19 điểm nhấn trong Báo cáo công tác tại Đại hội 19 ĐCS Trung Quốc

VOV.VN - Báo cáo công tác do Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình trình bày trước Đại hội có thể được khái quát thành 19 điểm chính.

Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 (Đại hội 19) đã chính thức bế mạc vào ngày 24/10 và bầu ra Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Thường vụ Bộ Chính trị... Ông Tập Cận Bình tiếp tục được bầu lại giữ chức Tổng Bí thư, "Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới" đã được đưa và Điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc.

19 diem nhan trong bao cao cong tac tai dai hoi 19 dcs trung quoc hinh 1
Ông Tập Cận Bình phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19. Ảnh: Tân Hoa xã.

Đại hội 19 diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang trong giai đoạn then chốt đẩy mạnh thực hiện xây dựng toàn diện xã hội khá giả vào năm 2020 và tiếp theo đó là thực hiện mục tiêu xây dựng quốc gia đông dân nhất thế giới này trở thành cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh vào giữa thế kỷ 21. Bản Báo cáo công tác do Tổng Bí thư Tập Cận Bình trình bày trước Đại hội thu hút sự quan tâm của dư luận, báo cáo này được khái quát thành 19 điểm chính dưới đây:

1. Chủ đề Đại hội: Không quên nguyện ước ban đầu, khắc ghi sứ mệnh, giương cao ngọn cờ vĩ đại Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, quyết tâm xây dựng toàn diện xã hội khá giả, giành lấy thắng lợi vĩ đại Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới, phấn đấu không ngừng thực hiện giấc mơ Trung Quốc phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa.

2. Phương hướng, vị trí lịch sử: Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc đã bước vào thời đại mới, đây là phương hướng và vị trí lịch sử mới cho sự phát triển của Trung Quốc.

3. Mâu thuẫn chủ yếu: Mâu thuẫn chủ yếu của xã hội Trung Quốc đã chuyển hóa thành mâu thuẫn giữa nhu cầu về cuộc sống tươi đẹp ngày càng tăng của nhân dân với sự phát triển không cân bằng, không đầy đủ.

4. Bốn vĩ đại: Đấu tranh vĩ đại, công trình vĩ đại, sự nghiệp vĩ đại, giấc mơ vĩ đại. Trong đó, công trình vĩ đại mới do Đảng xây dựng đóng vai trò quyết định.

5. Năm tự giác hơn: Tự giác hơn trong kiên trì sự lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc; Tự giác hơn trong bảo vệ lợi ích của nhân dân; Tự giác hơn trong tham gia vào xu thế thời đại cải cách, sáng tạo; Tự giác hơn trong bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của đất nước;  Tự giác hơn trong phòng ngừa mọi loại nguy hiểm.

6. Bốn tự tin: Tự tin về đường lối; Tự tin về lý luận;Tự tin về chế độ; Tự tin về văn hóa.

7.Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới xác định rõ:

Một là, xác định rõ kiên trì và phát triển Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, nhiệm vụ chung là thực hiện hiện đại hóa Chủ nghĩa xã hội và phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa, trên cơ sở xây dựng toàn diện xã hội khá giả, chia làm 02 bước đi đến giữa thế kỷ này xây dựng thành công cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa, tươi đẹp.

Hai là, xác định rõ mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội Trung Quốc thời đại mới là mâu thuẫn giữa nhu cầu về cuộc sống tươi đẹp ngày càng tăng của nhân dân với sự phát triển không cân bằng, không đầy đủ.

Ba là, xác định rõ bố cục tổng thể của sự nghiệp Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc là “5 trong 1”, bố cục chiến lược là “Bốn toàn diện”, nhấn mạnh kiên định tự tin về đường lối, tự tin về lý luận, tự tin về chế độ, tự tin về văn hóa.

Bốn là, xác định rõ mục tiêu chung của đi sâu cải cách toàn diện là hoàn thiện và phát triển chế độ Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, thúc đẩy hiện đại hóa hệ thống quản lý và năng lực quản lý đất nước.

Năm là, xác định rõ mục tiêu chung của thúc đẩy toàn diện quản lý đất nước theo pháp luật là xây dựng hệ thống pháp trị xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc , xây dựng Nhà nước pháp trị xã hội chủ nghĩa.

Sáu là, xác định rõ mục tiêu cường quân của Đảng trong thời đại mới là xây dựng một quân đội nhân dân nghe Đảng chỉ huy, có thể đánh thắng trận, tác phong tốt đẹp, xây dựng quân đội nhân dân thành quân đội hàng đầu thế giới.

Bảy là, xác định rõ ngoại giao nước lớn đặc sắc Trung Quốc cần thúc đẩy việc xây dựng quan hệ quốc tế kiểu mới, thúc đẩy việc xây dựng cộng đồng chung vận mệnh nhân loại.

Tám là, xác định rõ đặc trưng bản chất nhất của Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc là Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo, ưu thế lớn nhất của chế độ xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc là Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo, Đảng là lực lượng lãnh đạo chính trị cao nhất, nêu ra mục tiêu chung cho xây dựng Đảng thời đại mới, làm nổi bật địa vị quan trọng của xây dựng chính trị trong xây dựng Đảng.

