Góp ý văn kiện Đại hội Đảng XII

Phải quan tâm đến cả công tác "quan vận"!

VOV.VN - Ông Lù Văn Que: Quan tâm đến dân vận là tất nhiên, nhưng trong bối cảnh hiện nay thì phải quan tâm đến cả “quan vận”.

Đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng XII, ông Lù Văn Que,  nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Trung ương cho rằng, ông cũng như đa số bà con dân tộc rất hoan nghênh việc dự thảo báo cáo văn kiện Đại hội Đảng XII đã nhấn việc mạnh một trong các nhiệm vụ tổng quát 5 năm tới là việc hoàn thiện, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân; không ngừng củng cố, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường sự đồng thuận xã hội; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân.

Trình độ dân trí không kém trình độ quan trí

Tuy nhiên, ông Lù Văn Que cho rằng, trong tình hình hiện nay, phải mở rộng hơn nữa dân chủ trực tiếp. “Tôi theo dõi thấy chúng ta chưa để dân bàn trực tiếp nhiều. Trình độ dân trí của chúng ta bây giờ ngoài vùng dân tộc thiểu số còn thấp, chứ trình độ dân trí chung không khác trình độ quan trí. Phải mở rộng, chỉ trừ những việc gì dân không trực tiếp được mới thông qua đại diện”.
Ông Lù Văn Que,  nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Trung ương

Ông Lù Văn Que cũng cho rằng, cần phải chống dân chủ hình thức với dân chủ cực đoan. “Tôi đi một số vùng thấy có một số hiện tượng dân chủ cực đoan. Vấn đề tồn tại lớn nhất hiện nay của ta là bệnh hình thức. Phải chống tình trạng dân chủ hình thức. Trong Văn kiện phải nói thế nào để làm rõ việc này”

Cùng với việc chống dân chủ hình thức với dân chủ cực đoan, ông Que cho rằng, phải giải quyết tốt vấn đề dân chủ tập trung và tập trung dân chủ. “Bây giờ nói nguyên tắc dân chủ tập trung và tập trung dân chủ? Đây cũng là vấn đề cần cân nhắc kỹ hơn. Bây giờ nếu Đảng, Nhà nước quyết vấn đề gì đó phải lấy ý kiến dân, phải đi từ tâm tư, nguyện vọng của dân. Lúc đó Đảng, Nhà nước mới khái quát lại, trở thành việc của Đảng, Nhà nước, thì khi đó mới tập trung. Khi đã tập trung rồi thì phải thực hiện và khi đó phải là dân chủ tập trung”.

Trong mục tiêu tổng quát 5 năm tới, Dự thảo Văn kiện cũng nhấn mạnh việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, tăng cường bản chất giai cấp công nhân và tính tiên phong, sức chiến đấu của Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, coi trọng công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường và nângcao chất lượng công tác tư tưởng, lý luận, công tác kiểm tra, giám sát và công tác dân vận của Đảng; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Ông Lù Văn Que cho rằng, đưa được vấn đề dân vận vào dự thảo là một việc rất cần thiết, tuy nhiên không nên chỉ quan tâm đến mình dân vận. “Theo tôi quan tâm đến dân vận là tất nhiên, nhưng trong bối cảnh hiện nay thì phải quan tâm đến cả “quan vận”. Chính phải vận động các “quan”, những người này mà tốt thì mọi việc mới tốt đẹp được”.

Tăng cường lãnh đạo đổi mới về lĩnh vực dân tộc, công tác dân tộc

Ông Lù Văn Que cho biết, một vấn đề nữa ông quan tâm là cùng với đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới đất nước, Đảng  phải tăng cường lãnh đạo đổi mới về lĩnh vực dân tộc, công tác dân tộc. Từ ngày có Đảng và Bác Hồ lãnh đạo, Đảng và Bác luôn coi trọng giải quyết vấn đề dân tộc, đã đem lại độc lập và tự do cho đồng bào các dân tộc. Đất nước ta đã có 30 năm đổi mới, trong đó công tác dân tộc cũng đã có đổi mới, góp phần vào những thành tựu to lớn của đất nước, cuộc sống của đồng bào các dân tộc có nhiều tiến bộ so với chưa đổi mới.

