Từ khóa tìm kiếm: tuyển sinh đại học

Thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học 2016: Nên bỏ điểm sàn đại học?
Thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học 2016: Nên bỏ điểm sàn đại học?

VOV.VN -Ngoài ra, sang năm 2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo không nên ôm đồm tất cả các khâu như hiện nay mà nên giao quyền tự chủ nhiều hơn cho các trường .

Thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học 2016: Nên bỏ điểm sàn đại học?

Thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học 2016: Nên bỏ điểm sàn đại học?

VOV.VN -Ngoài ra, sang năm 2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo không nên ôm đồm tất cả các khâu như hiện nay mà nên giao quyền tự chủ nhiều hơn cho các trường .

Nhiều trường Đại học dân lập có nguy cơ không tuyển đủ chỉ tiêu
Nhiều trường Đại học dân lập có nguy cơ không tuyển đủ chỉ tiêu

VOV.VN -Nhiều trường đại học ngoài công lập lo ngại không tuyển đủ chỉ tiêu vì hiện rất ít thí sinh đến đăng ký xét tuyển.

Nhiều trường Đại học dân lập có nguy cơ không tuyển đủ chỉ tiêu

Nhiều trường Đại học dân lập có nguy cơ không tuyển đủ chỉ tiêu

VOV.VN -Nhiều trường đại học ngoài công lập lo ngại không tuyển đủ chỉ tiêu vì hiện rất ít thí sinh đến đăng ký xét tuyển.