Góp ý dự thảo Đề án đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

VOV.VN - Ông Phạm Minh Chính dự hội thảo góp ý dự thảo Đề án về Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả

Để hoàn thiện Đề án "Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" trình Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), ngày 25/7, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đóng góp của các Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy và lãnh đạo một số ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án chủ trì Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Phạm Minh Chính nêu rõ: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả vừa là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược lâu dài, vừa là nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách trước mắt. Đây là vấn đề rất khó, liên quan đến tổ chức và hoạt động của cả hệ thống chính trị.

Ông Phạm Minh Chính cho biết, trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương và ở hai cuộc Hội thảo trước, Thường trực Ban Chỉ đạo đã chỉnh sửa, bổ sung dự thảo Đề án, tiếp tục gửi lấy ý kiến các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng, các cơ quan, tổ chức trực thuộc Trung ương.

Tại hội thảo, các đại biểu trao đổi, phân tích cụ thể, làm sâu sắc thêm về tính cấp thiết của Đề án, trong đó nhấn mạnh việc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là tất yếu khách quan và là nhiệm vụ thường xuyên của Đảng; làm rõ các nội dung về phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị thông qua tổ chức đảng, đảng viên và tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị hiện nay; mục tiêu, quan điểm, nguyên tắc, nhiệm vụ, giải pháp; những nội dung mới, đánh giá tác động của Đề án và tổ chức thức hiện.

Từ kinh nghiệm thực tiễn công tác, các đại biểu đề nghị, việc tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả phải bám sát Cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp năm 2013; Điều lệ Đảng và tình hình thực tế; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và phát huy vai trò làm chủ của nhân dân thông qua Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội; bám sát mục tiêu, yêu cầu và huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để thực hiện Đề án. Cùng với sự kế thừa phát triển, Đề án phải có sáng tạo, đổi mới trong quá trình xây dựng và thực hiện.../.

Minh Châm/VOV-Trung tâm Tin

Bài liên quan

Video đang được xem nhiều
Ảnh: Cựu Tổng thống Mỹ Obama vui vẻ về thăm quê hương Kenya
VOV.VN- Khi người kế nhiệm Donald Trump đang chèo lái Mỹ giữa sóng gió lớn với châu Âu và quan hệ xuống thấp nhất với Nga, ông Obama đã vui vẻ về thăm Kenya.