Không bổ nhiệm lại chức vụ với ông Cao Minh Quang

(VOV)-Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định không bổ nhiệm lại chức vụ Thứ trưởng Bộ Y tế đối với ông Cao Minh Quang.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật ông Cao Minh Quang bằng hình thức cảnh cáo. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận định, trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, ông Cao Minh Quang đã có những khuyết điểm, vi phạm như thiếu gương mẫu, vụ lợi khi vay tiền của cá nhân là lãnh đạo doanh nghiệp thuộc phạm vi phụ trách; phát ngôn, phản ánh không chính xác, thiếu thận trọng về một số vụ việc tại Bộ Y tế.

Ông Cao Minh Quang đã nhận xét, đánh giá tùy tiện, không mang tính chất xây dựng đối với cán bộ cấp dưới; vi phạm Quy chế làm việc của Cơ quan Bộ Y tế trong việc gửi kiến nghị Thủ tướng Chính phủ có nội dung trái với dự thảo Nghị định về quản lý thanh tra, kiểm nghiệm an toàn thực phẩm khi đã được Bộ Y tế và Bộ Nội vụ thống nhất trình Chính phủ; khai nhận học vị tiến sĩ không đúng thực chất văn bằng được cấp theo chương trình đào tạo tại Thụy Điển, cũng như Công văn số 965/SHĐ, ngày 12/02/2001 xác định học vị tương đương tiến sỹ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Những việc làm trên của ông Cao Minh Quang đã vi phạm tiêu chuẩn đảng viên và Quy định về những điều đảng viên không được làm, gây ảnh hưởng đến đoàn kết nội bộ, làm cho uy tín của cá nhân giảm sút./. 

Tin liên quan

Yêu cầu kiểm điểm Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang
Yêu cầu kiểm điểm Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang

Ông Cao Minh Quang bị tố cáo sử dụng bằng tiến sĩ giả.

Yêu cầu kiểm điểm Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang

Yêu cầu kiểm điểm Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang

Ông Cao Minh Quang bị tố cáo sử dụng bằng tiến sĩ giả.

Đề nghị cảnh cáo Thứ trưởng Y tế Cao Minh Quang
Đề nghị cảnh cáo Thứ trưởng Y tế Cao Minh Quang

Ông Quang đã có những khuyết điểm, vi phạm như thiếu gương mẫu, vụ lợi; phát ngôn, phản ánh không chính xác, thiếu thận trọng về một số vụ việc tại Bộ Y tế...

Đề nghị cảnh cáo Thứ trưởng Y tế Cao Minh Quang

Đề nghị cảnh cáo Thứ trưởng Y tế Cao Minh Quang

Ông Quang đã có những khuyết điểm, vi phạm như thiếu gương mẫu, vụ lợi; phát ngôn, phản ánh không chính xác, thiếu thận trọng về một số vụ việc tại Bộ Y tế...

Đề nghị không bổ nhiệm lại Thứ trưởng Cao Minh Quang
Đề nghị không bổ nhiệm lại Thứ trưởng Cao Minh Quang

Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế vừa tổ chức họp liên quan đến việc kỷ luật về mặt chính quyền đối với Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang.

Đề nghị không bổ nhiệm lại Thứ trưởng Cao Minh Quang

Đề nghị không bổ nhiệm lại Thứ trưởng Cao Minh Quang

Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế vừa tổ chức họp liên quan đến việc kỷ luật về mặt chính quyền đối với Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang.

Bộ Y tế có ý kiến liên quan đến Thứ trưởng Cao Minh Quang
Bộ Y tế có ý kiến liên quan đến Thứ trưởng Cao Minh Quang

Ban Cán sự Đảng - Bộ Y tế đã họp và yêu cầu ông Cao Minh Quang giải trình bằng văn bản về từng vấn.

Bộ Y tế có ý kiến liên quan đến Thứ trưởng Cao Minh Quang

Bộ Y tế có ý kiến liên quan đến Thứ trưởng Cao Minh Quang

Ban Cán sự Đảng - Bộ Y tế đã họp và yêu cầu ông Cao Minh Quang giải trình bằng văn bản về từng vấn.

Bộ Y tế yêu cầu Thứ trưởng Cao Minh Quang giải trình
Bộ Y tế yêu cầu Thứ trưởng Cao Minh Quang giải trình

Bộ này cũng có văn bản gửi các cơ quan chức năng để đề nghị cung cấp thông tin, bằng chứng liên quan tới việc vay nợ, bằng cấp và trù dập cán bộ của ông Cao Minh Quang như thông tin một số tờ báo phản ánh

Bộ Y tế yêu cầu Thứ trưởng Cao Minh Quang giải trình

Bộ Y tế yêu cầu Thứ trưởng Cao Minh Quang giải trình

Bộ này cũng có văn bản gửi các cơ quan chức năng để đề nghị cung cấp thông tin, bằng chứng liên quan tới việc vay nợ, bằng cấp và trù dập cán bộ của ông Cao Minh Quang như thông tin một số tờ báo phản ánh

Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang "phản pháo" vụ bằng giả
Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang "phản pháo" vụ bằng giả

Ông Cao Minh Quang lên tiếng về vụ việc Ban cán sự Đảng ủy Bộ Y tế tổ chức họp kiểm điểm đảng viên đối với mình bị lọt ra ngoài.

Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang "phản pháo" vụ bằng giả

Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang "phản pháo" vụ bằng giả

Ông Cao Minh Quang lên tiếng về vụ việc Ban cán sự Đảng ủy Bộ Y tế tổ chức họp kiểm điểm đảng viên đối với mình bị lọt ra ngoài.