Nhưng, kết quả đổi mới chưa đáp ứng yêu cầu, vùng dân tộc và miền núi vẫn là vùng có nhiều khó khăn và nghèo nhất nước. Ở đây có trình độ phát triển không đều, có khoảng cách chênh lệch về nhiều mặt, rõ nhất là làm không đủ ăn, thu không đủ chi, xuất không đủ nhập, đói nghèo cao, dân trí thấp, cán bộ dân tộc thiểu số ít, văn hóa dân tộc bị mai một…

“Nguyên nhân đó có cả khách quan, nhưng chủ yếu là chủ quan của ta, trong đó có công tác dân tộc, nhận thức của các cấp, các ngành và của nhiều cán bộ, đảng viên về vấn đề dân tộc, chính sách dân tộc, công tác dân tộc chưa sâu sắc, chưa toàn diện; việc tổ chức, chỉ đạo thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta ở các vùng dân tộc và miền núi còn nhiều yếu kém, khuyết điểm’- ông Que cho biết.

Dẫn lời cố Tổng Bí thư Lê Duẩn nói “chúng ta phải coi trọng vấn đề dân tộc. Có thể 100 năm sau sẽ hết giai cấp, nhưng dân tộc thì vẫn còn”, ông Que nhấn mạnh, vấn đề dân tộc, công việc dân tộc có tính đặc thù quan trọng, có ý nghĩa hiến lược lâu dài, là vấn đề có tính thời sự cấp bách và rất nhạy cảm… Toàn Đảng và toàn dân ta phải quyết tâm, chủ động giải quyết tốt vấn đề dân tộc theo Đảng và Bác Hồ dạy, bảo đảm không có “điểm nóng” dẫn đến nguy cơ xung đột xã hội, gây bùng nổ dân tộc, làm mất ổn định chính trị - xã hội…    

Theo ông Lù Văn Que, trong lĩnh vực dân tộc, công tác dân tộc có nhiều việc phải đổi mới, nhưng cần tập trung đổi mới sự lãnh đạo của Đảng cần có lý luận – tư duy mới về dân tộc. Đảng phải tổng kết thực tiễn giải quyết vấn đề dân tộc của Việt Nam và thế giới để đúc rút thành lý luận – có tư duy mới về dân tộc theo quan điểm của Mác – Lênin, của Đảng ta và tư tưởng Hồ Chí Minh, cho xứng với “vấn đề dân tộc có vị trí chiến lược lớn ”của cách mạng nước ta trong thời kỳ mới.

Theo ông Que, việc làm có ý nghĩa quyết định là, xây dựng cho từng dân tộc có một số cán bộ cốt cán. Đây là “cái gốc của mọi công việc” thành công hay thất bại ở vùng dân tộc, đều do cán bộ và đảng viên – người đại diện cho dân tộc họ tốt hay kém./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đổi mới kinh tế chưa song hành với đổi mới thể chế Nhà nước?
Đổi mới kinh tế chưa song hành với đổi mới thể chế Nhà nước?

VOV.VN -  Theo các chuyên gia, đổi mới về mặt Nhà nước, về hệ thống chính trị còn chậm, chưa tương xứng với đổi mới về kinh tế. 

Đổi mới kinh tế chưa song hành với đổi mới thể chế Nhà nước?

Đổi mới kinh tế chưa song hành với đổi mới thể chế Nhà nước?

VOV.VN -  Theo các chuyên gia, đổi mới về mặt Nhà nước, về hệ thống chính trị còn chậm, chưa tương xứng với đổi mới về kinh tế. 

“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” - căn bệnh đặc biệt nguy hiểm cho Đảng
“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” - căn bệnh đặc biệt nguy hiểm cho Đảng

VOV.VN - “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là căn bệnh quái ác, nếu không chẩn đoán đúng, không có thuốc đặc trị, cứ để nó âm ỉ thì hậu quả sẽ khôn lường.

“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” - căn bệnh đặc biệt nguy hiểm cho Đảng

“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” - căn bệnh đặc biệt nguy hiểm cho Đảng

VOV.VN - “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là căn bệnh quái ác, nếu không chẩn đoán đúng, không có thuốc đặc trị, cứ để nó âm ỉ thì hậu quả sẽ khôn lường.

'Phát huy sức mạnh toàn dân không chỉ kêu gọi, động viên một chiều'
'Phát huy sức mạnh toàn dân không chỉ kêu gọi, động viên một chiều'

VOV.VN - Muốn phát huy sức mạnh toàn dân tộc không chỉ là kêu gọi, động viên một chiều mà phải giải quyết hài hòa lợi ích của người dân

'Phát huy sức mạnh toàn dân không chỉ kêu gọi, động viên một chiều'

'Phát huy sức mạnh toàn dân không chỉ kêu gọi, động viên một chiều'

VOV.VN - Muốn phát huy sức mạnh toàn dân tộc không chỉ là kêu gọi, động viên một chiều mà phải giải quyết hài hòa lợi ích của người dân

Ông Nguyễn Thiện Nhân: 'Văn kiện ĐH Đảng đã đặt Mặt trận đúng vị trí'
Ông Nguyễn Thiện Nhân: 'Văn kiện ĐH Đảng đã đặt Mặt trận đúng vị trí'

