Hỗ trợ 100% bảo hiểm y tế cho hộ gia đình cận nghèo

(VOV) -Đối tượng hưởng chính sách là người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia.

Dự thảo về việc nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng người thuộc hộ gia đình cận nghèo đang được Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo. Theo đó, kể từ ngày 1/1/2013, ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia.

Đối tượng được hưởng chính sách này gồm: Người thuộc hộ gia đình cận nghèo mới thoát nghèo, thời gian hỗ trợ 05 năm sau khi thoát nghèo. Trường hợp người thuộc hộ cận nghèo đã thoát nghèo trước ngày 1/1/2013 nhưng thời gian thoát nghèo tính đến ngày 1/1/2013 chưa đủ 05 năm, thời gian còn lại được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế, thời gian hỗ trợ thấp nhất là 01 năm.

Người thuộc hộ gia đình cận nghèo đang sinh sống tại vùng thuộc huyện nghèo theo quy định của Chính phủ. 

Đối với các đối tượng người thuộc hộ gia đình cận nghèo còn lại được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định tại Quyết định số 797/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ. 

Nguồn kinh phí thực hiện do ngân sách trung ương hỗ trợ 100% mệnh giá mua thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo đối với các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách và tỉnh Quảng Ngãi.

Ngân sách trung ương hỗ trợ 50% mệnh giá mua thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo đối với các địa phương có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương dưới 50%.

Các địa phương còn lại, bố trí từ ngân sách địa phương./.

Tin liên quan

Miễn giảm học phí cho HS-SV hộ nghèo và cận nghèo
Miễn giảm học phí cho HS-SV hộ nghèo và cận nghèo

TP HCM sẽ hỗ trợ kinh phí học tập cho học sinh, sinh viên, người đi xuất khẩu lao động đối với hộ nghèo và cận nghèo.

Miễn giảm học phí cho HS-SV hộ nghèo và cận nghèo

Miễn giảm học phí cho HS-SV hộ nghèo và cận nghèo

TP HCM sẽ hỗ trợ kinh phí học tập cho học sinh, sinh viên, người đi xuất khẩu lao động đối với hộ nghèo và cận nghèo.

Chương trình hỗ trợ hộ nghèo nhà ở về đích sớm
Chương trình hỗ trợ hộ nghèo nhà ở về đích sớm

Hơn 507.000 hộ, khoảng 2 triệu nhân khẩu đã có nhà ở an toàn, ổn định để yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, nhiều hộ đã thoát nghèo…

Chương trình hỗ trợ hộ nghèo nhà ở về đích sớm

Chương trình hỗ trợ hộ nghèo nhà ở về đích sớm

Hơn 507.000 hộ, khoảng 2 triệu nhân khẩu đã có nhà ở an toàn, ổn định để yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, nhiều hộ đã thoát nghèo…

Gần 6.000 hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở
Gần 6.000 hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở

(VOV) - Các hộ nghèo được hỗ trợ về nhà ở, với tổng số tiền gần 250 tỷ đồng.

Gần 6.000 hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở

Gần 6.000 hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở

(VOV) - Các hộ nghèo được hỗ trợ về nhà ở, với tổng số tiền gần 250 tỷ đồng.