Thủ tướng chỉ thị tăng cường xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản

VOV.VN -Để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản sau ngày 31/12/2014 sẽ bị xử lý theo luật về đầu tư công và các quy định pháp luật hiện hành.

Thủ tướng vừa yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm các quy định của Luật Đầu tư công, bảo đảm không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản sau 31/12/2014.

Việc để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản sau ngày 31/12/2014 sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định pháp luật về đầu tư công và các quy định phát luật hiện hành.


Thủ tướng yêu cầu trước 30/6/2015, các địa phương phải có báo cáo chính xác danh mục và số nợ đọng xây dựng cơ bản tính đến hết 31/12/2014 (Ảnh minh họa: KT)

Cụ thể, theo Chỉ thị số 07/CT-TTg về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương kiểm soát chặt chẽ việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các dự án đầu tư công. Chấn chỉnh và tăng cường trách nhiệm của các cơ quan lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền.

Đối với các dự án đã được cấp có thẩm quyền thẩm định nguồn vốn, chỉ được phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư không vượt quá mức vốn đã được thẩm định của từng nguồn vốn.

Chỉ được điều chỉnh dự án trong các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 46 của Luật Đầu tư công, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách cấp mình để thực hiện. Bố trí vốn kế hoạch tập trung cho các dự án bảo đảm thời gian hoàn thành và tiến độ thực hiện dự án.

Không cho phép doanh nghiệp tự bỏ vốn chuẩn bị đầu tư, thi công dự án khi chưa được bố trí vốn, làm phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. Chỉ tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu đã được bố trí vốn.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương trước 30/6/2015, báo cáo chính xác danh mục và số nợ đọng xây dựng cơ bản tính đến hết 31/12/2014 theo từng nguồn vốn. Chỉ đạo các chủ đầu tư trước 31/5/2015 hoàn thành các thủ tục nghiệm thu khối lượng đã thực hiện các dự án tính đến hết 31/12/2014 và báo cáo rõ các giải pháp xử lý.

Dự kiến phương án và lộ trình thanh toán các khoản nợ đọng xây dựng cơ bản tính đến hết 31/12/2014 trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 theo từng nguồn vốn và các nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công. Không sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương để thanh toán các khoản nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn cân đối ngân sách địa phương và các dự án không có trong kế hoạch…/.

Tin liên quan

HĐND TP Hà Nội hiến kế giải quyết nợ xây dựng cơ bản
HĐND TP Hà Nội hiến kế giải quyết nợ xây dựng cơ bản

VOV.VN -Thời điểm tháng 8/2008, nợ XDCB khoảng 2.000 tỷ, 2 năm giải quyết xong. Nhưng chỉ 3 năm khoản nợ này là hơn 3.200 tỷ đồng

HĐND TP Hà Nội hiến kế giải quyết nợ xây dựng cơ bản

HĐND TP Hà Nội hiến kế giải quyết nợ xây dựng cơ bản

VOV.VN -Thời điểm tháng 8/2008, nợ XDCB khoảng 2.000 tỷ, 2 năm giải quyết xong. Nhưng chỉ 3 năm khoản nợ này là hơn 3.200 tỷ đồng

Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng làm việc với Đà Nẵng về xây dựng cơ bản
Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng làm việc với Đà Nẵng về xây dựng cơ bản

VOV.VN -Bộ trưởng cho rằng, thời gian qua, do thiếu quy hoạch trung hạn trong đầu tư xây dựng, dẫn đến tình trạng công trình, dự án chậm tiến độ, nợ đọng kéo dài, gây thất thoát lớn.

Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng làm việc với Đà Nẵng về xây dựng cơ bản

Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng làm việc với Đà Nẵng về xây dựng cơ bản

VOV.VN -Bộ trưởng cho rằng, thời gian qua, do thiếu quy hoạch trung hạn trong đầu tư xây dựng, dẫn đến tình trạng công trình, dự án chậm tiến độ, nợ đọng kéo dài, gây thất thoát lớn.

Điện Biên: Nợ đọng xây dựng cơ bản hơn 290 tỷ đồng
Điện Biên: Nợ đọng xây dựng cơ bản hơn 290 tỷ đồng

VOV.VN - Cuối năm 2011, tỉnh nợ đọng gần 970 tỷ đồng, đến cuối năm nay chỉ còn hơn 290 tỷ đồng.

Điện Biên: Nợ đọng xây dựng cơ bản hơn 290 tỷ đồng

Điện Biên: Nợ đọng xây dựng cơ bản hơn 290 tỷ đồng

VOV.VN - Cuối năm 2011, tỉnh nợ đọng gần 970 tỷ đồng, đến cuối năm nay chỉ còn hơn 290 tỷ đồng.

Ưu tiên bố trí vốn trả nợ xây dựng cơ bản trong năm 2014
Ưu tiên bố trí vốn trả nợ xây dựng cơ bản trong năm 2014

VOV.VN -Tổng số chi ngân sách được Quốc hội phê duyệt thông qua cho năm 2014 là 719. 189 tỷ đồng.

Ưu tiên bố trí vốn trả nợ xây dựng cơ bản trong năm 2014

Ưu tiên bố trí vốn trả nợ xây dựng cơ bản trong năm 2014

VOV.VN -Tổng số chi ngân sách được Quốc hội phê duyệt thông qua cho năm 2014 là 719. 189 tỷ đồng.

6 tháng, Hà Nội nợ đọng xây dựng cơ bản 4.000 tỷ đồng
6 tháng, Hà Nội nợ đọng xây dựng cơ bản 4.000 tỷ đồng

Thanh tra thành phố vẫn chưa đưa ra kết luận và cơ quan chức năng cũng chỉ đề ra những giải pháp tình thế.

6 tháng, Hà Nội nợ đọng xây dựng cơ bản 4.000 tỷ đồng

6 tháng, Hà Nội nợ đọng xây dựng cơ bản 4.000 tỷ đồng

Thanh tra thành phố vẫn chưa đưa ra kết luận và cơ quan chức năng cũng chỉ đề ra những giải pháp tình thế.

Có địa phương nợ xây dựng cơ bản lên tới 3.800 tỷ đồng
Có địa phương nợ xây dựng cơ bản lên tới 3.800 tỷ đồng

VOV.VN -Con số này cao gấp nhiều lần so với tổng thu ngân sách địa phương trong 1 năm.

Có địa phương nợ xây dựng cơ bản lên tới 3.800 tỷ đồng

Có địa phương nợ xây dựng cơ bản lên tới 3.800 tỷ đồng

VOV.VN -Con số này cao gấp nhiều lần so với tổng thu ngân sách địa phương trong 1 năm.