Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Hà Nội

VOV.VN - Ban Thường vụ Quân ủy TW và Ban Thường vụ Thành ủy HN chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng gắn với phát triển KT- XH của thủ đô.

Chiều 26/5, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội nhằm đánh giá kết quả phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

cuoc lam viec cua ban thuong vu quan uy trung uong voi ban thuong vu thanh uy ha noi hinh 1
Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội
Ông Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đồng chủ trì hội nghị.

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thống nhất đánh giá kết quả phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô Hà Nội thời gian qua có chất lượng và đạt hiệu quả thiết thực, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; góp phần xây dựng, phát triển Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại, xứng đáng là trung tâm văn hóa, chính trị, kinh tế của cả nước.

Trên cơ sở các kết quả đạt được, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã thẳng thắn chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại; đồng thời trao đổi, thống nhất một số nội dung, biện pháp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô Hà Nội trong thời gian tới.

cuoc lam viec cua ban thuong vu quan uy trung uong voi ban thuong vu thanh uy ha noi hinh 2

Trong đó, tập trung tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị Quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”; chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động bất ngờ.

Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Chỉ đạo các đơn vị quân đội, công an trên địa bàn phối hợp thực hiện tốt Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ; bảo đảm kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

cuoc lam viec cua ban thuong vu quan uy trung uong voi ban thuong vu thanh uy ha noi hinh 3
Ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại cuộc làm việc.
Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đánh giá cao những nội dung quan trọng mà các đại biểu hai bên đã trao đổi, thống nhất, những nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, những kết quả quan trọng từ sự phối hợp giữa hai bên trong thời gian qua; đồng thời, có các ý kiến chỉ đạo để tăng cường hơn nữa, đưa mối quan hệ giữa hai đơn vị tiếp tục phát triển, công tác phối hợp ngày càng chặt chẽ, hiệu quả./.

Thu Thủy/VOV.VN

Bài liên quan