Góp ý văn kiện Đảng: Phải khẳng định sự lãnh đạo của Đảng về kinh tế

VOV.VN - Phải tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với các tập đoàn kinh tế nhà nước bằng những phương thức, thể chế

Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng có nêu “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức”. Góp ý Dự thảo Văn kiện này, Phó Giáo sư -Tiến sĩ Nguyễn Thế Tư, Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị khu vực III, cho rằng, phạm trù “đạo đức” được Đảng ta nhấn mạnh trong công tác xây dựng Đảng là điểm mới của Dự thảo văn kiện XII.

Phó Giáo sư -Tiến sĩ Nguyễn Thế Tư, Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị khu vực III

PV: Là người làm công tác nghiên cứu về xây dựng Đảng, theo ông Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng có điều gì mới trong công tác xây dựng Đảng?

PGS.TS Nguyễn Thế Tư: Dưới góc độ là những người làm công tác xây dựng Đảng, chúng tôi quan tâm mấy điểm chủ yếu sau đây. Thứ nhất, trong Dự thảo cần làm rõ hơn phương thức cầm quyền và nội dung cầm quyền của Đảng. Trong Dự thảo cần khẳng định sự lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực kinh tế. Đây là lĩnh vực cực kỳ quan trọng.

Sự lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực kinh tế không chỉ bằng những chủ trương, quyết sách, xác định mô hình tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn phải tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với các tập đoàn kinh tế nhà nước bằng những phương thức, thể chế, quy chế, quy định để các tập đoàn kinh tế này phát triển đúng hướng, bảo toàn được vốn, nâng cao được năng lực cạnh tranh trong bối cảnh mở cửa hội nhập quốc tế hiện nay.

PV: Trong Dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng có một nội dung quan trọng là “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức”. Theo ông vì sao lần này Đảng ta nhấn mạnh đến vấn đề “đạo đức”?

PGS.TS Nguyễn Thế Tư: Trong dự thảo trình Đại hội XII lần này có khẳng định “Xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức”. Có thể nói đây là điểm mới của dự thảo lần này. Bổ sung thêm mặt “đạo đức”, theo tôi có những ý nghĩa sau: Thứ nhất, trong bối cảnh mở cửa hội nhập quốc tế hiện nay, đòi hỏi Đảng phải vươn lên tầm cao của trí tuệ để hoạch định đúng đường lối, chủ trương chính sách, đưa đất nước ta phát triển đúng định hướng XHCN. Thứ hai, mặt trái của kinh tế thị trường tác động đến đội ngũ cán bộ, đảng viên. Làm sao đội ngũ cán bộ, đảng viên phải luôn giữ vững tư cách, thực sự là những công bộc của nhân dân, hết lòng phục vụ nhân dân. Thứ ba, nó thể hiện là sự phục vụ của Đảng đối với nhân dân.

PV: Ông suy nghĩ thế nào về công tác đào tạo cán bộ trong xây dựng Đảng?.

PGS.TS Nguyễn Thế Tư: Đại hội VI đã xác định, công tác tư tưởng và công tác tổ chức cán bộ là nguyên nhân của mọi nguyên nhân. Đi vào góp ý cụ thể, tôi góp ý mấy điểm sau đây: Thứ nhất, về đào tạo bồi dưỡng cán bộ, nên chăng, trong Dự thảo cần bổ sung thêm nội dung “Nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức gắn với trang bị kinh nghiệm, kỹ năng xử lý tình huống trong thực tế. 

Thứ hai, trong sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ làm sao phải đảm bảo tiêu chuẩn điều kiện không cơ hội chủ nghĩa, tận tụy phục vụ nhân dân. Làm sao phải chọn được đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm, có khát vọng cống hiến, để tận tụy phục vụ nhân dân. Một điểm nữa tôi cũng rất quan tâm là làm thế nào trong Dự thảo phải thể hiện được có những biện pháp gì để khắc phục được tình trạng chạy chức, chạy quyền ở một số cán bộ hiện nay.

PV: Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng cũng nêu rõ là “Đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục lý luận chính, học tập nghị quyết của Đảng”. Theo ông, chúng ta cần đổi mới như thế nào để công tác giáo dục lý luận chính trị đạt hiệu quả?

