Bộ trưởng các Biển Đông Á ký Thỏa thuận Đà Nẵng lần thứ 5

Bộ trưởng các biển Đông Á ký Thỏa thuận Đà Nẵng lần thứ 5

VOV.VN - Trong khuôn khổ các hoạt động của Đại hội Biển Đông Á lần thứ 5, chiều 20/11, tại Đà Nẵng diễn ra Diễn đàn Bộ trưởng các biển Đông Á 2015 và Ký kết Thỏa thuận Đà Nẵng lần thứ 5.

Phát biểu tại Diễn đàn Bộ trưởng các biển Đông Á lần thứ 5, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam Nguyễn Minh Quang nêu rõ, Diễn đàn Bộ trưởng các biển Đông Á tập trung thảo luận đưa ra các quyết sách, quyết tâm và các cam kết ở cấp cao để đạt được mục tiêu thiết lập Chương trình nghị sự cho phát triển bền vững các biển Đông Á sau năm 2015 tại các quốc gia. 

Diễn đàn này cụ thể hóa các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu, ủng hộ các phê chuẩn những nỗ lực từ cấp Trung ương đến địa phương của các nước khu vực biển Đông Á để thúc đẩy phát triển bền vững.

bo truong cac bien dong a ky thoa thuan da nang lan thu 5 hinh 1
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang chủ trì Diễn đàn Bộ trưởng các biển Đông Á 2015

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang đề nghị: “Các đại biểu tham gia Diễn đàn đánh giá những thành tựu đã đạt được trong việc triển khai Chiến lược phát triển bền vững các biển Đông Á kể từ khi Chiến lược được thông qua; tái khẳng định các cam kết nhằm đạt được tầm nhìn của Chiến lược phát triển bền vững các biển Đông Á 2015: Một đại dương khỏe mạnh, con người khỏe mạnh và những nền kinh tế lành mạnh. Đồng thời cùng nhau chia sẻ quan điểm và thảo luận một cách thẳng thắn, cởi mở để đảm bảo rằng, các cam kết nào được đưa ra đều trên cơ sở sự đồng thuận, có tính khả thi và hiệu quả cũng như tính bền vững”.

Sau khi thảo luận về Chiến lược phát triển bền vững, các sáng kiến, kế hoạch Quốc gia thực hiện Chiến lược phát triển bền vững biển Đông Á năm 2015 và các mục tiêu sau 2015, các Bộ trưởng đã ký Thỏa thuận Đà Nẵng. Theo đó, các quốc gia trong khu vực cam kết tăng cường quản trị đại dương và quản lý ở cấp khu vực và quốc gia theo các ưu tiên và mục tiêu, năng lực của mỗi quốc gia. Thỏa thuận Đà Nẵng nhấn mạnh việc bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương, biển và tài nguyên biển.

Bản Thỏa thuận thông qua Chiến lược biển và vùng bờ biển khu vực đã được cập nhật. Việc cập nhật này nhấn mạnh tầm quan trọng của ứng phó với biến đổi khí hậu, bao gồm cả việc giảm thiểu các khí nhà kính, đồng thời thích ứng và giảm thiểu các tác động xã hội, kinh tế và sinh thái do thời tiết khắc nghiệt, và do con người gây ra.

bo truong cac bien dong a ky thoa thuan da nang lan thu 5 hinh 2
Diễn đàn Bộ trưởng các Biển Đông Á lần thứ 5-2015

Thỏa thuận Đà Nẵng đặt ra bốn mục tiêu cho mỗi quốc gia. Cụ thể: Một là, đến năm 2017, Tổ chức Đối tác về quản lý môi trường các biển Đông Á (PEMSEA) sẽ trở thành một tổ chức tự duy trì và sẽ quản lý, điều phối các nguồn lực, các kết quả, dịch vụ và cơ chế tài chính để thúc đẩy thực hiện Chiến lược phát triển bền vững các biển Đông Á ở cấp khu vực, quốc gia và địa phương.

Hai là, đến năm 2018 có được một Hệ thống Báo cáo khu vực về đại dương và vùng bờ phục vụ theo dõi tiến độ, các tác động, lợi ích và sẽ tiếp tục cải tiến quy hoạch và quản lý việc thực hiện Chiến lược phát triển bền vững các biển Đông Á.
Ba là, đến năm 2021, dựa trên các thông tin khoa học tốt nhất, sẽ xây dựng và triển khai thực hiện được các chính sách biển và vùng bờ biển quốc gia, hỗ trợ xây dựng luật pháp, soạn thảo thể chế tại 100% các nước Đối tác PEMSEA, phù hợp với các cam kết phát triển bền vững môi trường quốc tế.

Bốn là, đến năm 2021, các chương trình quản lý tổng hợp vùng bờ biển nhằm phát triển bền vững các vùng biển và vùng bờ biển sẽ được mở rộng để thực hiện tại ít nhất 25% đường bờ biển của khu vực và các lưu vực sông liền kề, hỗ trợ thực hiện các ưu tiên và thỏa thuận quốc gia để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững Liên Hợp Quốc, Công ước khung Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, Các mục tiêu đa dạng sinh học Aichi, Khung Sendai về giảm thiểu rủi ro thảm họa (UNISDR) sau năm 2015 và các mục tiêu phát triển bền vững và môi trường thích hợp khác mà các nước thành viên PEMSEA đã thông qua./.

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Video đang được xem nhiều

Tiêu điểm

TIN MỚI TRÊN VOV.VN