Từ khóa tìm kiếm: đề xuất đánh thuế nhà

Đề xuất đánh thuế nhà ở trên 700 triệu đồng: Tận thu!
Đề xuất đánh thuế nhà ở trên 700 triệu đồng: Tận thu!

VOV.VN - Đánh thuế nhà trên 700 triệu đồng với nhà ở thứ nhất là không hợp lý, tận thu của cả người nghèo.

Đề xuất đánh thuế nhà ở trên 700 triệu đồng: Tận thu!

Đề xuất đánh thuế nhà ở trên 700 triệu đồng: Tận thu!

VOV.VN - Đánh thuế nhà trên 700 triệu đồng với nhà ở thứ nhất là không hợp lý, tận thu của cả người nghèo.