Hình ảnh Tổng Bí thư chủ trì phiên khai mạc Hội nghị TƯ 10

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị, gợi mở một số vấn đề cần quan tâm thảo luận, cho ý kiến.

Sáng 16/5, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị. 

Hội nghị lần này sẽ bàn về Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Chuẩn bị cho việc chỉ đạo tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác. 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, thay mặt bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và các đại biểu tham dự Hội nghị; đồng thời gợi mở, nêu rõ một số vấn đề cần quan tâm thảo luận, cho ý kiến.

Các đại biểu tham dự Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mong Trung ương dành thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng các tài liệu, thảo luận, cho ý kiến đối với các đề xuất cụ thể nêu trong các Tờ trình và dự thảo Đề cương Báo cáo.
Trước hết là các vấn đề về: Chủ đề và tư tưởng chỉ đạo của Đại hội; phương châm tiến hành Đại hội; tiêu đề của Báo cáo chính trị, Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 10 năm 2021-2030... 
  • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước tại hội nghị. 

Những vấn đề mới nổi lên trong công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng... cũng được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị các Ủy viên Trung ương thảo luận, cho ý kiến.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, cho ý kiến để hoàn thiện các báo cáo, đề án và xem xét, quyết định vào cuối kỳ họp.

Tin liên quan

Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm việc với Tỉnh ủy Điện Biên
Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm việc với Tỉnh ủy Điện Biên

VOV.VN - Sáng 9/5, Đoàn công tác tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII do ông Phan Đình Trạc đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Điện Biên.

Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm việc với Tỉnh ủy Điện Biên

Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm việc với Tỉnh ủy Điện Biên

VOV.VN - Sáng 9/5, Đoàn công tác tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII do ông Phan Đình Trạc đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Điện Biên.

Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm việc với Bộ Ngoại giao
Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm việc với Bộ Ngoại giao

VOV.VN - Sáng 13/5, đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII đã làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao.

Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm việc với Bộ Ngoại giao

Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm việc với Bộ Ngoại giao

VOV.VN - Sáng 13/5, đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII đã làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao.

Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm việc với Thành ủy Hải Phòng
Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm việc với Thành ủy Hải Phòng

VOV.VN - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ và nhân dân Hải Phòng.

Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm việc với Thành ủy Hải Phòng

Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm việc với Thành ủy Hải Phòng

VOV.VN - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ và nhân dân Hải Phòng.

Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm việc với Bộ TN&MT
Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm việc với Bộ TN&MT

VOV.VN - Chiều 11/5, Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII có buổi làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Bộ Tài Nguyên và Môi trường. 

Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm việc với Bộ TN&MT

Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm việc với Bộ TN&MT

VOV.VN - Chiều 11/5, Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII có buổi làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Bộ Tài Nguyên và Môi trường.