Tân Bí thư thứ nhất TW Đoàn tổ chức họp báo

(VOV) -Ông Nguyễn Đắc Vinh nhắc lại lời nói của Tổng Bí thư với thanh niên như định hướng, mục tiêu của Đoàn trong thời kỳ mới.

Tại cuộc họp báo sau lễ bế mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X vào trưa 14/12, ông Nguyễn Mạnh Dũng – Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho biết, Đại hội đã thảo luận, thông qua Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X; đánh giá những kết quả đạt được của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2007- 2012, thống nhất các mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, bao gồm 9 chỉ tiêu cơ bản và 10 chương trình, đề án thực hiện trong nhiệm kỳ 2012-2017.

Đại hội cũng đã thảo luận và thông qua Điều lệ Đoàn sửa đổi gồm 12 chương và 42 điều, tăng 1 chương, 4 điều so với Điều lệ khóa IX và có 14 nội dung cơ bản được sửa đổi, bổ sung.

Ông Nguyễn Đắc Vinh tại cuộc họp báo

Đại hội cũng tín nhiệm bầu 151 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực vào Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X.

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ X và bầu 33 người vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn; bầu ông Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X.

“Tâm trong, chí sáng, hoài bão lớn”

Cũng tại buổi họp báo, ông Nguyễn Đắc Vinh cho biết, trong bài phát biểu khai mạc Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng khẳng định vai trò to lớn của tuổi trẻ Việt Nam đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư cũng đã chỉ ra những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay; bày tỏ mong muốn mỗi thanh niên và tổ chức Đoàn cần nhận thức sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò và sứ mệnh của mình, có tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn, đi đầu trong cuộc đấu tranh chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu, đáp ứng yêu cầu cách mạng trong tình hình mới, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

“Thanh niên mạnh thì dân tộc mới mạnh” – đó là điều mà Tổng Bí thư đã nhấn mạnh trong bài phát biểu tại lễ khai mạc Đại hội. “Câu nói của Tổng Bí thư thể hiện niềm tin của Đảng, Nhà nước với thanh niên. Đấy là trách nhiệm lớn. Nếu thanh niên không đáp ứng được thì thanh niên có lỗi với dân tộc. Đó là yêu cầu của Đảng, Nhà nước với thanh niên. Tôi chỉ có thể nói, để đáp ứng được sự kỳ vọng đó, chỉ có 3 chữ: Tâm trong, chí sáng, hoài bão lớn”, ông Nguyễn Đắc Vinh bộc bạch.

Vấn đề thanh niên với chủ quyền biển đảo, Tổ quốc cũng được đặt ra tại cuộc họp báo.

Ông Nguyễn Đắc Vinh cho biết: Chủ quyền biển đảo là vấn đề rất quan trọng. Trong nội dung tuổi trẻ xung kích tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngoài việc thanh niên tham gia phát triển kinh tế xã hội có nội dung thanh niên bảo vệ Tổ quốc. Ở nội dung này, vấn đề bảo vệ Tổ quốc, biển đảo đã được triển khai một cách toàn diện.

Các chương trình trước vào sau Đại hội đều thể hiện tình yêu tuổi trẻ đối với biển đảo, quê hương. Đó là “Không ngại hy sinh gian khổ, bảo vệ trật tự an toàn xã hội vì sự bình yên của Tổ quốc, nhân dân. Quyết tâm bảo vệ độc lập, toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Tổ quốc”.

Hướng về biển là phải có cái nhìn toàn diện, nhìn trong chiến lược về biển để làm sao chúng ta có một nền kinh tế biển mạnh, chiến lược không những bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải của chúng ta. “Đó là tầm nhìn, chiến lược của thanh niên”, ông Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh./.

Tin liên quan

Bộ trưởng LĐ-TB&XH: “Tôi trưởng thành từ công tác Đoàn”
Bộ trưởng LĐ-TB&XH: “Tôi trưởng thành từ công tác Đoàn”

(VOV) -Bộ tưởng Bộ LĐ-TB&XH cho rằng, Đoàn là môi trường tốt cho thanh niên phấn đấu, và thực hiện những khả năng của mình.

Bộ trưởng LĐ-TB&XH: “Tôi trưởng thành từ công tác Đoàn”

Bộ trưởng LĐ-TB&XH: “Tôi trưởng thành từ công tác Đoàn”

(VOV) -Bộ tưởng Bộ LĐ-TB&XH cho rằng, Đoàn là môi trường tốt cho thanh niên phấn đấu, và thực hiện những khả năng của mình.

1,2 triệu thanh niên sẽ được dạy nghề, giới thiệu việc làm
1,2 triệu thanh niên sẽ được dạy nghề, giới thiệu việc làm

(VOV) - Cùng với đó, Nghị quyết Đại hội Đoàn cũng đặt ra nhiều chỉ tiêu thực hiện công tác thanh niên nhiệm kỳ 2012-1017

1,2 triệu thanh niên sẽ được dạy nghề, giới thiệu việc làm

1,2 triệu thanh niên sẽ được dạy nghề, giới thiệu việc làm

(VOV) - Cùng với đó, Nghị quyết Đại hội Đoàn cũng đặt ra nhiều chỉ tiêu thực hiện công tác thanh niên nhiệm kỳ 2012-1017

Thông điệp Đại hội Đoàn toàn quốc gửi tuổi trẻ cả nước
Thông điệp Đại hội Đoàn toàn quốc gửi tuổi trẻ cả nước

(VOV) - “Tuổi trẻ cả nước sẵn sàng dấn thân, đi đến bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì Tổ quốc cần…”

Thông điệp Đại hội Đoàn toàn quốc gửi tuổi trẻ cả nước

Thông điệp Đại hội Đoàn toàn quốc gửi tuổi trẻ cả nước

(VOV) - “Tuổi trẻ cả nước sẵn sàng dấn thân, đi đến bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì Tổ quốc cần…”