PGS.TS Nguyễn Thế Tư: Theo chúng tôi, trước hết cần tập trung đổi mới nội dung. Làm sao đi thẳng vào vấn đề cơ bản nhất, cốt lõi nhất của công tác chính trị tư tưởng. Phải kết hợp các phương pháp để truyền tải cho cán bộ, đảng viên, cho nhân dân nắm được đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

Việc học tập Nghị quyết của Đảng cũng phải được đổi mới từ người đi truyền đạt cũng như phương thức, cách thức tổ chức học tập Nghị quyết. Làm sao người đi truyền đạt Nghị quyết phải nói rõ được nội dung cơ bản nhất của Nghị quyết đó. Đồng thời gợi mở cho được những vấn đề thực tiễn đang đặt ra ở địa phương, cơ quan, đơn vị để giúp người học Nghị quyết có những định hướng, có những giải pháp tháo gỡ, khắc phục những vấn đề đó ở địa phương, cơ quan mình.

PV: Trân trọng cảm ơn ông./.

Tin liên quan

Góp ý ĐH Đảng XII: Công tác nghiên cứu KHCN vẫn nặng tính “hô hào”?
Góp ý ĐH Đảng XII: Công tác nghiên cứu KHCN vẫn nặng tính “hô hào”?

VOV.VN - Theo các chuyên gia, công tác nghiên cứu và phát triển vẫn chỉ là những hoạt động mang tính hô hào nhưng thực chất lại chỉ là thêm thắt, không có chiến lược, bài bản

Góp ý ĐH Đảng XII: Công tác nghiên cứu KHCN vẫn nặng tính “hô hào”?

Góp ý ĐH Đảng XII: Công tác nghiên cứu KHCN vẫn nặng tính “hô hào”?

VOV.VN - Theo các chuyên gia, công tác nghiên cứu và phát triển vẫn chỉ là những hoạt động mang tính hô hào nhưng thực chất lại chỉ là thêm thắt, không có chiến lược, bài bản

Để đạt 1 triệu doanh nghiệp, phải có chương trình khởi nghiệp quốc gia
Để đạt 1 triệu doanh nghiệp, phải có chương trình khởi nghiệp quốc gia

VOV.VN - Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, hiện cả nước có 500.000 DN, vậy cần phải “đặt hàng” thanh niên trong việc phát triển kinh tế 5 năm tới, cũng như góp phần để có 1 triệu DN

Để đạt 1 triệu doanh nghiệp, phải có chương trình khởi nghiệp quốc gia

Để đạt 1 triệu doanh nghiệp, phải có chương trình khởi nghiệp quốc gia

VOV.VN - Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, hiện cả nước có 500.000 DN, vậy cần phải “đặt hàng” thanh niên trong việc phát triển kinh tế 5 năm tới, cũng như góp phần để có 1 triệu DN

Không để “sót” tâm huyết của dân đóng góp vào văn kiện Đảng
Không để “sót” tâm huyết của dân đóng góp vào văn kiện Đảng

VOV.VN -Hơn 1 tháng sau khi Dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng được đưa ra lấy ý kiến của nhân dân. Người dân mong mỏi là những ý kiến đóng góp xác đáng sẽ đến được với Đảng

Không để “sót” tâm huyết của dân đóng góp vào văn kiện Đảng

Không để “sót” tâm huyết của dân đóng góp vào văn kiện Đảng

VOV.VN -Hơn 1 tháng sau khi Dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng được đưa ra lấy ý kiến của nhân dân. Người dân mong mỏi là những ý kiến đóng góp xác đáng sẽ đến được với Đảng

Thu hẹp khoảng cách giữa miền núi, miền xuôi
Thu hẹp khoảng cách giữa miền núi, miền xuôi

VOV.VN - Có ý kiến đề nghị Đảng đưa ra quan điểm phát triển phù hợp với các tỉnh, các vùng miền, để phát huy được thế mạnh của các tỉnh miền núi.

Thu hẹp khoảng cách giữa miền núi, miền xuôi

Thu hẹp khoảng cách giữa miền núi, miền xuôi

VOV.VN - Có ý kiến đề nghị Đảng đưa ra quan điểm phát triển phù hợp với các tỉnh, các vùng miền, để phát huy được thế mạnh của các tỉnh miền núi.

