"Xuất kích tiêu diệt mục tiêu trên biển ngay từ loạt đạn đầu"

VOV.VN - Quyết tâm của Lữ đoàn 172 khi có tình huống phức tạp trên biển xảy ra, các tàu xuất kích thực hiện nhiệm vụ được ngay và tiêu diệt mục tiêu ngay từ loạt đạn đầu.

Lữ đoàn 172 (tiền thân là Phân đội 135) là đơn vị chiến đấu thuộc Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Lữ đoàn là lực lượng nòng cốt của Quân chủng thực hiện triệt để tư tưởng chỉ đạo tác chiến của Hải quân là đánh du kích, mưu trí, linh hoạt; kết hợp tốt phương tiện thô sơ thuyền mảng với tàu vận tải, vũ trang, với tàu phóng lôi hiện đại; vũ khí bộ binh với vũ khí hải quân để đánh tàu địch. 

Cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao ý chí quyết chiến, quyết thắng, quyết tâm tiêu diệt bằng được tàu chiến địch, không quản ngại hy sinh, vất vả, chỉ huy Phân đội 3 tàu phóng lôi xuất kích đánh đuổi tàu khu trục Maddox của Hải quân Mỹ ra khỏi vùng biển nước ta, bắn rơi 8 máy bay phản lực và bắn hỏng nhiều chiếc khác, bắt sống một giặc lái; cùng với các lực lượng Quân chủng và quân dân miền Bắc lập nên truyền thống đánh thắng trận đầu ngày 2 và 5/8/1964. 

50 năm đã trôi qua, thế hệ CBCS Lữ đoàn 172 vẫn không ngừng nỗ lực, rèn luyện, sẵn sàng chiến đấu, làm chủ vũ khí trang thiết bị mới, lâp nên nhiều thành tích, quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Phóng viên VOV phỏng vấn Đại tá Phạm Văn Hiệp, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 172 – Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân.

Đại tá Phạm Văn Hiệp, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 172 – Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân

PV: Thưa Đại tá, 50 năm đã trôi qua kể từ ngày phân đội 135 (đơn vị tiền thân của Lữ đoàn 172) dũng cảm chiến đấu đánh đuổi tàu Maddox của Mỹ ra khỏi vùng biển nước ta. Thế hệ cán bộ chiến sỹ Lữ đoàn 172 đã kế tục truyền thống vẻ vang của cha anh như thế nào để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo?

Đại tá Phạm Văn Hiệp: Cán bộ, chiến sỹ, quân nhân chuyên nghiệp (QNCN), công nhân viên Quốc phòng (CNVQP) của Lữ đoàn 172 rất vinh dự và tự hào được công tác tại đơn vị đã lập nên chiến công đánh thắng trận đầu của Hải quân Nhân dân Việt Nam ngày 2 và 5/8/1964. 

Để tiếp tục phát huy truyền thống đánh thắng trận đầu của cha anh đi trước, mỗi cán bộ, chiến sỹ của Lữ đoàn thường xuyên quán triệt, học tập, nhận thức sâu sắc về ý nghĩa lịch sử và giá trị to lớn của những bài học chiến thắng trận đầu, đặc biệt là ý nghĩa của bài học chiến thắng của sức mạnh chính trị tinh thần, đó là ý chí quyết tâm chiến đấu "dám đánh, quyết đánh và biết đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”.

Trong quá trình xây dựng Lữ đoàn tiến lên chính quy, hiện đại chúng tôi thường xuyên vận dụng tốt tinh thần đó trong xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm, sẵn sàng chiến đấu hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; luôn duy trì thực chất khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của Lữ đoàn; tổ chức tốt công tác huấn luyện chiến đấu theo đúng quan điểm, phương châm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu, bảo đảm cho cán bộ, chiến sỹ làm chủ được vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT), nhất là trang bị mới được biên chế, luyện tập thuần thục các phương án chiến đấu. Trong những năm qua Lữ đoàn luôn là đơn vị dẫn đầu của Vùng và Quân chủng về công tác huấn luyện. 