8. Phương châm, sách lược cơ bản(14 kiên trì): Kiên trì sự lãnh đạo của Đảng đối với mọi công tác; Kiên trì lấy nhân dân làm trung tâm; Kiên trì đi sâu cải cách toàn diện; Kiên trì quan niệm phát triển mới; Kiên trì nhân dân làm chủ; Kiên trì quản lý đất nước theo pháp luật toàn diện; Kiên trì hệ thống giá trị hạt nhân Chủ nghĩa xã hội; Kiên trì bảo đảm và cải thiện dân sinh trong phát triển; Kiên trì con người và tự nhiên chung sống hài hòa; Kiên trì quan điểm an ninh đất nước tổng thể; Kiên trì sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng đối với quân đội nhân dân; Kiên trì “một nước hai chế độ” và thúc đẩy thống nhất Tổ quốc; Kiên trì thúc đẩy xây dựng cộng đồng chung vận mệnh nhân loại; Kiên trì quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện.

9. Bảy chiến lược: Chiến lược dùng Khoa học – Giáo dục chấn hưng đất nước; Chiến lược dùng Nhân tài xây dựng đất nước giàu mạnh; Chiến lược lấy Đổi mới thúc đẩy phát triển; Chiến lược chấn hưng làng xã; Chiến lược phát triển nhịp nhàng giữa các vùng; Chiến lược phát triển bền vững;Chiến lược phát triển hòa hòa quân dân.

PC_Article_Middle
Loading...

10. Hai giai đoạn:

Giai đoạn 1: Từ năm 2020 đến năm 2035, trên cơ sở xây dựng toàn diện xã hội khá giả, phấn đấu thêm 15 năm nữa, cơ bản thực hiện hiện đại hóa Chủ nghĩa xã hội.

Giai đoạn 2: Từ năm 2035 đến giữa thế kỷ này, trên cơ sở cơ bản thực hiện hiện đại hóa, phấn đấu thêm 15 năm nữa, xây dựng Trung Quốc thành cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa, tươi đẹp.

11. Xây dựng hệ thống kinh tế hiện đại hóa: Đi sâu cải cách kết cấu trọng cung; Đẩy nhanh xây dựng đất nước kiểu sáng tạo; Thực thi chiến lược chấn hưng làng xã; Thực thi chiến lược phát triển nhịp nhàng giữa các khu vực; Đẩy nhanh hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa;Thúc đẩy hình thành cục diện mới mở cửa toàn diện.

12. Phát triển chính trị dân chủ xã hội chủ nghĩa: Kiên trì thống nhất hữu cơ giữa sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân làm chủ, quản lý đất nước theo pháp luật; Tăng cường bảo đảm chế độ nhân dân làm chủ; Phát huy vai trò quan trọng của hiệp thương dân chủ xã hội chủ nghĩa; Đi sâu thực tiễn quản lý đất nước theo pháp luật; Đi sâu cải cách cơ cấu và hể chế hành chính; Củng cố và phát triển mặt trận thống nhất yêu nước.

13. Thúc đẩy văn hóa xã hội chủ nghĩa phồn vinh hưng thịnh

Nắm chắc quyền lãnh đạo công tác ý thức hệ;

Bồi dưỡng và thực hiện Giá trị quan hạt nhân của Chủ nghĩa xã hội;

Tăng cường xây dựng đạo đức, tư tưởng;

Phát triển mạnh mẽ văn hóa - nghệ thuật  Chủ nghĩa xã hội;

Thúc đẩy sự nghiệp văn hóa và sản nghiệp văn hóa phát triển.

14. Nâng cao trình độ bảo đảm và cải thiện dân sinh

Ưu tiên phát triển sự nghiệp giáo dục. Nâng cao chất lượng việc làm và mức thu nhập của nhân dân. Tăng cường xây dựng hệ thống an sinh xã hội. Kiên quyết đánh thắng trận công kiên thoát nghèo. Thực thi chiến lược Trung Quốc khỏe mạnh. Tạo ra cục diện quản lý xã hội cùng xây dựng, cùng quản lý, cùng hưởng thụ. Bảo vệ có hiệu quả an ninh quốc gia.

15. Xây dựng Trung Quốc tươi đẹp: Thúc đẩy phát triển xanh; quyết tâm giải quyết vấn đề môi trường nổi cộm; Tăng cường mức độ bảo hộ hệ thống sinh thái; Cải cách thể chế quản lý, giám sát môi trường sinh thái.

16. Kiên trì đi con đường cường quân đặc sắc Trung Quốc

17.  Kiên trì “một nước hai chế độ”, thúc đẩy thống nhất Tổ quốc.

18. Thúc đẩy xây dựng cộng đồng chung vận mệnh nhân loại.

19. Kiên định không lay chuyển quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện: Công tác xây dựng Đảng được đặt ở vị trí số 1. Dùng tư tưởng xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc thời đại mới vũ trang toàn Đảng; Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp hóa có tố chất cao; Tăng cường xây dựng tổ chức cơ sở; Duy trì vĩnh viễn tác phong chính trực, đúng kỷ luật; Giành lấy thắng lợi toàn diện trong đấu tranh chống tham nhũng; Kiện toàn hệ thống giám sát, đôn đốc Đảng và Nhà nước; Tăng cường bản lĩnh cầm quyền toàn diện./.

PV/VOV-Bắc Kinh
PC_Detail_Footer_470_2

Bài liên quan

PC_Detail_Footer_470
Video đang được xem nhiều
Thanh Hằng, Võ Hoàng Yến, Minh Hằng quyền lực trong hình hiệu The Face
VOV.VN - Nhà sản xuất The Face đã quyết định tung hình hiệu của chương trình, một trong những thành phẩm đang được người hâm mộ vô cùng chờ đợi.
VOV-artice-160x600
VOV_AllPage
VOV-left-160x600
VOV_BalloonAds
x