Làm thêm ngày lễ, tết được hưởng lương 300%

VOV.VN - Từ ngày 1/1/2015, quy định về tiền lương có nhiều thay đổi, cụ thể là việc tăng lương tối thiểu vùng, lương cho đối tượng có thu nhập thấp…

Chính sách tiền lương năm 2015 có nhiều thay đổi theo hướng tăng thêm cho người lao động. Cụ thể, theo Nghị định 103/2014/NĐ-CP, mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động sẽ được tính tăng hơn.

Cụ thể, các đối tượng ở vùng 1 được hưởng 3.100.000 đồng/tháng; vùng 2 là 2.750.000 đồng/tháng; vùng 3 là 2.400.000 đồng/tháng và vùng 4 là 2.150.000 đồng/tháng.

Cũng từ năm 2015, tăng 8% lương cho đối tượng có thu nhập thấp, bao gồm các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công và tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang có thu nhập thấp (hệ số lương từ 2,34 trở xuống) từ ngày 01/01/2015.

Nội dung này được quy định tại Nghị quyết 78/2014/QH13  về dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 của Quốc hội.        

Theo Nghị định 27/2014/NĐ-CP mức lương với người lao động giúp việc gia đình được áp dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 179 Bộ luật Lao động 2012  và không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Như vậy, mức lương đối với người giúp việc gia đình cũng phải thay đổi theo mức lương tối thiểu vùng mới từ ngày 01/01/2015.

Theo Bộ luật Lao động 2012, tiền lương làm thêm giờ ngày lễ, Tết được hưởng 300%, Mức lương đối với công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động và thời gian làm việc bình thường không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định; thời gian trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì phải trả thêm một khoản tiền... Đây là một số nội dung được quy định tại Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động vừa được Chính phủ ban hành.

 Cũng theo Bộ luật Lao động 2012, mức lương tối thiểu ngành được xác định thông qua thương lượng tập thể ngành, được ghi trong thỏa ước lao động tập thể ngành và mức lương này không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Như vậy, từ ngày 01/01/2015 mức lương tối thiểu ngành cũng được điều chỉnh cho phù hợp với mức lương tối thiểu vùng mới./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Được dùng 10% tiết kiệm chi thường xuyên cải cách tiền lương
Được dùng 10% tiết kiệm chi thường xuyên cải cách tiền lương

VOV.VN -Nếu nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn dư, các địa phương sử dụng nguồn này bù đắp phần giảm thu ngân sách.

Được dùng 10% tiết kiệm chi thường xuyên cải cách tiền lương

Được dùng 10% tiết kiệm chi thường xuyên cải cách tiền lương

VOV.VN -Nếu nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn dư, các địa phương sử dụng nguồn này bù đắp phần giảm thu ngân sách.

“Tiền lương mới đáp ứng 60% mức sống tối thiểu“
“Tiền lương mới đáp ứng 60% mức sống tối thiểu“

VOV.VN - Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội thừa nhận các giải pháp về nâng lương thời gian qua chưa giải quyết được căn cơ vấn đề tiền lương.

“Tiền lương mới đáp ứng 60% mức sống tối thiểu“

“Tiền lương mới đáp ứng 60% mức sống tối thiểu“

VOV.VN - Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội thừa nhận các giải pháp về nâng lương thời gian qua chưa giải quyết được căn cơ vấn đề tiền lương.

Xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích
Xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích

VOV.VN -Thực hiện rà soát, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật thay thế định mức kinh tế-kỹ thuật đã lạc hậu...

Xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích

Xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích

VOV.VN -Thực hiện rà soát, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật thay thế định mức kinh tế-kỹ thuật đã lạc hậu...

Đề xuất mức tiền lương tối thiểu tăng hơn 30%
Đề xuất mức tiền lương tối thiểu tăng hơn 30%

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đề xuất hai phương án tăng mức lương tối thiểu năm 2014 đáp ứng 75-84% nhu cầu sống tối thiểu.

Đề xuất mức tiền lương tối thiểu tăng hơn 30%

Đề xuất mức tiền lương tối thiểu tăng hơn 30%

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đề xuất hai phương án tăng mức lương tối thiểu năm 2014 đáp ứng 75-84% nhu cầu sống tối thiểu.

Cơ cấu nguồn chi hợp lý vẫn có thể điều chỉnh tiền lương
Cơ cấu nguồn chi hợp lý vẫn có thể điều chỉnh tiền lương

VOV.VN - Theo ĐBQH Trần Hoàng Ngân có thể tiết giảm nguồn chi thường xuyên để tăng lương cho người lao động, đặc biệt người lao động thu nhập thấp

Cơ cấu nguồn chi hợp lý vẫn có thể điều chỉnh tiền lương

Cơ cấu nguồn chi hợp lý vẫn có thể điều chỉnh tiền lương

VOV.VN - Theo ĐBQH Trần Hoàng Ngân có thể tiết giảm nguồn chi thường xuyên để tăng lương cho người lao động, đặc biệt người lao động thu nhập thấp

Tiền lương ở Việt Nam còn quá thấp!
Tiền lương ở Việt Nam còn quá thấp!

VOV.VN -Theo ILO, tiền lương ở Việt Nam duy trì ở mức thấp hơn rất nhiều so với các nền kinh tế phát triển, thua kém ngay cả nhiều quốc gia láng giềng.

Tiền lương ở Việt Nam còn quá thấp!

Tiền lương ở Việt Nam còn quá thấp!

VOV.VN -Theo ILO, tiền lương ở Việt Nam duy trì ở mức thấp hơn rất nhiều so với các nền kinh tế phát triển, thua kém ngay cả nhiều quốc gia láng giềng.

Quản lý lao động, tiền lương trong các doanh nghiệp Nhà nước
Quản lý lao động, tiền lương trong các doanh nghiệp Nhà nước

VOV.VN - Phó Thủ tướng chỉ đạo tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát về lao động, tiền lương trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Quản lý lao động, tiền lương trong các doanh nghiệp Nhà nước

Quản lý lao động, tiền lương trong các doanh nghiệp Nhà nước

VOV.VN - Phó Thủ tướng chỉ đạo tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát về lao động, tiền lương trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.