Thứ trưởng GD-ĐT: Sẽ biên soạn sách giáo khoa mới một cách tổng thể

VOV.VN-Bộ GD-ĐT chủ trương xây dựng chương trình sách giáo khoa tổng thể từ lớp 1 đến lớp 12 nhằm phát huy năng lực, sự sáng tạo của người học.

Bộ GD-ĐT đang gấp rút hoàn thiện Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau năm 2015 để trình Quốc hội xem xét trong kỳ họp thứ 8, khóa XIII diễn ra vào cuối năm nay. Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển cho biết, việc thay đổi chương trình và sách giáo khoa có rất nhiều công việc. Bộ GD-ĐT đang triển khai xây dựng Đề án để trình Chính phủ và Quốc hội phê duyệt. Tất cả công việc đang được tiến hành cùng lúc.

Bộ GD-ĐT chủ trương xây dựng chương sách giáo khoa trình tổng thể từ lớp 1 đến lớp 12 (ảnh minh họa)

Tích hợp các môn học trong bộ sách giáo khoa mới cần có lộ trình

PV: Hiện nay, Bộ GD-ĐT đang đổi mới thi cử theo hướng tích hợp các môn học trong cùng 1 bài thi. Vậy Thứ trưởng có thể cho biết, việc dạy học tích hợp có được thực hiện trong bộ sách giáo khoa mới không? 

Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển: Dạy học tích hợp là yêu cầu buộc phải triển khai. Dạy học tích hợp là hướng học sinh có thể sử dụng kiến thức một cách tổng hợp, nhuần nhuyễn, hiệu quả để giải quyết những vấn đề trong học tập và cuộc sống. Nếu dạy riêng rẽ kiến thức từng lĩnh vực, từng môn học không liên quan đến nhau thì quá trình dạy học không hiệu quả, kết quả sẽ không cao. Việc tích hợp này đang được triển khai ngay trong chương trình hiện nay, nhất là trong giáo dục Tiểu học, một phần trong giáo dục THCS và cả giáo dục THPT.

Tuy nhiên, yêu cầu dạy học tích hợp sẽ cao hơn trong chương trình mới với việc xây dựng những bộ môn liên quan nhiều lĩnh vực kiến thức khác nhau. Nghĩa là giảm số môn học hiện hành, số môn học ít đi nhưng kiến thức sẽ được sử dụng nhuần nhuyễn hơn. Đây là việc khó trong viết sách và trong cả đào tạo giáo viên đủ khả năng dạy được tích hợp. Do vậy cần có bước đi thích hợp từ cả viết chương trình sách giáo khoa đến đào tạo giáo viên. 

Sách giáo khoa mới sẽ được xây dựng một cách tổng thể

PV: Vậy việc thay đổi sách giáo khoa sẽ thực hiện theo hình thức cuốn chiếu hay thay đổi toàn bộ, tổng thể, thưa Thứ trưởng?

Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển: Chúng ta phải xây dựng chương trình tổng thể từ lớp 1 đến lớp 12 sau đó biên soạn sách giáo khoa cũng sẽ viết tổng thể từ lớp 1 đến lớp 12 để đảm bảo tính liên thông thống nhất giữa chương trình sách giáo khoa giữa các lớp học, cấp học, các môn học. Việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới sẽ kế thừa những tinh hoa, ưu điểm, mặt tích cực của bộ sách giáo khoa hiện hành.

Tuy nhiên, khi triển khai ra đại trà việc thay đổi đồng loạt hay thực hiện theo hình thức cuốn chiếu phải phụ thuộc việc đổi mới nhiều hay ít so với chương trình. Ví dụ như ở bậc Tiểu học không thay đổi nhiều thì có thể thay đồng thời ở tất cả các lớp ngay từ năm đầu tiên. Nhưng ở những cấp học THCS và THPT, dù lượng kiến thức vẫn như vậy nhưng do cấu trúc bài học có nhiều thay đổi nên để đảm bảo tính liên thông sẽ thực hiện cuốn chiếu từ lớp 6 đến lớp 9; từ lớp 10 đến lớp 12.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển

Sẽ tích hợp môn học một cách vừa phải để giáo viên có thể dạy tốt

PV: Như Thứ trưởng đã đề cập, việc bồi dưỡng giáo viên là công việc khó, vậy Bộ GD-ĐT đã chuẩn bị cho công việc này như thế nào? 

Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển: Về những mức độ tích hợp kiến thức, chúng tôi đã có tham khảo các nước. Nhiều nước có mức độ tích hợp rất cao nhưng cũng có nước chỉ tích hợp kiến thức ở mức độ vừa phải. Với điều kiện thực tế hiện nay ở Việt Nam, chúng ta sẽ thực hiện tích hợp ở mức vừa phải để học sinh cũng như người viết sách, giáo viên có thể thực hiện được. Bộ GD-ĐT cũng đã thực hiện đào tạo, bồi dưỡng để giáo viên có đủ năng lực sử dụng kiến thức tổng hợp, có hiểu biết một cách tổng hợp, hiểu mối liên quan giữa những kiến thức và có thể sử dụng kiến thức để giải quyết vấn đề thực tiễn. Từ đó, giúp giáo viên dạy tốt sách giáo khoa tích hợp.

