Từ khóa tìm kiếm: giảm trừ gia cảnh

Lao động nước ngoài tại Việt Nam có được giảm trừ gia cảnh?
Lao động nước ngoài tại Việt Nam có được giảm trừ gia cảnh?

VOV.VN - Cục Thuế Thành phố Hà Nội vừa có Công văn 4991/CTHN-TTHT hướng dẫn về việc đăng ký người phụ thuộc cho lao động nước ngoài cư trú tại Việt Nam.

Lao động nước ngoài tại Việt Nam có được giảm trừ gia cảnh?

Lao động nước ngoài tại Việt Nam có được giảm trừ gia cảnh?

VOV.VN - Cục Thuế Thành phố Hà Nội vừa có Công văn 4991/CTHN-TTHT hướng dẫn về việc đăng ký người phụ thuộc cho lao động nước ngoài cư trú tại Việt Nam.

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020 có những thay đổi gì?
Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020 có những thay đổi gì?

VOV.VN - Theo quy định của Luật quản lý thuế hiện hành thì các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, người nộp thuế phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định mới.

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020 có những thay đổi gì?

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020 có những thay đổi gì?

VOV.VN - Theo quy định của Luật quản lý thuế hiện hành thì các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, người nộp thuế phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định mới.

Đã đến lúc phải tăng mức giảm trừ gia cảnh tính thuế thu nhập cá nhân
Đã đến lúc phải tăng mức giảm trừ gia cảnh tính thuế thu nhập cá nhân

VOV.VN - Mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân (TNCN) hiện nay đã không còn phù hợp với giá cả, chi phí sinh hoạt đang ngày một đắt đỏ hơn.

Đã đến lúc phải tăng mức giảm trừ gia cảnh tính thuế thu nhập cá nhân

Đã đến lúc phải tăng mức giảm trừ gia cảnh tính thuế thu nhập cá nhân

VOV.VN - Mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân (TNCN) hiện nay đã không còn phù hợp với giá cả, chi phí sinh hoạt đang ngày một đắt đỏ hơn.

Đề xuất điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh tính thuế thu nhập cá nhân
Đề xuất điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh tính thuế thu nhập cá nhân

VOV.VN - Tổng cục Thuế đang phối hợp với đơn vị có thẩm quyền của Bộ Tài chính để nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh theo đúng quy định...

Đề xuất điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh tính thuế thu nhập cá nhân

Đề xuất điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh tính thuế thu nhập cá nhân

VOV.VN - Tổng cục Thuế đang phối hợp với đơn vị có thẩm quyền của Bộ Tài chính để nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh theo đúng quy định...

Thuế TNCN: Điều chỉnh giảm trừ gia cảnh mức nào là hợp lý?
Thuế TNCN: Điều chỉnh giảm trừ gia cảnh mức nào là hợp lý?

VOV.VN - Đề xuất điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh khi nộp thuế thu nhập cá nhân, kiểm tra nguồn gốc C/0 hàng hóa là những tin kinh tế nổi bật 24 giờ qua.

Thuế TNCN: Điều chỉnh giảm trừ gia cảnh mức nào là hợp lý?

Thuế TNCN: Điều chỉnh giảm trừ gia cảnh mức nào là hợp lý?

VOV.VN - Đề xuất điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh khi nộp thuế thu nhập cá nhân, kiểm tra nguồn gốc C/0 hàng hóa là những tin kinh tế nổi bật 24 giờ qua.

Tổng cục Thuế bảo thủ với thuế thu nhập cá nhân?
Tổng cục Thuế bảo thủ với thuế thu nhập cá nhân?

Tổng cục Thuế lấy chỉ số CPI 6 tháng đầu năm 2019 chỉ tăng 18,17% so với thời điểm 1/7/2013 để cho rằng chưa phải điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh.

Tổng cục Thuế bảo thủ với thuế thu nhập cá nhân?

Tổng cục Thuế bảo thủ với thuế thu nhập cá nhân?

Tổng cục Thuế lấy chỉ số CPI 6 tháng đầu năm 2019 chỉ tăng 18,17% so với thời điểm 1/7/2013 để cho rằng chưa phải điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh.

Có thể tăng mức giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân
Có thể tăng mức giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân

VOV.VN - Tổng cục Thuế đang nghiên cứu để trình Bộ Tài chính, trình Chính phủ điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh khi tính thuế TNCN.

Có thể tăng mức giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân

Có thể tăng mức giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân

VOV.VN - Tổng cục Thuế đang nghiên cứu để trình Bộ Tài chính, trình Chính phủ điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh khi tính thuế TNCN.

Mức giảm trừ gia cảnh 9 triệu đồng/người đã quá lạc hậu
Mức giảm trừ gia cảnh 9 triệu đồng/người đã quá lạc hậu

VOV.VN - Đề xuất thay mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế, tiến độ dự án Trung Lương-Mỹ Thuận dễ vỡ tiến độ,.. là những tin kinh tế nổi bật 24 giờ qua.

Mức giảm trừ gia cảnh 9 triệu đồng/người đã quá lạc hậu

Mức giảm trừ gia cảnh 9 triệu đồng/người đã quá lạc hậu

VOV.VN - Đề xuất thay mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế, tiến độ dự án Trung Lương-Mỹ Thuận dễ vỡ tiến độ,.. là những tin kinh tế nổi bật 24 giờ qua.

Người nộp thuế sẽ được tăng mức giảm trừ gia cảnh lên hơn 9 triệu đồng
Người nộp thuế sẽ được tăng mức giảm trừ gia cảnh lên hơn 9 triệu đồng

VOV.VN - Bộ Tài chính đã thống kê số liệu và đang chuẩn bị báo cáo Chỉnh phủ sửa đổi mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế thu nhập cá nhân.

Người nộp thuế sẽ được tăng mức giảm trừ gia cảnh lên hơn 9 triệu đồng

Người nộp thuế sẽ được tăng mức giảm trừ gia cảnh lên hơn 9 triệu đồng

VOV.VN - Bộ Tài chính đã thống kê số liệu và đang chuẩn bị báo cáo Chỉnh phủ sửa đổi mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế thu nhập cá nhân.

Một số lưu ý về việc thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2017
Một số lưu ý về việc thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2017

VOV.VN - Thời hạn để các cá nhân thuộc đối tượng quyết toán theo Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) có nghĩa vụ kê khai nộp thuế TNCN là ngày 2/4/2018.

Một số lưu ý về việc thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2017

Một số lưu ý về việc thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2017

VOV.VN - Thời hạn để các cá nhân thuộc đối tượng quyết toán theo Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) có nghĩa vụ kê khai nộp thuế TNCN là ngày 2/4/2018.