Kết luận thanh tra về quản lý biên chế, tuyển dụng cán bộ ở Bộ TT&TT

VOV.VN - Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Bộ trưởng TT&TT chỉ đạo rà soát và hủy bỏ, thu hồi các quyết định về tuyển dụng không đúng quy định.

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa công bố kết luận thanh tra về việc quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức, viên chức; chế độ tiền lương; công tác cải cách hành chính; cải cách chế độ công vụ, công chức và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vu của Bộ TT&TT từ 2015 đến ngày 31/8/2017.

Thanh tra Bộ Nội vụ cho biết các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động hợp đồng (LĐHĐ) trong phạm vi chỉ tiêu được giao. Tuy nhiên, có 2 cơ quan, đơn vị sử dụng 3 trường hợp để làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ và có 1 đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng số lượng người làm việc vượt 2 lao động hợp đồng so với chỉ tiêu số lượng người làm việc được Bộ TT&TT giao. 

Ngoài ra, đến thời điểm thanh tra, có 4 cơ quan, đơn vị hành chính sử dụng 15 lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Trong giai đoạn thanh tra, Bộ TT&TT đã giải quyết về hưu trước tuổi theo diện tinh giản biên chế cho 11 trường hợp.

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Bộ trưởng Bộ TT&TT chỉ đạo thực hiện đúng quy định của pháp luật; đồng thời rà soát và hủy bỏ, thu hồi các quyết định về tuyển dụng không đúng quy định.

Về tuyên dụng công chức, kết luận cho thấy, có 1 kỳ thi tuyển công chức của Bộ và 5 kỳ thi tuyển công chức của 4 cơ quan, đơn vị đã thực hiện theo quy định. Tuy nhiên, thời hạn tiếp nhận hồ sơ dự tuyển đối với 2 kỳ thi của 2 cơ quan, đơn vị không đủ ít nhất 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng được công khai; Hội đồng tuyển dụng của 3 kỳ thi thành lập trước khi hết hạn nhận hồ sơ dự tuyển.

Về tuyển dụng viên chức, Thanh tra Nội vụ cho biết, thời hạn tiếp nhận hồ sơ dự tuyển của 1 kỳ thi tuyển và 1 kỳ xét tuyển chưa đủ ít nhất 20 ngày làm việc kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai; 1 kỳ thi tuyển và 5 kỳ xét tuyển thành lập Hội đồng tuyển dụng trước khi hết hạn nhận hồ sơ dự tuyển. 

Có 4 kỳ xét tuyển thực hiện việc tính điểm, xác định người trúng tuyển không đúng quy định. Cụ thể, đơn vị đã thực hiện việc ký HĐLĐ để thay thế hợp đồng làm việc đã ký kết đối với các trường hợp trúng tuyển.

Việc tiếp nhận 13 hồ sơ xét tuyển đặc cách của 7 cơ quan, đơn vị đã thực hiện theo quy định. Tuy nhiên, có 1 trường hợp được xét tuyển đặc cách trước khi Bộ TT&TT có văn bản công nhận kết quả.

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Bộ trưởng Bộ TT&TT chỉ đạo thực hiện đúng quy định của pháp luật. Đồng thời rà soát và hủy bỏ, thu hồi các quyết định về tuyển dụng không đúng quy định.

Ngoài ra, Bộ TT&TT cần chấm dứt việc ký HĐLĐ làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước. Cùng với đó, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan để xảy ra những tồn tại, hạn chế đã nêu trong kết luận thanh tra để có hình thức xử lý phù hợp.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ tại Quảng Trị
Nhiều sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ tại Quảng Trị

Nhiều sai phạm trong quản lý biên chế, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức của tỉnh Quảng Trị vừa được Thanh tra Bộ Nội vụ nêu rõ.

Nhiều sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ tại Quảng Trị

Nhiều sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ tại Quảng Trị

Nhiều sai phạm trong quản lý biên chế, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức của tỉnh Quảng Trị vừa được Thanh tra Bộ Nội vụ nêu rõ.

Phó Bí thư Đồng Hới bị điều chuyển vì vợ con thăng tiến nhanh
Phó Bí thư Đồng Hới bị điều chuyển vì vợ con thăng tiến nhanh

VOV.VN - Trong thời gian giữ chức vụ ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, ông Hà Quốc Phong đã để vợ được tiếp nhận viên chức và được bổ nhiệm không đúng quy định.

Phó Bí thư Đồng Hới bị điều chuyển vì vợ con thăng tiến nhanh

Phó Bí thư Đồng Hới bị điều chuyển vì vợ con thăng tiến nhanh

VOV.VN - Trong thời gian giữ chức vụ ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, ông Hà Quốc Phong đã để vợ được tiếp nhận viên chức và được bổ nhiệm không đúng quy định.

Cựu Phó Chủ tịch Thanh Hóa Ngô Văn Tuấn được phân công nhiệm vụ mới
Cựu Phó Chủ tịch Thanh Hóa Ngô Văn Tuấn được phân công nhiệm vụ mới

VOV.VN -Sau khi bị cách chức Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa, ông Ngô Văn Tuấn nhận nhiệm vụ mới tại Ban Chỉ đạo quy hoạch xây dựng phát triển đô thị và nhà ở.

Cựu Phó Chủ tịch Thanh Hóa Ngô Văn Tuấn được phân công nhiệm vụ mới

Cựu Phó Chủ tịch Thanh Hóa Ngô Văn Tuấn được phân công nhiệm vụ mới

VOV.VN -Sau khi bị cách chức Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa, ông Ngô Văn Tuấn nhận nhiệm vụ mới tại Ban Chỉ đạo quy hoạch xây dựng phát triển đô thị và nhà ở.

6/7 cán bộ là “con ông cháu cha” được tuyển dụng “đúng quy trình“
6/7 cán bộ là “con ông cháu cha” được tuyển dụng “đúng quy trình“

VOV.VN - Đoàn kiểm tra làm việc rà soát toàn bộ quy trình tuyển dụng cán bộ tại huyện đoàn Quỳnh Lưu nơi có nhiều “con ông cháu cha” làm việc.

6/7 cán bộ là “con ông cháu cha” được tuyển dụng “đúng quy trình“

6/7 cán bộ là “con ông cháu cha” được tuyển dụng “đúng quy trình“

VOV.VN - Đoàn kiểm tra làm việc rà soát toàn bộ quy trình tuyển dụng cán bộ tại huyện đoàn Quỳnh Lưu nơi có nhiều “con ông cháu cha” làm việc.

Bộ Nội vụ tăng cường kiểm tra việc tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ
Bộ Nội vụ tăng cường kiểm tra việc tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ

VOV.VN - Bộ Nội vụ sẽ tăng cường kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính với nội dung trọng tâm là tuyển dụng, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ.

Bộ Nội vụ tăng cường kiểm tra việc tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ

Bộ Nội vụ tăng cường kiểm tra việc tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ

VOV.VN - Bộ Nội vụ sẽ tăng cường kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính với nội dung trọng tâm là tuyển dụng, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ.