Chính phủ quy định tỷ lệ % giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt

VOV.VN - Trước đây luật quy định cứng giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt không thấp hơn tỷ lệ 7% với giá bình quân của các cơ sở kinh doanh thương mại bán ra.

Ngày 6/4, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội Khóa XIII đã thông qua dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế.

Theo giải trình của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc tiếp thu và chỉnh lý Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), một số ý kiến đề nghị quy định giá tính thuế TTĐB là giá do cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu bán ra, trường hợp phát hiện việc chuyển giá thì cơ quan thuế được quyền áp dụng biện pháp ấn định thuế để chống chuyển giá.

Chính phủ căn cứ đặc điểm, tính chất của từng mặt hàng để quy định mức tỷ lệ giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt.
Tuy nhiên, các ý kiến đề nghị không quy định cứng ở mức tỷ lệ 7% với giá bình quân của các cơ sở kinh doanh thương mại bán ra, nên quy định khung tỷ lệ từ 3% - 12% và giao cho Chính phủ căn cứ đặc điểm, tính chất của từng mặt hàng để quy định mức tỷ lệ cụ thể.

Đồng thời, việc quy định cơ sở kinh doanh thương mại là cơ sở không có quan hệ công ty mẹ, công ty con là chưa bảo đảm tính bao quát, đề nghị bổ sung các quan lệ liên kết, góp vốn vào Dự thảo luật.

Ủy ban thường vụ Quốc hội tiếp thu và cho rằng, về nguyên tắc trong quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa phải thực hiện theo cơ chế giá thị trường nhưng thực tế thời gian qua, xảy ra tình trạng nhiều doanh nghiệp lợi dụng quy định thiếu chặt chẽ của pháp luật để tìm cách chuyển giá nhằm trốn, tránh thuế, gây thất thu cho NSNN.

Do đó, để khắc phục tình trạng này đồng thời bảo đảm tính chặt chẽ của Luật, ngoài quy định công ty mẹ, công ty con, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã xin Quốc hội cho phép bổ sung trường hợp cơ sở kinh doanh thương mại là cơ sở có mối quan hệ liên kết.

Đồng thời, để đảm bảo điều hành linh hoạt theo từng thời kỳ và từng nhóm hàng, ngành hàng cụ thể, giao cho Chính phủ quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) so với giá bình quân của cơ sở kinh doanh thương mại bán ra. Trường hợp thấp hơn mức quy định này thì cơ quan thuế căn cứ vào tỷ lệ trên để thực hiện quyền ấn định thuế đối với hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa sản xuất trong nước là giá do cơ sở nhập khẩu, cơ sở sản xuất bán ra.

Trường hợp hàng hóa chịu thuế TTĐB được bán cho cơ sở kinh doanh thương mại là cơ sở có quan hệ công ty mẹ, công ty con hoặc các công ty con trong cùng công ty mẹ với cơ sở nhập khẩu, cơ sở sản xuất hoặc cơ sở kinh doanh thương mại là cơ sở có mối quan hệ liên kết thì giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt không được thấp hơn tỷ lệ % so với giá bình quân của các cơ sở kinh doanh thương mại mua trực tiếp của cơ sở sản xuất, nhập khẩu bán ra theo quy định của Chính phủ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tỷ lệ tính thuế tiêu thụ đặc biệt 7% là bất hợp lý
Tỷ lệ tính thuế tiêu thụ đặc biệt 7% là bất hợp lý

VOV.VN -Việc áp dụng chung một mức trần 7% trong luật thuế tiêu thụ đặc biệt là rất thấp nên xác định tỷ lệ căn cứ theo đặc điểm, tính chất từng mặt hàng. 

Tỷ lệ tính thuế tiêu thụ đặc biệt 7% là bất hợp lý

Tỷ lệ tính thuế tiêu thụ đặc biệt 7% là bất hợp lý

VOV.VN -Việc áp dụng chung một mức trần 7% trong luật thuế tiêu thụ đặc biệt là rất thấp nên xác định tỷ lệ căn cứ theo đặc điểm, tính chất từng mặt hàng. 

Đề xuất giảm mạnh thuế tiêu thụ đặc biệt ô tô dưới 9 chỗ
Đề xuất giảm mạnh thuế tiêu thụ đặc biệt ô tô dưới 9 chỗ

Nhiều ý kiến cho rằng, cần phải giảm mạnh thuế tiêu thụ đặc biệt áp dụng cho ô tô dưới 9 chỗ để đáp ứng nhu cầu của người dân.

Đề xuất giảm mạnh thuế tiêu thụ đặc biệt ô tô dưới 9 chỗ

Đề xuất giảm mạnh thuế tiêu thụ đặc biệt ô tô dưới 9 chỗ

Nhiều ý kiến cho rằng, cần phải giảm mạnh thuế tiêu thụ đặc biệt áp dụng cho ô tô dưới 9 chỗ để đáp ứng nhu cầu của người dân.

Doanh nghiệp gặp khó khăn vì thuế tiêu thụ đặc biệt
Doanh nghiệp gặp khó khăn vì thuế tiêu thụ đặc biệt

VOV.VN - Các doanh nghiệp kiến nghị cần xem xét thay đổi cách tính thuế và lùi thời hạn thi hành quy định tính thuế tiêu thụ đặc biệt sang năm 2017.

Doanh nghiệp gặp khó khăn vì thuế tiêu thụ đặc biệt

Doanh nghiệp gặp khó khăn vì thuế tiêu thụ đặc biệt

VOV.VN - Các doanh nghiệp kiến nghị cần xem xét thay đổi cách tính thuế và lùi thời hạn thi hành quy định tính thuế tiêu thụ đặc biệt sang năm 2017.