Từ khóa tìm kiếm: HTX kiểu mới

Nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả trên cả nước
Nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả trên cả nước

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã (HTX) kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021 - 2025.

Nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả trên cả nước

Nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả trên cả nước

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã (HTX) kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021 - 2025.

Giải quyết dứt điểm các vấn đề nợ đọng của HTX kiểu cũ
Giải quyết dứt điểm các vấn đề nợ đọng của HTX kiểu cũ

Cả nước đã có hơn 14.700 HTX và hơn 50% trong số này hiện đang hoạt động hiệu quả. HTX kiểu mới không triệt tiêu kinh tế hộ mà lấy kinh tế hộ để tăng trưởng.

Giải quyết dứt điểm các vấn đề nợ đọng của HTX kiểu cũ

Giải quyết dứt điểm các vấn đề nợ đọng của HTX kiểu cũ

Cả nước đã có hơn 14.700 HTX và hơn 50% trong số này hiện đang hoạt động hiệu quả. HTX kiểu mới không triệt tiêu kinh tế hộ mà lấy kinh tế hộ để tăng trưởng.

Hợp tác xã kiểu mới làm gia tăng giá trị của kinh tế hộ gia đình
Hợp tác xã kiểu mới làm gia tăng giá trị của kinh tế hộ gia đình

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho răng hợp tác xã (HTX) kiểu mới làm gia tăng giá trị của kinh tế hộ gia đình.

Hợp tác xã kiểu mới làm gia tăng giá trị của kinh tế hộ gia đình

Hợp tác xã kiểu mới làm gia tăng giá trị của kinh tế hộ gia đình

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho răng hợp tác xã (HTX) kiểu mới làm gia tăng giá trị của kinh tế hộ gia đình.

Chính sách chưa thực sự tạo động lực phát triển HTX kiểu mới
Chính sách chưa thực sự tạo động lực phát triển HTX kiểu mới

VOV.VN - Những khó khăn về mặt chính sách chưa thực sự tạo động lực cho sự phát triển của các Hợp tác xã trên cả nước.

Chính sách chưa thực sự tạo động lực phát triển HTX kiểu mới

Chính sách chưa thực sự tạo động lực phát triển HTX kiểu mới

VOV.VN - Những khó khăn về mặt chính sách chưa thực sự tạo động lực cho sự phát triển của các Hợp tác xã trên cả nước.

Ông Nguyễn Thiện Nhân:'Ngân hàng cần ưu tiên vốn cho các HTX kiểu mới'
Ông Nguyễn Thiện Nhân:'Ngân hàng cần ưu tiên vốn cho các HTX kiểu mới'

VOV.VN - Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đề nghị, tới đây ngân hàng cần ưu tiên cho các HTX kiểu mới vay vốn để phát triển sản xuất. 

Ông Nguyễn Thiện Nhân:'Ngân hàng cần ưu tiên vốn cho các HTX kiểu mới'

Ông Nguyễn Thiện Nhân:'Ngân hàng cần ưu tiên vốn cho các HTX kiểu mới'

VOV.VN - Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đề nghị, tới đây ngân hàng cần ưu tiên cho các HTX kiểu mới vay vốn để phát triển sản xuất. 

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân: 'Sản xuất như thế nào mới là quan trọng'
Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân: 'Sản xuất như thế nào mới là quan trọng'

VOV.VN -  Theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, HTX có thể có một số tài sản chung, trong khi tài sản chính vẫn nằm ở hộ, nhưng sản xuất hiệu quả hơn

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân: 'Sản xuất như thế nào mới là quan trọng'

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân: 'Sản xuất như thế nào mới là quan trọng'

VOV.VN -  Theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, HTX có thể có một số tài sản chung, trong khi tài sản chính vẫn nằm ở hộ, nhưng sản xuất hiệu quả hơn