Cùng với công tác huấn luyện chiến đấu chúng tôi luôn coi trọng việc rèn luyện kỷ luật, xây dựng nề nếp chính quy, tập trung xây dựng và duy trì thực hiện nghiêm các tiêu chí “Tàu chính quy- mẫu mực”. Là đơn vị kỹ thuật, trong những năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, chúng tôi đã tập trung bảo đảm tốt công tác kỹ thuật cho thực hiện nhiệm vụ. 

Kế thừa và phát huy truyền thống đánh thắng trận đầu, mỗi cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn 172 hôm nay không ngừng học tập, phấn đấu vươn lên để hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển đảo trong giai đoạn mới.

PV: Giáo dục cho đội ngũ cán bộ, chiến sỹ về lịch sử, truyền thống của đơn vị cũng như rèn luyện bản lĩnh chính trị, khơi dậy tình yêu của những người thủy thủ đối với biển, đảo và những con tàu được lãnh đạo Lữ đoàn 172 thực hiện ra sao trong thời gian qua, thưa Đại tá?

Đại tá Phạm Văn Hiệp: Phát huy truyền thống đánh thắng trận đầu, Lữ đoàn 172 đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống của đơn vị cho mọi cán bộ, chiến sỹ, QNCN, CNVQP. Đảng ủy Lữ đoàn đã xây dựng tiêu chí phấn đấu quan trọng hàng đầu đó là:“Xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, yêu biển, yêu tàu, gắn bó với đơn vị”; Tiêu chí đó đã được các cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, đảng viên, quần chúng cụ thể hóa trong xây dựng kế hoạch phấn đấu, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. 

Lữ đoàn rất coi trọng công tác bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao bản lĩnh bản lĩnh chính trị, bản lĩnh chỉ huy cho đội ngũ cán bộ quản lý, chỉ huy đơn vị, nhất là đội ngũ sỹ quan tàu. Thường xuyên giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội được gắn với yêu biển, yêu con tàu, với tinh thần "tàu là nhà, biển cả là quê hương" với quyết tâm ý chí chiến đấu "còn đảo, còn tàu, còn người, còn Tổ quốc", xây dựng niềm tin vững chắc vào khả năng hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Chiến sĩ Lữ đoàn 172 huấn luyện cẩu nhận ngư lôi

PV: Cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 172 đã tập trung rèn luyện sẵn sàng chiến đấu như thế nào để làm chủ vũ khí thiết bị kỹ thuật theo kịp tình hình mới trong giai đoạn hiện nay?

Đại sứ Phạm Văn Hiệp: Tình hình trên Biển Đông tiếp tục sẽ có những diễn biến phức tạp, khó lường. Nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc đặt ra cho Lữ đoàn 172 những yêu cầu mới ngày càng cao. 

Mặc dù những năm qua trong điều kiện vũ khí thiết bị (VKTB), tàu thuyền của Lữ đoàn đã xuống cấp, tổ chức biên chế lực lượng luôn có sự thay đổi do yêu cầu phát triển lực lượng mới trong toàn Quân chủng, nhưng với tinh thần tích cực, chủ động, khắc phục mọi khó khăn, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu (HLCĐ) và khả năng SSCĐ, huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, huấn luyện sát phương án, đối tượng tác chiến, chiến trường, tổ chức biên chế, VKTB. Lấy nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo và xây dựng Quân chủng, Vùng, Lữ đoàn cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại làm mục tiêu huấn luyện.

Là đơn vị tàu chiến đấu, Lữ đoàn đã đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông” và nâng cao chất lượng hai khâu đột phá “xây dựng nền nếp chính quy kỹ thuật và làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật Hải quân” triển khai thực hiện thực hiện có hiệu quả các đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tổ chức quản lý chặt chẽ, khai thác, bảo quản, bảo dưỡng, sử dụng có hiệu quả các loại vũ khí trang bị hiện có và VKTBKT mới.

Chúng tôi xây dựng thành công mô hình “tàu chính quy mẫu mực” được nhiều đơn vị đến thăm quan học tập. Quyết tâm của Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn khi có tình huống phức tạp trên biển xảy ra, các tàu của Lữ đoàn xuất kích thực hiện nhiệm vụ được ngay và tiêu diệt mục tiêu ngay từ loạt đạn đầu.

PV: Xin cảm ơn Đại tá./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi công xây Đài chiến thắng trận đầu của Hải quân tại Thanh Hóa
Khởi công xây Đài chiến thắng trận đầu của Hải quân tại Thanh Hóa

VOV.VN - Công trình được đặt tại cửa biển Lạch Trường (Thanh Hóa) nhằm tri ân những hy sinh, đóng góp to lớn của quân dân trong đấu tranh giải phóng dân tộc.

Khởi công xây Đài chiến thắng trận đầu của Hải quân tại Thanh Hóa

Khởi công xây Đài chiến thắng trận đầu của Hải quân tại Thanh Hóa

VOV.VN - Công trình được đặt tại cửa biển Lạch Trường (Thanh Hóa) nhằm tri ân những hy sinh, đóng góp to lớn của quân dân trong đấu tranh giải phóng dân tộc.

Chiến thắng trận đầu trong ký ức những người lính Hải quân năm xưa
Chiến thắng trận đầu trong ký ức những người lính Hải quân năm xưa

VOV.VN - Chiến thắng trận đầu trở thành mốc son quan trọng, tự hào trong lịch sử Hải quân và kháng chiến chống Mỹ cứu nước của quân dân ta

Chiến thắng trận đầu trong ký ức những người lính Hải quân năm xưa

Chiến thắng trận đầu trong ký ức những người lính Hải quân năm xưa

VOV.VN - Chiến thắng trận đầu trở thành mốc son quan trọng, tự hào trong lịch sử Hải quân và kháng chiến chống Mỹ cứu nước của quân dân ta

Hải quân tiếp nhận 2 tàu pháo tên lửa đóng mới tại Việt Nam
Hải quân tiếp nhận 2 tàu pháo tên lửa đóng mới tại Việt Nam

VOV.VN - Loại tàu này có thể hoạt động trong điều kiện sóng gió cấp 7, cấp 8; có khả năng tiêu diệt các mục tiêu trên không, trên biển...

Hải quân tiếp nhận 2 tàu pháo tên lửa đóng mới tại Việt Nam

Hải quân tiếp nhận 2 tàu pháo tên lửa đóng mới tại Việt Nam

VOV.VN - Loại tàu này có thể hoạt động trong điều kiện sóng gió cấp 7, cấp 8; có khả năng tiêu diệt các mục tiêu trên không, trên biển...

Vùng 3 Hải quân tuyên truyền về biển, đảo
Vùng 3 Hải quân tuyên truyền về biển, đảo

VOV.VN - Buổi tuyên truyền nhằm tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm và hành động của cấp ủy Đảng và các tầng lớp nhân dân về vấn đề biển, đảo.

Vùng 3 Hải quân tuyên truyền về biển, đảo

Vùng 3 Hải quân tuyên truyền về biển, đảo

VOV.VN - Buổi tuyên truyền nhằm tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm và hành động của cấp ủy Đảng và các tầng lớp nhân dân về vấn đề biển, đảo.

Hình ảnh lính Hải quân luyện tập hiệp đồng chiến đấu
Hình ảnh lính Hải quân luyện tập hiệp đồng chiến đấu

VOV.VN - Lữ đoàn Hải quân 147 có nhiệm vụ chính trị trung tâm là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cơ động bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Hình ảnh lính Hải quân luyện tập hiệp đồng chiến đấu

Hình ảnh lính Hải quân luyện tập hiệp đồng chiến đấu

VOV.VN - Lữ đoàn Hải quân 147 có nhiệm vụ chính trị trung tâm là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cơ động bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Lời cảnh báo với Hải quân, Không quân Mỹ
Lời cảnh báo với Hải quân, Không quân Mỹ

Sau 9 năm xây dựng, ngay trận đầu ra quân, Hải quân Việt Nam đã chiến đấu với tàu chiến lớn và máy bay hiện đại của đế quốc Mỹ.

Lời cảnh báo với Hải quân, Không quân Mỹ

Lời cảnh báo với Hải quân, Không quân Mỹ

Sau 9 năm xây dựng, ngay trận đầu ra quân, Hải quân Việt Nam đã chiến đấu với tàu chiến lớn và máy bay hiện đại của đế quốc Mỹ.