Từ khóa tìm kiếm: người mẹ bị Lupus

Hành trình sinh con đầy xúc động của người mẹ bị Lupus
Hành trình sinh con đầy xúc động của người mẹ bị Lupus

Quá trình mang thai gian nan của chị Huyên- người mẹ bị Lupus được nhiếp ảnh gia Đức Vương- chồng chị Huyên ghi lại qua bộ ảnh "Ba kể con nghe" đầy xúc động.

Hành trình sinh con đầy xúc động của người mẹ bị Lupus

Hành trình sinh con đầy xúc động của người mẹ bị Lupus

Quá trình mang thai gian nan của chị Huyên- người mẹ bị Lupus được nhiếp ảnh gia Đức Vương- chồng chị Huyên ghi lại qua bộ ảnh "Ba kể con nghe" đầy xúc động.