Phát triển đất nước, vấn đề cốt lõi phải là con người
Phát triển đất nước, vấn đề cốt lõi phải là con người

VOV.VN -Không giải quyết được bài toán nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Việt Nam sẽ phải đối mặt với nguy cơ khủng hoảng chất lượng nhân lực trầm trọng thời gian tới

Phát triển đất nước, vấn đề cốt lõi phải là con người

Phát triển đất nước, vấn đề cốt lõi phải là con người

VOV.VN -Không giải quyết được bài toán nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Việt Nam sẽ phải đối mặt với nguy cơ khủng hoảng chất lượng nhân lực trầm trọng thời gian tới

Làm chính sách xã hội, tuyệt đối không vì 'lợi ích nhóm
Làm chính sách xã hội, tuyệt đối không vì 'lợi ích nhóm

VOV.VN -Các chính sách xã hội phải xuất phát từ thực tế đời sống của dân, bảo đảm nguyên tắc công bằng, tiến bộ, bình đẳng xã hội, tuyệt đối không vì “lợi ích nhóm”.

Làm chính sách xã hội, tuyệt đối không vì 'lợi ích nhóm

Làm chính sách xã hội, tuyệt đối không vì 'lợi ích nhóm

VOV.VN -Các chính sách xã hội phải xuất phát từ thực tế đời sống của dân, bảo đảm nguyên tắc công bằng, tiến bộ, bình đẳng xã hội, tuyệt đối không vì “lợi ích nhóm”.

Nguy cơ phân hóa giàu nghèo, xung đột lợi ích gây bất ổn xã hội
Nguy cơ phân hóa giàu nghèo, xung đột lợi ích gây bất ổn xã hội

VOV.VN - Nhiều ý kiến cho rằng rút ngắn khoảng cách giàu nghèo, đảm bảo công bằng xã hội là gốc rễ để phát triển xã hội bền vững

Nguy cơ phân hóa giàu nghèo, xung đột lợi ích gây bất ổn xã hội

Nguy cơ phân hóa giàu nghèo, xung đột lợi ích gây bất ổn xã hội

VOV.VN - Nhiều ý kiến cho rằng rút ngắn khoảng cách giàu nghèo, đảm bảo công bằng xã hội là gốc rễ để phát triển xã hội bền vững

Bài 2: Đừng 'sợ' internet, nên dân chủ hóa thông tin!
Bài 2: Đừng 'sợ' internet, nên dân chủ hóa thông tin!

VOV.VN - Theo các chuyên gia, dân chủ hoá thông tin đã góp phần không nhỏ vào quá trình dân chủ hoá quyền lực, dân chủ hoá việc hoạch định chính sách

Bài 2: Đừng 'sợ' internet, nên dân chủ hóa thông tin!

Bài 2: Đừng 'sợ' internet, nên dân chủ hóa thông tin!

VOV.VN - Theo các chuyên gia, dân chủ hoá thông tin đã góp phần không nhỏ vào quá trình dân chủ hoá quyền lực, dân chủ hoá việc hoạch định chính sách

Bài 4: Đấu tranh vì nền dân chủ thực sự cần bản lĩnh, chính kiến
Bài 4: Đấu tranh vì nền dân chủ thực sự cần bản lĩnh, chính kiến

VOV.VN - Theo các chuyên gia, thực hiện quyền dân chủ, đấu tranh vì nền dân chủ thực sự rất cần bản lĩnh, chính kiến rõ ràng. Chính mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần phát huy quyền dân chủ của mình

Bài 4: Đấu tranh vì nền dân chủ thực sự cần bản lĩnh, chính kiến

Bài 4: Đấu tranh vì nền dân chủ thực sự cần bản lĩnh, chính kiến

VOV.VN - Theo các chuyên gia, thực hiện quyền dân chủ, đấu tranh vì nền dân chủ thực sự rất cần bản lĩnh, chính kiến rõ ràng. Chính mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần phát huy quyền dân chủ của mình

Giám sát, phản biện phải là 'khắc tinh' của tệ nạn tham nhũng
Giám sát, phản biện phải là 'khắc tinh' của tệ nạn tham nhũng