VOV.VN - Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, văn kiện Đại hội đã đặt vai trò Mặt trận đúng vị trí, đúng chức năng nhiệm vụ của Mặt trận  quy định trong Hiến pháp 2013  

Ông Nguyễn Thiện Nhân: 'Văn kiện ĐH Đảng đã đặt Mặt trận đúng vị trí'

Ông Nguyễn Thiện Nhân: 'Văn kiện ĐH Đảng đã đặt Mặt trận đúng vị trí'

VOV.VN - Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, văn kiện Đại hội đã đặt vai trò Mặt trận đúng vị trí, đúng chức năng nhiệm vụ của Mặt trận  quy định trong Hiến pháp 2013  

Vì sao chưa chỉ ra được "một bộ phận không nhỏ' cán bộ biến chất?
Vì sao chưa chỉ ra được "một bộ phận không nhỏ' cán bộ biến chất?

VOV.VN - Theo nhiều ý kiến, cần thiết phải nâng cao đạo đức trong Đảng bởi vẫn chưa “vạch mặt chỉ tên” được  những người “trong một bộ phận không nhỏ” cán bộ đảng viên thoái hóa biến chất

Vì sao chưa chỉ ra được "một bộ phận không nhỏ' cán bộ biến chất?

Vì sao chưa chỉ ra được "một bộ phận không nhỏ' cán bộ biến chất?

VOV.VN - Theo nhiều ý kiến, cần thiết phải nâng cao đạo đức trong Đảng bởi vẫn chưa “vạch mặt chỉ tên” được  những người “trong một bộ phận không nhỏ” cán bộ đảng viên thoái hóa biến chất

'Cán bộ phải có bản lĩnh, việc gì dân cần thì phải lên tiếng'
'Cán bộ phải có bản lĩnh, việc gì dân cần thì phải lên tiếng'

VOV.VN - Ông Trần Hoàng Thám: Cán bộ Mặt trận phải có trình độ, năng lực cần thiết, bản lĩnh, những việc gì cần thì phải nói. Chứ có những chuyện dân cần có ý kiến thì cán bộ không dám nói.

'Cán bộ phải có bản lĩnh, việc gì dân cần thì phải lên tiếng'

'Cán bộ phải có bản lĩnh, việc gì dân cần thì phải lên tiếng'

VOV.VN - Ông Trần Hoàng Thám: Cán bộ Mặt trận phải có trình độ, năng lực cần thiết, bản lĩnh, những việc gì cần thì phải nói. Chứ có những chuyện dân cần có ý kiến thì cán bộ không dám nói.

Tình trạng 'mua quan, bán chức' cần được Trung ương khóa tới làm rõ
Tình trạng 'mua quan, bán chức' cần được Trung ương khóa tới làm rõ

VOV.VN - Ông Lê Truyền: Nếu “mua quan, bán chức”, buôn bán quyền lực xảy ra, nó sẽ kéo theo nhiều hậu quả làm suy yếu hệ thống công chức. Phải làm rõ việc này trong Trung ương khóa tới

Tình trạng 'mua quan, bán chức' cần được Trung ương khóa tới làm rõ

Tình trạng 'mua quan, bán chức' cần được Trung ương khóa tới làm rõ

VOV.VN - Ông Lê Truyền: Nếu “mua quan, bán chức”, buôn bán quyền lực xảy ra, nó sẽ kéo theo nhiều hậu quả làm suy yếu hệ thống công chức. Phải làm rõ việc này trong Trung ương khóa tới

Trung ương thảo luận Tờ trình của Bộ Chính trị về nhân sự khóa XII
Trung ương thảo luận Tờ trình của Bộ Chính trị về nhân sự khóa XII

VOV.VN-Ngày làm việc thứ 5 của Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI thảo luận về Tờ trình về tình hình, kết quả giới thiệu nhân sự.

Trung ương thảo luận Tờ trình của Bộ Chính trị về nhân sự khóa XII

Trung ương thảo luận Tờ trình của Bộ Chính trị về nhân sự khóa XII

VOV.VN-Ngày làm việc thứ 5 của Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI thảo luận về Tờ trình về tình hình, kết quả giới thiệu nhân sự.

Xử lý sai phạm, phải không có “vùng cấm” với bất kể ai!
Xử lý sai phạm, phải không có “vùng cấm” với bất kể ai!

VOV.VN - Theo nhiều chuyên gia, xử lý sai phạm, phải không có “vùng cấm” với bất kể ai. Phải chỉ ra và xử lý công khai ai “chạy chức, chạy quyền”, ai "bán chức, bán quyền"

Xử lý sai phạm, phải không có “vùng cấm” với bất kể ai!

