Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự tổng kết Văn phòng Chủ tịch nước

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự tổng kết Văn phòng Chủ tịch nước

VOV.VN - Chủ tịch nước đề nghị Văn phòng sớm triển khai thực hiện Đề án phát triển công nghệ thông tin, hiện đại hóa công sở, thực hiện văn phòng điện tử.

Sáng 23/1, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai công tác năm 2018. Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

chu tich nuoc tran dai quang du tong ket van phong chu tich nuoc hinh 1
Văn phòng Chủ tịch nước triển khai nhiệm vụ năm 2018
Cùng dự có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ và Văn phòng Quốc hội.

Năm qua, Văn phòng phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, xây dựng chương trình, nội dung phục vụ Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước thăm, làm việc với các ban, bộ, ngành, địa phương; thăm hỏi, động viên, tặng quà đối tượng chính sách, các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ. Nghiên cứu, tham mưu trình Chủ tịch nước quyết định đàm phán, ký, phê chuẩn 67 điều ước quốc tế, trong đó ủy quyền đàm phán, ký 15 hiệp định tín dụng.

Văn phòng đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất, tổ chức phục vụ có hiệu quả chương trình hoạt động đối ngoại của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước. Đặc biệt là tham mưu, phục vụ Chủ tịch nước chỉ đạo và chủ trì thành công toàn diện năm APEC 2017, mà đỉnh cao là Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại thành phố Đà Nẵng. Phục vụ Chủ tịch nước đón, hội đàm, hội kiến với gần 20 nguyên thủ và lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế nhân dịp Hội nghị cấp cao APEC.

chu tich nuoc tran dai quang du tong ket van phong chu tich nuoc hinh 2
Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại hội nghị triển khai công tác năm 2018 của Văn phòng Chủ tịch nước
Kết luận Hội nghị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao Văn phòng Chủ tịch nước đã phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội trong việc nắm, phân tích, dự báo tình hình tham mưu cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước nói chung trong đó có Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch nước về những vấn đề liên quan đến việc xây dựng, hoàn thiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và trong việc chỉ đạo, điều hành liên quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước. Đồng thời, đề nghị, Văn phòng cần chủ động trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Trung ương và các cơ quan liên quan tham mưu, phục vụ Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước tham gia các hoạt động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư.

Chủ động đề xuất với Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo, xử lý kịp thời các vấn đề đột xuất, phát sinh; những vấn đề bức xúc mà dư luận xã hội quan tâm, liên quan đến việc xây dựng và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn: “Cán bộ, nhân viên Văn phòng Chủ tịch nước cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tổng hợp, nghiên cứu, tham mưu về những vấn đề lớn, những vấn đề chiến lược cho Đảng và Nhà nước. Đồng thời tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm thuộc chức năng, nhiệm vụ của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước theo quy định của pháp luật. Muốn làm được việc đó kể cả trên các lĩnh vực lập pháp, hành pháp, tư pháp, lĩnh vực quốc phòng, an ninh và đối ngoại, đòi hỏi các cán bộ phải năng động, chủ động, phải tự nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu của mình. Đồng thời tiếp tục phát huy hiệu quả công tác phối hợp giữa các văn phòng với nhau”.

Chủ tịch nước yêu cầu Văn phòng hoàn thành Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, trên cơ sở đó sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, trước hết là cán bộ nghiên cứu, tham mưu nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng và người đứng đầu đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị; trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức và người lao động đối với nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị cán bộ Văn phòng Chủ tịch nước tiếp tục tập trung xây dựng cơ quan Văn phòng vững manh toàn diện; xây dựng đảng bộ Văn phòng thực sự trong sạch, vững mạnh theo đúng tinh thần các Nghị quyết của Trung ương trong đó có Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Đi liền với việc triển khai các nghị quyết về xây dựng Đảng, chúng ta phải nghiên cứu, quán triệt và có kế hoạch triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 về vấn đề tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế để xây dựng Văn phòng Chủ tịch nước ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Chủ tịch nước đề nghị Văn phòng sớm triển khai thực hiện Đề án phát triển công nghệ thông tin, hiện đại hóa công sở, thực hiện văn phòng điện tử, bảo đảm mọi giao dịch, trao đổi, xử lý, giải quyết công việc của cơ quan trên không gian mạng. Đồng thời tăng cường bảo mật thông tin, quan tâm đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước../.

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Video đang được xem nhiều

Tiêu điểm

TIN MỚI TRÊN VOV.VN