Sẽ có thêm nhiều bộ sách giáo khoa

PV: Việc tích hợp thay đổi dần từ dễ đến khó, vậy thời gian tới, chúng ta sẽ có thêm bộ sách giáo khoa khác để hoàn chỉnh mục đích tích hợp mà Bộ đã đặt ra không, thưa Thứ trưởng? 

Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển: Chúng ta chủ trương có 1 chương trình và nhiều sách giáo khoa khác nhau. Lúc đầu có thể có 1 bộ sách giáo khoa đáp ứng yêu cầu hiện tại. Sau đó có thể tổ chức nào có sách giáo khoa tốt hơn thì các nhà trường có thể lựa chọn. Chương trình giáo dục phổ thông không phải chỉ thay đổi 1 lần trong bao nhiêu năm. Trên thế giới, nhiều nước cũng thực hiện thay đổi chương trình sách giáo khoa trong 5 - 10 năm để phù hợp thực tế. Khi khả năng của Việt Nam đã cao hơn thì lúc đó sẽ tiếp tục xem xét việc viết sách tích hợp nâng cao hơn. Chương trình không cố định mà phải có định kỳ đánh giá để điều chỉnh dần.

Sách giáo khoa bao nhiêu năm nay vẫn có chỉnh lý, sửa đổi để phù hợp cho học sinh. Chúng ta có chủ trương nhiều tổ chức biên soạn sách giáo khoa. Như vậy, sẽ đảm bảo chất lượng sách giáo khoa tốt hơn vì có nhiều cách tiếp cận và cạnh tranh lành mạnh giữa những người viết sách. Đất nước ta trải dài có nhiều vùng miền khác nhau cũng cần nhiều bộ sách giáo khoa khác nhau để đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của học sinh.

PV: Xin cảm ơn Thứ trưởng!./.

Tin liên quan

Đề xuất 2 phương án soạn sách giáo khoa mới
Đề xuất 2 phương án soạn sách giáo khoa mới

Hiện nay Ban soạn thảo nghiêng về phương án Bộ GD-ĐT chủ động tổ chức biên soạn đầy đủ một bộ sách giáo khoa vì có nhiều ưu điểm.

Đề xuất 2 phương án soạn sách giáo khoa mới

Đề xuất 2 phương án soạn sách giáo khoa mới

Hiện nay Ban soạn thảo nghiêng về phương án Bộ GD-ĐT chủ động tổ chức biên soạn đầy đủ một bộ sách giáo khoa vì có nhiều ưu điểm.

Đảm bảo 100% học sinh đến trường đều có sách giáo khoa
Đảm bảo 100% học sinh đến trường đều có sách giáo khoa

VOV.VN - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng cho biết, Sở không chỉ đạo và tổ chức phát hành tài liệu tham khảo, bổ trợ.

Đảm bảo 100% học sinh đến trường đều có sách giáo khoa

Đảm bảo 100% học sinh đến trường đều có sách giáo khoa

VOV.VN - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng cho biết, Sở không chỉ đạo và tổ chức phát hành tài liệu tham khảo, bổ trợ.

Đổi mới sách giáo khoa phải cần tới 34.000 tỷ đồng?
Đổi mới sách giáo khoa phải cần tới 34.000 tỷ đồng?

VOV.VN -Theo Bộ GD-ĐT, chi phí cho chương trình và SGK chiếm khoảng 5.000 tỷ đồng. Còn hơn 29.000 tỷ đồng dành cho 7 - 8 phần việc khác.

Đổi mới sách giáo khoa phải cần tới 34.000 tỷ đồng?

Đổi mới sách giáo khoa phải cần tới 34.000 tỷ đồng?

VOV.VN -Theo Bộ GD-ĐT, chi phí cho chương trình và SGK chiếm khoảng 5.000 tỷ đồng. Còn hơn 29.000 tỷ đồng dành cho 7 - 8 phần việc khác.

