Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Toàn cảnh Hội nghị Trung ương 7 khóa XII

VOV.VN - Sau một tuần làm việc, Hội nghị Trung ương 7 khóa XII đã bế mạc trưa 12/5. Hội nghị đã thảo luận, quyết định nhiều vấn đề quan trọng.
toan canh hoi nghi trung uong 7 khoa xii hinh 1
Từ ngày 7-12/5/2018, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp Hội nghị lần thứ 7 khoá XII để thảo luận, cho ý kiến về: Đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; và một số vấn đề quan trọng khác. (Ảnh: Xuân Dần)
toan canh hoi nghi trung uong 7 khoa xii hinh 2
Chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng đã gợi mở nhiều vấn đề "nóng" trong công tác cán bộ. Tổng Bí thư yêu cầu trả lời cho được câu hỏi vì sao 20 năm qua, quá trình thực thi công tác cán bộ còn nhiều bất cập, hiệu quả còn thấp? Nguyên nhân từ đâu, ở khâu nào, cấp nào?. (Ảnh: Xuân Dần)
toan canh hoi nghi trung uong 7 khoa xii hinh 3
Tổng Bí thư gợi mở “Cố gắng chỉ ra khâu đột phá là khâu nào? Đánh giá cán bộ hay sắp xếp, bố trí cán bộ? Khắc phục tình trạng "chạy chức, chạy quyền" hay "thân quen, cánh hẩu"? Chú trọng đặc biệt phẩm chất hay năng lực hay coi trọng cả hai?”. Vì sao có nhiều nghị quyết rất đúng, rất trúng nhưng việc thực hiện hiệu quả lại thấp? Vì sao quy trình thì đúng nhưng bố trí con người cụ thể lại sai? Vướng mắc chính là ở chỗ nào?... Trong ảnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu dự Hội nghị Trung ương 7. (Ảnh: TTXVN)
toan canh hoi nghi trung uong 7 khoa xii hinh 4
Sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình, đề án và các báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết nghị, thông qua nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết: Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Trong ảnh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên thảo luận về Đề án liên quan đến cán bộ... (Ảnh: Xuân Dần)
toan canh hoi nghi trung uong 7 khoa xii hinh 5
... và Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Trong ảnh, phiên thảo luận về Đề án Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ của các đại biểu dự Hội nghị Trung ương 7 khóa XII (Ảnh: Xuân Dần)
toan canh hoi nghi trung uong 7 khoa xii hinh 6
Ban Chấp hành Trung ương giao cho Bộ Chính trị, căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương, báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị để chỉ đạo hoàn chỉnh, ban hành chính thức và tổ chức thực hiện các Nghị quyết nêu trên. (Ảnh: Xuân Dần)
toan canh hoi nghi trung uong 7 khoa xii hinh 7
Theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá XII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, thảo luận, tán thành và thống nhất cao với Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2017; Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 6 đến Hội nghị Trung ương 7 khoá XII; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng, thực hiện nhiệm vụ của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và uỷ ban kiểm tra các cấp năm 2017. (Ảnh: TTXVN)
toan canh hoi nghi trung uong 7 khoa xii hinh 8
Cũng tại Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết đồng ý để ông Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII thôi giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII. (Ảnh: Xuân Dần)
toan canh hoi nghi trung uong 7 khoa xii hinh 9
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu ông Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm thường trực Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII. Ông Trần Cẩm Tú cũng được bầu Uỷ viên Ban Bí thư khoá XII. (Ảnh: thaibinhtv.vn)
toan canh hoi nghi trung uong 7 khoa xii hinh 10
Ông Hoàng Văn Trà, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Phú Yên được bầu giữ chức Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII. (Ảnh: quochoi.vn)
toan canh hoi nghi trung uong 7 khoa xii hinh 11
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung 2 Uỷ viên Ban Bí thư khoá XII gồm: ông Trần Thanh Mẫn, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ông Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII.
toan canh hoi nghi trung uong 7 khoa xii hinh 12
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét và quyết định thi hành kỷ luật ông Đinh La Thăng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng. (Ảnh: TTXVN)
toan canh hoi nghi trung uong 7 khoa xii hinh 13

Trong phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, về vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Trung ương đề cao giải pháp kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền, chủ nghĩa cá nhân, cục bộ địa phương, họ hàng trong công tác cán bộ; coi đây là một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để đấu tranh ngăn chặn sự tha hoá quyền lực trong bộ máy công quyền, sự suy thoái, biến chất của một bộ phận cán bộ, đảng viên để củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ta. (Ảnh: Xuân Dần)

toan canh hoi nghi trung uong 7 khoa xii hinh 14
Về nội dung cải cách chính sách tiền lương, Tổng Bí thư nêu rõ: Quan điểm của Trung ương, phải coi chính sách tiền lương là một bộ phận đặc biệt quan trọng của hệ thống chính sách kinh tế - xã hội. Tiền lương phải thực sự là nguồn thu nhập chính bảo đảm đời sống cho người hưởng lương và gia đình họ; trả lương đúng chính là đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực, tạo động lực nâng cao năng suất lao động và hiệu quả làm việc của người lao động. (Ảnh: Xuân Dần)
toan canh hoi nghi trung uong 7 khoa xii hinh 15
Về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, Trung ương thống nhất cho rằng, trong thời gian tới, cần phải đẩy mạnh hơn nữa việc cải cách để Bảo hiểm xã hội thực sự trở thành một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội. Từng bước mở rộng vững chắc tiến tới thực hiện bảo hiểm xã hội toàn dân theo lộ trình phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, góp phần quan trọng vào việc thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Phát triển hệ thống chính sách bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc "đóng - hưởng", "công bằng", "bình đẳng", "chia sẻ" và "bền vững". (Ảnh: Xuân Dần)
toan canh hoi nghi trung uong 7 khoa xii hinh 16
Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức...; tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Ảnh: Các đại biểu nhất trí với dự thảo nghị quyết. (Ảnh: Xuân Dần)

Tổng hợp

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Video đang được xem nhiều

Tiêu điểm

TIN MỚI TRÊN VOV.VN