Bí thư Thành ủy Hà Nội: "Phải để phong trào đi vào lòng dân"

VOV.VN - Ông Hoàng Trung Hải, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội nhấn mạnh điều này khi làm việc với Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội, sáng 1/3.

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành uỷ Hoàng Trung Hải ghi nhận những kết quả mà Ban Tuyên giáo Thành ủy và hệ thống Tuyên giáo thành phố đã đạt được trong năm 2017. Trong đó, đã chủ động, tích cực tham mưu triển khai các Đề án, Chuyên đề cụ thể hóa nội dung Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, Nghị quyết Đại hội 16 và các Chương trình công tác của Thành ủy và nghị quyết của Đại hội các cấp; Chủ động đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trên địa bàn; Nắm bắt và dự báo kịp thời diễn biến những vấn đề lớn, phức tạp tác động đến tư tưởng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Chỉ ra những tồn tại hạn chế trong công tác tuyên giáo năm 2017, Bí thư Thành uỷ yêu cầu Ban Tuyên giáo Thành ủy và hệ thống Tuyên giáo thành phố trong năm 2018 cần thực hiện tốt hơn công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chủ động kịp thời nắm bắt các luồng dư luận trong xã hội, làm tốt công tác thông tin, định hướng dư luận xã hội, phản bác những thông tin sai trái, phản động trên các trang tin điện tử, mạng xã hội; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng mạng xã hội của ngành tuyên giáo từ thành phố đến cơ sở.

Đặc biệt, theo Bí thư Thành ủy là đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công tác tuyên giáo ở các đơn vị, tạo sự chuyền biến rõ nét, tính hiệu quả, thuyết phục của công tác tư tưởng, tuyên giáo, góp phần củng cố niềm tin, sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

“Các cán bộ, đặc biệt là cán bộ tuyên giáo của thành phố phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn nữa về công tác tuyên giáo. Nâng cao trau dồi đạo đức, năng lực trình độ của cán bộ khối tuyên giáo. Tăng cường dự báo tình hình, nắm bắt những vấn đề bức thiết trong cuộc sống để định hướng tư tưởng chính trị, dư luận xã hội. Tập trung vào chương trình 04, việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh, triển khai quy chế ứng xử. Chúng ta phải phải cụ thể hóa các nhiệm vụ này, đưa đến từng người dân, không chỉ để phong trào ở cấp thành phố mà phải để phong trào đi vào lòng dân" – ông Hoàng Trung Hải nhấn mạnh./.


Phương Thoa/VOV1

Bài liên quan

VOV_BalloonAds