VOV.VN - Phản biện xã hội nói chung và trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng nói riêng cần mở rộng dân chủ để nghìn tai, nghìn mắt của dân cũng thực sự là của Đảng

Giám sát, phản biện phải là 'khắc tinh' của tệ nạn tham nhũng

Giám sát, phản biện phải là 'khắc tinh' của tệ nạn tham nhũng

VOV.VN - Phản biện xã hội nói chung và trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng nói riêng cần mở rộng dân chủ để nghìn tai, nghìn mắt của dân cũng thực sự là của Đảng

 Cần coi kinh tế tư nhân là trụ cột
Cần coi kinh tế tư nhân là trụ cột

VOV.VN - Theo nhiều chuyên gia, Việt Nam đang hướng đến nền kinh tế thị trường phải coi kinh tế tư nhân phải là trụ cột phát triển.

 Cần coi kinh tế tư nhân là trụ cột

Cần coi kinh tế tư nhân là trụ cột

VOV.VN - Theo nhiều chuyên gia, Việt Nam đang hướng đến nền kinh tế thị trường phải coi kinh tế tư nhân phải là trụ cột phát triển.

Sinh viên ra trường thất nghiệp, quá lãng phí nguồn nhân lực!
Sinh viên ra trường thất nghiệp, quá lãng phí nguồn nhân lực!

VOV.VN -Hiện nay có gần 200.000 sinh viên ra trường không có việc làm. Đây là con số đáng báo động về tình trạng quá lãng phí nguồn nhân lực

Sinh viên ra trường thất nghiệp, quá lãng phí nguồn nhân lực!

Sinh viên ra trường thất nghiệp, quá lãng phí nguồn nhân lực!

VOV.VN -Hiện nay có gần 200.000 sinh viên ra trường không có việc làm. Đây là con số đáng báo động về tình trạng quá lãng phí nguồn nhân lực

Chuyển đổi mô hình kinh tế, làm sao ngăn được “nhóm lợi ích”?
Chuyển đổi mô hình kinh tế, làm sao ngăn được “nhóm lợi ích”?

VOV.VN -  Khi chuyển đổi sang cấu trúc mới, thông thường nhóm lợi ích sẽ bảo vệ và cản trở chuyển đổi mô hình kinh tế theo hướng mới.

Chuyển đổi mô hình kinh tế, làm sao ngăn được “nhóm lợi ích”?

Chuyển đổi mô hình kinh tế, làm sao ngăn được “nhóm lợi ích”?

VOV.VN -  Khi chuyển đổi sang cấu trúc mới, thông thường nhóm lợi ích sẽ bảo vệ và cản trở chuyển đổi mô hình kinh tế theo hướng mới.

Lương 2 triệu/tháng, sao “toàn tâm toàn ý” cho khoa học?
Lương 2 triệu/tháng, sao “toàn tâm toàn ý” cho khoa học?

VOV.VN - Người mới ra trường làm công tác nghiên cứu với mức lương 2 triệu đồng/tháng là quá khó khăn để gắn bó với nghề

Lương 2 triệu/tháng, sao “toàn tâm toàn ý” cho khoa học?

Lương 2 triệu/tháng, sao “toàn tâm toàn ý” cho khoa học?

VOV.VN - Người mới ra trường làm công tác nghiên cứu với mức lương 2 triệu đồng/tháng là quá khó khăn để gắn bó với nghề

Bài 3: Dân chủ trong công tác cán bộ-Dũng cảm thay thế cán bộ yếu kém
Bài 3: Dân chủ trong công tác cán bộ-Dũng cảm thay thế cán bộ yếu kém

VOV.VN - Cần thực hiện dân chủ để chọn được những cán bộ năng lực cũng như kịp thời thay thế những cán bộ yếu kém về phẩm chất, năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ

Bài 3: Dân chủ trong công tác cán bộ-Dũng cảm thay thế cán bộ yếu kém

Bài 3: Dân chủ trong công tác cán bộ-Dũng cảm thay thế cán bộ yếu kém

VOV.VN - Cần thực hiện dân chủ để chọn được những cán bộ năng lực cũng như kịp thời thay thế những cán bộ yếu kém về phẩm chất, năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