Từ khóa tìm kiếm: Thi hành kỷ luật doanh nghiệp nhà nước

Vụ công ty SAGRI: Kỷ luật cảnh cáo Phó giám đốc Sở NN&PTNT TPHCM
Vụ công ty SAGRI: Kỷ luật cảnh cáo Phó giám đốc Sở NN&PTNT TPHCM

VOV.VN - Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với 2 đảng viên.

Vụ công ty SAGRI: Kỷ luật cảnh cáo Phó giám đốc Sở NN&PTNT TPHCM

Vụ công ty SAGRI: Kỷ luật cảnh cáo Phó giám đốc Sở NN&PTNT TPHCM

VOV.VN - Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với 2 đảng viên.