GS Việt ở nước ngoài 'bóc tách' đề xuất 4.000 tỷ số hóa Sách giáo khoa
GS Việt ở nước ngoài 'bóc tách' đề xuất 4.000 tỷ số hóa Sách giáo khoa

VOV.VN - Theo GS Trần Hải Linh, giảng viên Đại học Inha, Hàn Quốc, đề án đề xuất một số tiền “khủng” nhưng hiệu quả thì chưa thấy rõ…

GS Việt ở nước ngoài 'bóc tách' đề xuất 4.000 tỷ số hóa Sách giáo khoa

GS Việt ở nước ngoài 'bóc tách' đề xuất 4.000 tỷ số hóa Sách giáo khoa

VOV.VN - Theo GS Trần Hải Linh, giảng viên Đại học Inha, Hàn Quốc, đề án đề xuất một số tiền “khủng” nhưng hiệu quả thì chưa thấy rõ…

Bộ trưởng GD-ĐT: Sách giáo khoa sẽ chú trọng năng lực của học sinh
Bộ trưởng GD-ĐT: Sách giáo khoa sẽ chú trọng năng lực của học sinh

VOV.VN -Sách giáo khoa mới sẽ tập trung giáo dục năng lực, phẩm chất và truyền thụ tri thức cho học sinh.

Bộ trưởng GD-ĐT: Sách giáo khoa sẽ chú trọng năng lực của học sinh

Bộ trưởng GD-ĐT: Sách giáo khoa sẽ chú trọng năng lực của học sinh

VOV.VN -Sách giáo khoa mới sẽ tập trung giáo dục năng lực, phẩm chất và truyền thụ tri thức cho học sinh.

Có thể cho phép biên soạn nhiều bộ sách giáo khoa
Có thể cho phép biên soạn nhiều bộ sách giáo khoa

VOV.VN -GS.TSKH Đào Trọng Thi: Phải có chương trình chuẩn trước, sau đó trên cơ sở này cho phép biên soạn nhiều bộ SGK.

Có thể cho phép biên soạn nhiều bộ sách giáo khoa

Có thể cho phép biên soạn nhiều bộ sách giáo khoa

VOV.VN -GS.TSKH Đào Trọng Thi: Phải có chương trình chuẩn trước, sau đó trên cơ sở này cho phép biên soạn nhiều bộ SGK.

Năm 2018, các trường có thể dùng sách giáo khoa Lịch sử mới
Năm 2018, các trường có thể dùng sách giáo khoa Lịch sử mới

(VOV) -Bộ sách giáo khoa mới sẽ phải đáp ứng các tiêu chí thu hút sự hứng thú trong học tập của học sinh đối với môn Lịch sử.

Năm 2018, các trường có thể dùng sách giáo khoa Lịch sử mới

Năm 2018, các trường có thể dùng sách giáo khoa Lịch sử mới

(VOV) -Bộ sách giáo khoa mới sẽ phải đáp ứng các tiêu chí thu hút sự hứng thú trong học tập của học sinh đối với môn Lịch sử.

Sách giáo khoa môn Đạo đức-GDCD sẽ được đổi mới căn bản
Sách giáo khoa môn Đạo đức-GDCD sẽ được đổi mới căn bản

VOV.VN-Nội dung SGK sẽ thay đổi theo hướng giúp học sinh ý thức được các kỹ năng sống và tự chịu trách nhiêm với việc mình làm.

Sách giáo khoa môn Đạo đức-GDCD sẽ được đổi mới căn bản

Sách giáo khoa môn Đạo đức-GDCD sẽ được đổi mới căn bản

VOV.VN-Nội dung SGK sẽ thay đổi theo hướng giúp học sinh ý thức được các kỹ năng sống và tự chịu trách nhiêm với việc mình làm.

Bộ GD-ĐT cần quy định rõ việc phân quyền lựa chọn sách giáo khoa
Bộ GD-ĐT cần quy định rõ việc phân quyền lựa chọn sách giáo khoa

VOV.VN-Nhiều ý kiến cho rằng, khi có nhiều bộ SGK, Bộ GD-ĐT cần quy định rõ việc lựa chọn sử dụng bộ SGK và cách thức biên soạn theo hình thức nào…

Bộ GD-ĐT cần quy định rõ việc phân quyền lựa chọn sách giáo khoa

Bộ GD-ĐT cần quy định rõ việc phân quyền lựa chọn sách giáo khoa

VOV.VN-Nhiều ý kiến cho rằng, khi có nhiều bộ SGK, Bộ GD-ĐT cần quy định rõ việc lựa chọn sử dụng bộ SGK và cách thức biên soạn theo hình thức nào…

GS Đào Trọng Thi: “Có sách giáo khoa mới, lo ngại nhất là giáo viên!“
GS Đào Trọng Thi: “Có sách giáo khoa mới, lo ngại nhất là giáo viên!“

VOV.VN-Nhà nước sẽ không đầu tư cho việc biên soạn SGK một cách đồng loạt, bình quân mà sẽ tập trung đầu tư cho những địa phương, cơ sở giáo dục khó khăn.

GS Đào Trọng Thi: “Có sách giáo khoa mới, lo ngại nhất là giáo viên!“

GS Đào Trọng Thi: “Có sách giáo khoa mới, lo ngại nhất là giáo viên!“

VOV.VN-Nhà nước sẽ không đầu tư cho việc biên soạn SGK một cách đồng loạt, bình quân mà sẽ tập trung đầu tư cho những địa phương, cơ sở giáo dục khó khăn.