Nhiều khoản thu nhập của cán bộ, công chức bị cắt giảm từ 2021

VOV.VN - Từ năm 2021, khi áp dụng chính sách cải cách tiền lương mới, nhiều khoản thu nhập của cán bộ, công chức bị cắt giảm.

Hiện nay đang có quá nhiều loại phụ cấp, nhiều khoản thu nhập ngoài lương làm phát sinh những chi phí bất hợp lý, không thể hiện rõ thứ bậc hành chính trong hoạt động công vụ.

Các khoản phụ cấp đang gây một sự không công bằng trong hệ thống các cơ quan Nhà nước (ảnh minh họa)

Nghị quyết 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ngày 21/5/2018 nêu rõ: Bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề (trừ quân đội, công an, cơ yếu); phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp công tác Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội, phụ cấp công vụ, phụ cấp độc hại, nguy hiểm

Do đó, từ năm 2021, những khoản phụ cấp sau đây sẽ bị bãi bỏ:

Phụ cấp thâm niên nghề (trừ quân đội, công an, cơ yếu để đảm bảo tương quan tiền lương với cán bộ, công chức);

Phụ cấp chức vụ lãnh đạo (do các chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị thực hiện xếp lương chức vụ);

Phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội; phụ cấp công vụ (do đã đưa vào trong mức lương cơ bản);

Phụ cấp độc hại nguy hiểm (do đã đưa điều kiện lao động có yếu tố độc hại, nguy hiểm vào phụ cấp theo nghề).

Riêng giáo viên, từ 01/7/2020, khi Luật Giáo dục chính thức có hiệu lực, giáo viên không còn được hưởng phụ cấp thâm niên nữa.

Như vậy, đến năm 2021, sẽ chỉ còn 07 khoản phụ cấp được tiếp tục thực hiện gồm: Phụ cấp kiêm nhiệm, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp khu vực, phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp lưu động, phụ cấp phục vụ an ninh, quốc phòng, phụ cấp đặc thù với lực lượng vũ trang (quân đội, công an, cơ yếu)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiền lương hưu giảm mạnh nếu nghỉ hưu “non” từ năm 2021
Tiền lương hưu giảm mạnh nếu nghỉ hưu “non” từ năm 2021

VOV.VN - Từ năm 2021, có thể người lao động sẽ tiếp tục giảm trừ tỉ lệ tiền lương hưu nếu nghỉ hưu sớm. 

Tiền lương hưu giảm mạnh nếu nghỉ hưu “non” từ năm 2021

Tiền lương hưu giảm mạnh nếu nghỉ hưu “non” từ năm 2021

VOV.VN - Từ năm 2021, có thể người lao động sẽ tiếp tục giảm trừ tỉ lệ tiền lương hưu nếu nghỉ hưu sớm. 

Thủ tướng: Tinh gọn bộ máy để có nguồn cải cách tiền lương
Thủ tướng: Tinh gọn bộ máy để có nguồn cải cách tiền lương

VOV.VN - Chiều nay (4/3), tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng lương quốc gia chủ trì họp Hội đồng.

Thủ tướng: Tinh gọn bộ máy để có nguồn cải cách tiền lương

Thủ tướng: Tinh gọn bộ máy để có nguồn cải cách tiền lương

VOV.VN - Chiều nay (4/3), tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng lương quốc gia chủ trì họp Hội đồng.

Tiền lương trong mùa dịch Covid 19 được chi trả như thế nào?
Tiền lương trong mùa dịch Covid 19 được chi trả như thế nào?

VOV.VN -Việc thực hiện chi trả lương cho người lao động trong tình hình dịch Covid 19 được áp dụng theo Bộ luật lao động 2012, quy định về tiền lương ngừng việc.

Tiền lương trong mùa dịch Covid 19 được chi trả như thế nào?

Tiền lương trong mùa dịch Covid 19 được chi trả như thế nào?

VOV.VN -Việc thực hiện chi trả lương cho người lao động trong tình hình dịch Covid 19 được áp dụng theo Bộ luật lao động 2012, quy định về tiền lương ngừng việc.