh phí đào tạo ở trong nước quá ít

VOV.VN - Hiện nay, kinh phí để đào tạo tiến sĩ ở trong nước có sự bất hợp lý, quá ít so với đưa người đi học ở nước ngoài nên chất lượng không được như yêu cầu.

Đào tạo, thu hút 9.000 tiến sĩ: Kinh phí đào tạo ở trong nước quá ít

Đào tạo, thu hút 9.000 tiến sĩ: Kinh phí đào tạo ở trong nước quá ít

VOV.VN - Hiện nay, kinh phí để đào tạo tiến sĩ ở trong nước có sự bất hợp lý, quá ít so với đưa người đi học ở nước ngoài nên chất lượng không được như yêu cầu.