Xử lý sai phạm, phải không có “vùng cấm” với bất kể ai!

VOV.VN - Theo nhiều chuyên gia, xử lý sai phạm, phải không có “vùng cấm” với bất kể ai. Phải chỉ ra và xử lý công khai ai “chạy chức, chạy quyền”, ai "bán chức, bán quyền"

Ông Phạm Thế Duyệt: 'Nên có kênh để dân giới thiệu nhân sự cho Đảng'
Ông Phạm Thế Duyệt: 'Nên có kênh để dân giới thiệu nhân sự cho Đảng'

VOV.VN - Ông Phạm Thế Duyệt: Trước khi Trung ương làm nhân sự khóa mới, nên có kênh của quần chúng nhân dân đóng góp ý kiến, giới thiệu những nhân sự quan trọng cho Đảng.

Ông Phạm Thế Duyệt: 'Nên có kênh để dân giới thiệu nhân sự cho Đảng'

Ông Phạm Thế Duyệt: 'Nên có kênh để dân giới thiệu nhân sự cho Đảng'

VOV.VN - Ông Phạm Thế Duyệt: Trước khi Trung ương làm nhân sự khóa mới, nên có kênh của quần chúng nhân dân đóng góp ý kiến, giới thiệu những nhân sự quan trọng cho Đảng.

Cán bộ hết tuổi nhưng có đạo đức, tài năng sao không được tái cử?
Cán bộ hết tuổi nhưng có đạo đức, tài năng sao không được tái cử?

VOV.VN - Về công tác cán bộ, ông Bùi Văn Tiểng cho rằng, công tác cán bộ vẫn dựa vào độ tuổi là gốc rễ, hết tuổi thì không được tái cử, ứng cử.

Cán bộ hết tuổi nhưng có đạo đức, tài năng sao không được tái cử?

Cán bộ hết tuổi nhưng có đạo đức, tài năng sao không được tái cử?

VOV.VN - Về công tác cán bộ, ông Bùi Văn Tiểng cho rằng, công tác cán bộ vẫn dựa vào độ tuổi là gốc rễ, hết tuổi thì không được tái cử, ứng cử.

'Có cán bộ mua nhà cả chục tỷ đồng, tiền lấy ở đâu?'
'Có cán bộ mua nhà cả chục tỷ đồng, tiền lấy ở đâu?'

VOV.VN - Theo ông Tráng A Pao, có những người chỉ kê khai có một nhà, nhưng thực tế họ có 5-6 nhà ở ngay Hà Nội. Có phải tham nhũng không hay bằng thu nhập của họ?

'Có cán bộ mua nhà cả chục tỷ đồng, tiền lấy ở đâu?'

'Có cán bộ mua nhà cả chục tỷ đồng, tiền lấy ở đâu?'

VOV.VN - Theo ông Tráng A Pao, có những người chỉ kê khai có một nhà, nhưng thực tế họ có 5-6 nhà ở ngay Hà Nội. Có phải tham nhũng không hay bằng thu nhập của họ?

Người tài khó 'trụ' được trong cơ quan Nhà nước, tại sao?
Người tài khó 'trụ' được trong cơ quan Nhà nước, tại sao?

VOV.VN -  GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu: Năng suất lao động ở cơ quan hành chính quá thấp, bộ máy hoạt động cồng kềnh, chúng ta cứ nói giảm biên chế, tăng lương nhưng thật sự khó làm được...

Người tài khó 'trụ' được trong cơ quan Nhà nước, tại sao?

Người tài khó 'trụ' được trong cơ quan Nhà nước, tại sao?

VOV.VN -  GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu: Năng suất lao động ở cơ quan hành chính quá thấp, bộ máy hoạt động cồng kềnh, chúng ta cứ nói giảm biên chế, tăng lương nhưng thật sự khó làm được...

Vì sao 30 năm đổi mới, vẫn chưa xây xong nền tảng một nước công nghiệp
Vì sao 30 năm đổi mới, vẫn chưa xây xong nền tảng một nước công nghiệp

VOV.VN - Theo các chuyên gia, 30 năm đổi mới vẫn chưa xây dựng được nền tảng của một nước CNH-CNH. Phải nghiêm túc chỉ ra vì sao yếu kém, dân mới tin tưởng

Vì sao 30 năm đổi mới, vẫn chưa xây xong nền tảng một nước công nghiệp

Vì sao 30 năm đổi mới, vẫn chưa xây xong nền tảng một nước công nghiệp

VOV.VN - Theo các chuyên gia, 30 năm đổi mới vẫn chưa xây dựng được nền tảng của một nước CNH-CNH. Phải nghiêm túc chỉ ra vì sao yếu kém, dân mới tin tưởng